NUMMER 3, 28 september 2021

Van de directie:
Wat fijn om vandaag al zoveel ouders weer in school te hebben gezien. Dat komt omdat alle coronaregels vanaf 25 september zijn versoepeld. Wij zijn daar heel blij mee. U mag nu ook met alle andere ouders weer het plein opkomen. Voor de kinderen is het superfijn om hun ouders de klas te laten zien. Voor u is het fijn om na een jaar eindelijk de school van binnen te zien en de werkjes, schriftjes en boekjes van dichtbij te bekijken.

Voor een enkele groep hebben we andere afspraken gemaakt. Deze ouders worden daar apart over geïnformeerd.  De inloop is van 8.20 uur tot 8.30 uur. De kijkdagen van de groepen 1 t/m 4 komen hiermee te vervallen. Zorgt u dat u op tijd komt, zodat uw kind u in 10 minuutjes rustig alles kan laten zien? De lessen starten namelijk om 8.30 uur.

Online ouderavond op 12 oktober:
Deze avond zullen Mieke en ik u informeren over de ouderenquête. Eén van de belangrijkste aandachtspunten die u heeft aangegeven is de veiligheid onderweg naar school. We hebben contact gezocht met Nico Schimmel, de wethouder van verkeersveiligheid in Bussum. Hij zal deze ouderavond u verder informeren over wat de gemeente wil doen met de suggesties die u in de enquête heeft gedaan aan ons.

U ontvangt binnenkort via de Parro app een link voor de ouderavond. Er is ook een chatfunctie waar u uw vragen kunt stellen. Hopelijk zie ik u allemaal op deze online ouderavond.

Privacy-instellingen in Parro:
Fijn dat u bijna allemaal inmiddels de privacy-instellingen heeft doorgeven m.b.t. uw kind. Hierin kunt u aangeven of uw kind al dan niet op de foto mag, of de foto in de nieuwsbrief geplaatst mag worden of alleen in de Parro-app, of dat u dit helemaal niet wilt. Is het u niet gelukt of heeft u hulp nodig? Meldt het dan even bij de leerkracht van uw kind.

Van de ouderraad:
We vinden het heel fijn dat inmiddels 44% van alle ouders de ouderbijdrage heeft voldaan. Ook is er door een aantal ouders extra geld gedoneerd. In totaal wel € 470,00! In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar wij de ouderbijdrage voor innen.

Als u liever in termijnen betaalt dan mag dat natuurlijk ook. U kunt dit zelf aangeven in de link die zit in het programma “schoolkassa”.

Als u de ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, geef dat dan even aan bij Marjon Dries. Zij maakt dan een aantekening in het systeem, zodat u geen herinneringen meer ontvangt.

Nieuwsbrief van Jeugd en Gezin:
In deze link kunt u meer lezen over hoe andere ouders de opvoeding van hun kinderen aanpakken.

Belangrijke dagen tot de herfstvakantie:
27-9: alle ouders zijn weer welkom om de school een kijkje te komen nemen.
28-9: juf Linda jarig
29-9: kijkdag voor ouders bij de judoles: graag vooraf intekenen via Parro
06-10: start van de Kinderboekenweek
06-10: kijkdag voor ouders bij de judoles
06-10: meester Ranny jarig
12-10: online ouderavond n.a.v. de ouderenquête
12-10: ouderraadsvergadering
13-10: bestuursvergadering
13-10: kijkdag voor ouders bij de judoles
13-10: juf Jacqueline jarig
15-10: afsluiting van de Kinderboekenweek
18-10: herfstvakantieweek
25-10: de schoolfotograaf komt
26-10: de schoolfotograaf komt
26-10: medezeggenschapsraadvergadering