NUMMER 5, 11 oktober 2021

Van de directie 
Juf Jacqueline:  
Vandaag was voor juf Jacqueline een feestelijke dag, daarom hangen de vlaggen buiten uit. Jacqueline werkt nl. vandaag precies 25 jaar in het onderwijs.  

Uiteraard laten we zo’n dag niet ongemerkt voorbijgaan op de Sint Vitusschool. Vanmiddag werd Jacqueline eerst toegezongen door alle kinderen op het plein voor de school. Om drie uur waren er gebakjes bij de thee voor het team, inclusief een toespraakje van mij. Ook in de klas was het nieuws doorgedrongen. De kinderen en hun ouders brachten Jacqueline nl. ook hun felicitaties over vandaag. Dit jaar vieren nog twee collega’s hun 25-jarig jubileum: juf Wil en juf Marieke.  

Ouderavond: 
Dinsdag 12 oktober om 19.30 uur begint de online ouderavond, waarin ik u eerst meer vertel over alle uitkomsten van de ouderenquête die in de zomer is afgenomen. Er was één onderwerp waar 72% van de ouders ontevreden over waren: “de veiligheid van huis naar school”. Dit onderwerp wordt daarom uitgebreider besproken. We hebben daar de wethouder van verkeersveiligheid, dhr. Nico Schimmel en zijn beleidsmedewerker voor uitgenodigd. Zijn presentatie begint ca 20 uur.  Inloggen gaat via Teams. De link ontvangt u morgen via Parro. 

Kinderboekenweek: 
Wat is de Kinderboekenweek toch elk jaar weer een feest. Het thema “beroepen” sluit natuurlijk weer prima aan bij de belevingswereld van de kinderen in de basisschoolleeftijd. De middenruimte is prachtig versierd door teamleden uit de werkgroep Taal. 

Als u een kinderboek koopt tijdens de Kinderboekenweek bij boekhandel Los of Bruna in Bussum, mogen wij uw bonnetje dan hebben? Wij krijgen daar nl. gratis boeken voor. 

Elke dag lezen de juffen in een andere klas voor. 

Kledingbeurs:
Kinderwerk Versa Welzijn gaat weer een Kledingbeurs organiseren op zondag 17 oktober voor mensen met een kleine beurs. Op vrijdag 15 oktober staat de aanhanger bij wijkcentrum Uit-Wijk om kleding in te leveren. Kleding wordt uiteraard geordend en op maat verpakt aangeleverd . 

Spelactiviteiten in de herfstvakantie:
zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor:
– Peuters en kleuters.
– Kinderen van 6 – 12 jaar.

Van de Ouderraad:  
Schoolfotograaf: 
Maandag 25 en dinsdag 26 oktober, direct na de herfstvakantie komt de schoolfotograaf. Er is een mogelijkheid om na schooltijd, met broertjes en/of zusjes die niet op school zitten, op de foto te gaan. U kunt hiervoor met behulp van deze link https://agenda.schoolfotosonline.nl rechtstreeks bij de fotograaf intekenen op één van deze dagen. 

Bijzondere dagen:  
11-10: juf Jacqueline 25 jaar in het onderwijs werkzaam 
12-10: online ouderavond n.a.v. de ouderenquête 
13-10: bestuursvergadering 
13-10: kijkdag voor ouders bij de judoles 
13-10: juf Jacqueline jarig 
15-10: afsluiting van de Kinderboekenweek, inleveren kleding bij Versa Welzijn 
17-10: kledingbeurs Versa Welzijn in de Uit-wijk 
18-10: herfstvakantieweek t/m zondag 24-10 
25-10: de schoolfotograaf komt 
26-10: de schoolfotograaf komt 
26-10: medezeggenschapsraadvergadering  
03-11: afscheid van juf Marjolijn Weiler i.v.m. haar pensioen 
08-11: week van de oudergesprekken t/m 12-11