NUMMER 6, 26 oktober 2021

Van de directie  
Oproep extra bestuurslid  
Voor het bestuur van onze school zoeken we nog een ouder die geregeld op school komt en daardoor herkenbaar en zichtbaar is voor andere ouders. Het (vrijwiligers)bestuur vergadert ca 1x per 5 weken in de avond.  Het bestuur is onlangs vernieuwd  en bestaat uit een enthousiaste  club ouders, waar u zich vast en zeker snel bij thuis voelt. Bent u iemand die vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage wil leveren aan een nog mooiere Sint Vitusschool?   

Dan zoeken we u. Wilt u graag wat meer informatie, loop dan even binnen bij  Marjon. Zij brengt u  graag in contact met de andere bestuursleden.   

Ouderavond n.a.v. de ouderenquête:  
Dinsdag 12 oktober om 19.30 uur was de online ouderavond, waarin ik u meer vertelde over alle uitkomsten van de ouderenquête die in de zomer afgenomen is. In de Parro app en op de website kunt u e.e.a. teruglezen in de presentatie van de gemeente en die van mij. We zoeken nog ouders die in een werkgroepje mee willen denken over de verkeersveiligheid. Opgeven kan door een mail te sturen aan miekelast@stvitusschool.nl  

Kinderboekenweek:  
Wat was de Kinderboekenweek weer een feest. De werkgroep taal had de middenruimte prachtig versierd. Toen één van de kinderen bij de boekhandel kwam en zag dat die niet zo mooi versierd was als onze school, verzuchtte het kind: “Hier is het geen Kinderboekenweek“! Leuk toch?  

Van de Ouderraad:   
Schoolfotograaf:  
Maandag 25 en dinsdag 26 oktober, komt de schoolfotograaf. Er is een mogelijkheid om na schooltijd, met broertjes en/of zusjes die niet op school zitten, op de foto te gaan. U kunt hiervoor met behulp van deze link rechtstreeks bij de fotograaf intekenen op één van deze dagen.   
https://agenda.schoolfotosonline.nl

Van het team: 
Afscheidsbrief juf Marjolein voor alle ouders, kinderen en collega’s,  
Bijna 30 jaar geleden ging ik werken in groep 3 van de Koepelschool in Bussum. Er werd mij verteld dat er een nieuwe school gebouwd zou worden na een fusie van de Mariaschool, de Jozefschool en de Koepelschool, die met z’n drieën de St. Vitusschool zouden worden. De bouw werd door de drie schoolteams met belangstelling gevolgd en er werd door ons meegedacht over de indeling en de inrichting van dit spiksplinternieuwe gebouw. Dat maakte ook dat het echt “mijn” school werd en het een feest was om er te werken. Niet alleen in een leerrijk klaslokaal en op een groene achter-speelplaats-met-arena maar ook met elk jaar een gezinsfietsenrally, een kerstviering met engelen, carnaval, een sportdag en een zomerfeest.  

Van die bijna 30 jaar ben ik toch wel zo’n 25 jaren werkzaam geweest in de kleuterbouw en een rekensommetje leert dan dat ik ongeveer 625 fraaie (al zeg ik het zelf) verjaardags-mutsen heb geknutseld, vele slokjes “troostwater” bij kleuterverdriet heb geschonken, pijntjes met “toverzalf” heb laten verdwijnen, vaak de “wandelende boom” heb gedanst, véél liedjes heb gezongen en van veel verkleedpartijen bij toneelstukjes heb genoten in de (eerste) “Berenkuil” daarna in de “Schaapskooi” en tenslotte in de “Eendenvijver”  

Daarnaast was het altijd weer een uitdaging elke kleuter, aansluitend op haar/zijn eigen ontwikkeling en in eigen tempo zo goed mogelijk naar het volgende leerjaar te begeleiden.  

De jaren zijn voorbijgevlogen. Juffen, meesters, directeuren, ouders en leerlingen komen en gaan; de school is de constante factor. Nu is voor mij de tijd gekomen om -met pensioen- te gaan.  

De Sint Vitusschool en de kinderen houden een warm plekje in mijn hart. Tot ziens allemaal!  

Gooise Meren Kinderwerk:
Gooise Meren Kinderwerk heeft weer een aantal leuke tips voor u en uw kinderen, zie hiervoor de bijlage.

Scholenestafette door de werkgroep sport: 
Het is woensdag 29 september. Flink regenachtig. Een stevige wind waait bladeren van de atletiekbaan. Heel af en toe verschijnt er een schamel zonnetje. De baan ligt er nat bij. Maar liefst 9 teams van de St Vitusschool laten zich echter niet weerhouden en nemen vol vuur deel aan de scholenestafette van atletiekvereniging Tempo. Er worden prachtige prestaties neergezet onder de ogen van veel enthousiast begeleidende ouders en leerkrachten. Bijna elke deelnemer overtreft zichzelf We zijn heel trots op onze deelnemers en de begeleidende ouders. Volgend jaar doen we uiteraard weer mee. 

Info-ouderavond groep 8: RDD 
De opkomst op deze ouderavond was super. Mooie posters met vragen, toneelstukjes gezien en stellingen besproken over roken, drinken en drugs (RDD). In de pauze een lekkere cocktail met suikerrandje en spacecake voor de kinderen. Natuurlijk heel mooi allemaal nagemaakt. Ook kregen de kinderen lekkere snoepjes in de vorm van pillen. Al met al een mooie avond waar we de 3 meest voorkomende verslavingen uitgebreid hebben behandeld. Speciale dank aan de klassenmoeders voor al het lekkers. Heel mooi gemaakt. En meer dan genoeg dus de dag erna ook nog genoten van de zelfgemaakte cake.

Bijzondere dagen:   
25-10: de schoolfotograaf komt  
26-10: de schoolfotograaf komt  
26-10: medezeggenschapsraadvergadering   
03-11: afscheid van juf Marjolijn Weiler i.v.m. haar pensioen  
08-11: week van de oudergesprekken t/m 12-11