NUMMER 9, 6 december 2021

Van de directie:
Allereerst wil ik graag even vermelden dat ik blij ben weer terug te zijn na 2,5 week thuis met corona. Als je een tijdje niet op school bent geweest, valt je pas op dat er veel veranderd is. De school zag er weer zo gezellig uit. In de gangen en langs de trappen hingen vrolijke slingers van de Sint, en overal stonden en hingen cadeautjes. Op het podium stond het bed van Sinterklaas. (Hij was blij daar af en toe te kunnen slapen……). Met dank aan de versierouders van de ouderraad. En de kinderen hebben natuurlijk ook hun steentje bijgedragen met mooie werkjes over Sinterklaas die in de klaslokalen en op de ramen hingen.

Verder zijn er nieuwe kasten gebracht in de middenbouw en bovenbouwgroepen. Een hele verbetering. In de kerstvakantie krijgen er weer verschillende klassen nieuw zeil. Dat zal ook weer een enorme verbetering zijn. De school wordt er steeds mooier door.

Meedenken over de verkeersveiligheid:
Uit de ouderenquête is gebleken dat de verkeersveiligheid rondom onze school u zorgen baart. Om die reden hebben wij contact opgenomen met de gemeente. Tijdens de ouderavond in oktober hebben wij een oproep gedaan om mee te denken over oplossingen door u aan te melden voor de werkgroep. Helaas hebben maar 2 ouders zich aangemeld. Wij willen u opnieuw vragen om met ons mee te denken.  Dit kan ook eenmalig zijn. U kunt zich bij Mieke persoonlijk aanmelden op het schoolplein of via de mail bij miekelast@stvitusschool.nl.

Wij rekenen op uw medewerking aangezien het om de veiligheid van u en uw kinderen gaat.

 

Sinterklaasfeest:
Sinterklaas werd afgelopen vrijdag 3 december in de hele school gevierd. De groepen 5-8 maakten prachtige surprises voor elkaar. Zoals beloofd ziet u hieronder een aantal foto’s. Het was nog even spannend of Sint wel zou komen, hij was nl. erg bang om de school binnen te komen, vanwege het hoge aantal besmettingen. Toen we de Sint vertelden dat we 2x per week een zelftest deden en voldoende afstand zouden bewaren, was hij gerustgesteld en durfde hij het toch aan. Om 10.45 uur kwam de Pietenband en waren alle kinderen buiten om te dansen en mee te zingen. Al met al een superfijne ochtend.

Geen kerstdiner, maar wel……………
Helaas zal er dit jaar geen kerstdiner worden georganiseerd, i.v.m. corona. Ook een gezamenlijke kerstviering in de kerk zit er dit jaar niet in. Maar…… we hebben ook goed nieuws, want onze groep 8 zal toch een kerstvoorstelling opvoeren voor alle kinderen. Dit wordt van tevoren opgenomen door Rutger, de vriend van juf Ashley. We gaan er samen met de kinderen uit de eigen klas naar kijken op het digibord. Verder is er ook veel aandacht voor de adventstijd in de groepen in de aanloop naar kerst.

Ik wil graag alle ouders en kinderen nogmaals bedanken:
Ik schreef het al eerder in de Parro-app, maar wil ook in de nieuwsbrief nog even aandacht besteden aan het coronabeleid op school. N.a.v. het enorme aantal besmettingen binnen school onder zowel de leerlingen als de collega’s had ik (onder ons gezegd) eigenlijk gehoopt dat de scholen gesloten werden, om zo het virus snel uit school te bannen.

Dit werd (gelukkig voor de kinderen en voor u) niet besloten door het kabinet.
Als eindverantwoordelijke wilde ik er (koste wat het kost) alles aan doen om het werk binnen onze school zo veilig mogelijk te maken voor mijn collega’s en uw kinderen. Vandaar mijn keuze voor een strengere aanpak dan het “dringende advies van het kabinet” voor een mondkapjesplicht voor zowel de kinderen als de leerkrachten vanaf afgelopen maandag. Uiteraard in goed overleg en samenspraak met het GGD scholenteam, het bestuur en de MR.

Ik ben heel blij dat iedereen zich hier zo goed aan houdt, zeker omdat we een collega hebben met een auto-immuunziekte en kinderen met gezinsleden die ernstig ziek zijn. Zelfs de kinderen uit groep 5 uit de combigroep 5-6 van Linda en Hetty doen allemaal dapper mee.
Het kapje hoeft alleen in de gangen gedragen te worden, bij het naar binnen en naar buiten gaan en als kinderen naar de wc gaan. Dus eigenlijk op relatief heel weinig momenten. Maar toch voelt zo’n mondkapje niet fijn, dat vind ik ook. En je moet er elke dag aan denken. Verder zijn er geen contactmomenten binnen school meer met andere groepen.

Als ik van collega directeuren hoor, dat dit besluit om mondkapjes te dragen bij sommige van hun ouders zo lastig valt, dan ben ik blij dat dit op onze school (in algemene zin) niet zo is. Maar bij ons op school was de urgentie dan ook enorm hoog. De afgelopen weken waren er in totaal 9 groepen voor enige tijd in quarantaine en 13 collega’s.

Als ik dat enorme verzuim als directeur de komende tijd kan voorkomen door nu samen in school een mondkapje op te zetten, dan lijkt dat een kleine moeite. Maar evengoed wil ik u graag allemaal nogmaals bedanken voor uw medewerking en die van uw kind natuurlijk. Vooral ook namens al mijn collega’s.

Brief GGD:
Het thema van de maandbrief van de GGD gaat over bedplassen. Iets dat in de decembermaand vaker schijnt voor te komen bij kinderen van 4-7 jaar. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Van de Ouderraad:
Kerstpakkettenactie:
Net als vorig jaar doen we met elkaar een kerstpakketactie voor gezinnen van school die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U leest er alles over in deze brief. Er staat vanaf morgen elke dag een boodschappenkar op het plein waar u de meegebrachte spulletjes in kunt doen.