NUMMER 13, 7 maart 2022

Van de directie: 
School weer volledig open: 
Vorige week is de school weer volledig open gegaan. Wat fijn om alle ouders weer binnen te verwelkomen. In de vakantie is hard gewerkt aan het nog mooier maken van ons gebouw. Er is nu bijna overal nieuw zeil gelegd, zoals u vast wel heeft gezien. Ook het speellokaal heeft een metamorfose ondergaan: de wanden zijn opnieuw gestukt en geschilderd. In fris blauw, net als de vloer. Kom gerust een kijkje nemen als u zin heeft. 

Studiedag 4 maart: 
Met het team hadden we vrijdag 4 maart een bijscholingsdag in het geven van kanjerlessen. Deze bijscholing is nodig om je licentie als kanjerschool te mogen voeren en behouden.  

15-3 t/m 17-3 gemeenteraadsverkiezingen: 
De gymzaal op de Dr. Schaepmanlaan wordt gebruikt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom kunnen wij deze drie dagen de gymzaal niet in voor de gymlessen. 

2 Jubilea: 
Juf Wil en juf Marieke werken allebei 25 jaar in het onderwijs. Juf Wil haar jubileum was in februari. Juf Marieke haar jubileum in maart. Ze vieren het daarom samen op dinsdag 22 maart. We zullen hen met de hele school toezingen op het plein. U bent uiteraard van harte welkom om Wil en Marieke die dag te feliciteren. 

Rapportgesprekken:  
De komende week van 7 t/m 11 maart zijn de rapportgesprekken. We zijn blij dat we de gesprekken weer op school kunnen houden.  

Flyer: 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een flyer over onze school. Mocht u iemand kennen die op zoek is naar een basisschool voor zijn kind, kom dan binnenkort even bij me langs, om er een op te halen. In de folder staat alle informatie die nieuwe ouders moeten weten. 

In tegenstelling tot andere scholen in Bussum, zorgen wij er voor dat er altijd een plekje gereserveerd is voor een aangemeld kind. We werken bewust niet met wachtlijsten. Wie zich bij ons aanmeldt is (nadat we hebben onderzocht of we aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen) meteen verzekerd van een plekje.  

Project duurzaamheid:  
Deze week starten we in de hele school met een project over duurzaamheid “van plastic dop tot knikkertegel”. Duurzaamheid is één van de pijlers die het bestuur van de school in haar visie heeft beschreven. Zo hebben we in de hele school ledverlichting, liggen er zonnepanelen op het dak en gaan we zuinig om met de spullen. Daarnaast wordt er in alle klassen aandacht besteed aan het scheiden van afval.  

Ook vinden we het op de Sint Vitusschool belangrijk dat we goed omgaan met elkaar en dus investeren in duurzame relaties. Aan het eind van de projectweek krijgen alle kinderen van het schoolbestuur een oranje dopperfles. We zouden het fijn vinden als u uw kind voortaan in de dopperfles iets te drinken wilt meegeven, i.p.v. in kleine pakjes.  

Bibliotheek op school: 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen van de Sint Vitusschool leuke boeken hebben om te lezen en we zijn al bezig om een mooie bibliotheek op school te ontwerpen. Daarvoor hebben we natuurlijk veel boeken nodig. Voordat we nieuwe boeken gaan bestellen, willen we aan u vragen of u nog mooie kinderboeken heeft die u aan de school zou willen schenken.  

Ook willen we een zwerfboekenkraam in de school zetten met boeken die mee naar huis genomen mogen worden, zodat leerlingen thuis ook fijn kunnen oefenen en genieten van lezen. Het is fijn om de boeken die uitgelezen zijn, hier weer terug te zetten, zodat andere leerlingen er ook weer gebruik van kunnen maken. 

Natuurlijk hebben we hier ook boeken voor nodig. Uw boeken zijn dus van harte welkom! U kunt de boeken neerzetten in de Aula van de school. Alvast hartelijk bedankt, namens de taalwerkgroep? 

Rots & Watertrainingen op de St. Vitusschool: 
Eind maart/begin april starten er weer Rots & Water trainingen in de gymzaal van de Vitusschool. Knoest Jeugdhulp verzorgt deze trainingen op maandag en dinsdag van 15.30-17.00 uur. 

Rots & Water is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat wereldwijd wordt aangeboden. Het is aangetoond dat de training het lichaamsbewustzijn vergroot en inzicht in je eigen kwaliteiten en uitdagingen geeft. Het geeft naast inzicht ook ‘tools’ om met die inzichten aan de slag te gaan op een manier die positief en opbouwend is. De training vergroot het zelfvertrouwen en helpt om spanning in je lijf te herkennen. Het is een psycho-fysieke training, die je helpt te voelen en vanuit zelfvertrouwen en kracht te handelen en te reageren. 

Deze training is voor kinderen vanaf 7 jaar die wel wat hulp kunnen gebruiken in het vergroten van zelfvertrouwen, stevig leren staan, opkomen voor zichzelf, zelfbeheersing, spanning in het lichaam leren herkennen en daarmee om leren gaan (niet meer explosief reageren).  

Meer informatie over deze trainingen kunt u vinden op de website van Knoest jeugdhulp: https://www.knoestjeugdhulp.nl/trainingen-begeleiding/rots-water/ 

2x Informatie van JGGV (Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: 
De vraag van de maand maart gaat over lentekriebels. Op de St. Vitusschool besteden we in de oneven jaren extra aandacht aan dit project van JGGV. U kunt er alles over lezen in bijgaand artikel. Centraal staat deze keer de vraag waarom het belangrijk is om met je kinderen aandacht te besteden aan seksualiteit en relaties. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Ook treft u informatie aan over groepsvaccinatiedagen bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Klik hier om deze informatie te lezen.

Bijzondere dagen:  
07-3: Start van de week van de rapportgesprekken
08-3: MR vergadering
15-3: Mohamed jarig
15-3: I.v.m. de verkiezingen is er geen gym
16-3: I.v.m. de verkiezingen is er geen gym
17-3: I.v.m. de verkiezingen is er geen gym
21-3: Wil en Marieke 25 jaar in het onderwijs
11-4: Marjon jarig
14-4: Studiedag team i.h.k.v. verder uitwerken van de visie op taalonderwijs. Alle groepen vrij. 
15-4: Goede Vrijdag, alle groepen vrij
18-4: Tweede Paasdag, alle groepen vrij
25-4: Start van de meivakantie t/m 8 mei