NUMMER 14, 21 maart 2022

Van de directie
Palmpasen en Paastijd:
Als Katholieke school besteden we veel aandacht aan de christelijke feestdagen. De tijd voor Pasen breekt binnenkort aan. Weet u nog wat er dan gevierd wordt?

· Palmpasen: Dit is het feest van delen. Je geeft iets aan een ander dat je zelf hebt gemaakt. Zo is het op de St. Vitusschool een goede traditie om Palmpaasstokken te versieren en naar de bewoners van het verzorgingshuis de Antoniushof te brengen. De kinderen van groep 3 en 4 gaan de Palmpasenstokken op donderdag 7 april versieren en op 8 april gaan ze deze samen brengen aan de bewoners.

· Goede week: Dit is de week van Palmzondag tot Stille Zaterdag en valt in de laatste week van de zogeheten 40-dagen vastentijd. Deze periode duurt van Aswoensdag (de woensdag na Carnaval) tot Pasen. Toen Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezel, zwaaiden de mensen naar hem met palmtakken.

· Witte donderdag: Jezus zat toen aan tafel voor het Laatste Avondmaal en werd verraden door Judas. Het is een katholieke traditie om alle kruisbeelden in de kerk met een wit kleed te bedekken (wit staat voor heilig en vreugdevol)

· Goede Vrijdag: op deze vrijdag voor Pasen, herdenken we de kruisiging en de dood van Jezus

· Pasen: We vieren dat Jezus op de derde dag na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood. Dit noemen we ook wel de verrijzenis.

Waarom Spaanse les, rekentijgers en de plusklas:
Sommige kinderen scoren bij spelling zo goed, dat ze minder vaak hoeven te oefenen hiermee. Speciaal voor hen worden bij ons op school lessen Spaans gegeven door juf Maria Teresa Paz. Zij is een native speaker. Kinderen die heel goed scoren bij rekenen krijgen ook een uitdagender aanbod via rekentijgers en somplextra. Kinderen die op alle vakgebieden goed scoren, krijgen daarnaast ook nog een speciaal aanbod in de plusklas van juf Mariska.

2 Jubilea: Juf Wil en juf Marieke werken allebei 25 jaar in het onderwijs.
Juf Wil haar jubileum was in februari. Juf Marieke haar jubileum in maart. Ze zouden het morgen dinsdag 22 maart samen vieren. Helaas kan dat niet doorgaan, omdat Marieke ziek is. We verschuiven het vieren daarom voorlopig naar dinsdag 29 maart. We zullen hen dan met de hele school toezingen op het plein. U bent ook van harte welkom bij om Wil en Marieke die dag te feliciteren en om hen toe te zingen.

Flyer:
Onze nieuwe flyer is af. We zijn er heel trots op. Mocht u iemand kennen die op zoek is naar een (andere) basisschool voor zijn kind, kom dan binnenkort even bij me langs, om er een op te halen. In de folder staat nl. alle informatie die nieuwe ouders moeten weten. In tegenstelling tot andere scholen in Bussum, zorgen wij ervoor dat er altijd een plekje gereserveerd is voor een aangemeld kind. We werken bewust niet met wachtlijsten. Wie zich bij ons aanmeldt is (nadat we hebben onderzocht of we aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen) meteen verzekerd van een plekje.

Project duurzaamheid:
Vorige week startten we in de hele school met een project over duurzaamheid “van plastic dop tot knikkertegel”. In één week tijd is de bak al helemaal vol, dat betekent dat we 5 knikkertegels bij elkaar gespaard hebben. Bij de afsluiting van het project duurzaamheid krijgen alle kinderen van het schoolbestuur een oranje dopperfles. We zouden het fijn vinden als u uw kind voortaan in deze dopperfles iets te drinken wilt meegeven, i.p.v. in kleine pakjes.

Bibliotheek op school:
We vinden het belangrijk dat de leerlingen van de Sint Vitusschool leuke boeken hebben om te lezen en we hebben samen een mooie bibliotheek ontworpen voor de school. Na de meivakantie zullen alle kasten en het overige meubilair geleverd worden.

Om alle nieuwe kasten te vullen hebben we natuurlijk veel boeken nodig. Voordat we nieuwe boeken gaan bestellen, willen we aan u vragen of u nog mooie kinderboeken heeft die u aan de school zou willen schenken. Ook willen we een zwerfboekenkraam in de school zetten met boeken die mee naar huis genomen mogen worden, zodat leerlingen thuis ook fijn kunnen oefenen en genieten van lezen. Het is fijn om de boeken die uitgelezen zijn, hier weer terug te zetten, zodat andere leerlingen er ook weer gebruik van kunnen maken. Natuurlijk hebben we hier ook boeken voor nodig. Uw boeken zijn dus van harte welkom! U kunt de boeken neerzetten in de Aula van de school.

Bijzondere dagen:
21-3: Bestuursvergadering
28-3: Wil en Marieke 25 jaar in het onderwijs
28-3: Theoretisch verkeersexamen groepen 7
08-4: Nieuwsbrief 15 komt uit
08-4: De doppen worden opgehaald om stoeptegels van te maken.
11-4: Marjon jarig
11-4: Praktisch verkeersexamen groepen 7
12-4: Onthulling van de knikkertegels op het schoolplein.
14-4: Studiedag team uitwerken van onze visie op taalonderwijs. Alle groepen vrij.
15-4: Goede Vrijdag, alle groepen vrij
18-4: Tweede Paasdag, alle groepen vrij, Juf Marjolein Bausch jarig
19-4: Nieuwsbrief 16 komt uit, Eindcito groep 8
20-4: Eindcito groep 8
21-4: Eindcito groep 8
22-4: Koningsspelen, meer informatie volgt later
22-4: Herdenkingsviering slachtoffers uit de Vituskerk in de Tweede Wereldoorlog
25-4: Start van de meivakantie t/m 8 mei