NUMMER 15, 4 april 2022

Van de directie: 
Jubileum Wil en Marieke: 
De plaatselijke kranten vonden het geen nieuwswaarde hebben, maar wij zijn er supertrots op dat Wil en Marieke deze week samen 50 jaar in het onderwijs werkten. We vierden dit met alle kinderen op het plein, waar we hen samen toezongen. Leuk dat er ook zoveel ouders bij konden zijn.

Flyer en goodiebag:  
Onze nieuwe flyer is af. We zijn er heel trots op. Mocht u tevreden zijn over onze school en iemand kennen die op zoek is naar een (andere) basisschool voor zijn kind, of iemand die een kindje heeft dat jonger dan vier is en nog niet naar school gaat, kom dan binnenkort even bij me langs, om er een op te halen. Er ligt ook een goodiebag klaar voor geïnteresseerde ouders met o.a.: 

  • De informatiefolder, met alle info die nieuwe ouders beslist over ons moeten weten 
  • Een kleurplaat van de school 
  • Kleurpotloodjes 
  • Een inschrijfformulier met balpen 
  • Een folder over onze kanjerlessen 

Ook ouders die nog een jonger kind thuis hebben dat al is ingeschreven, mogen deze goodiebag komen ophalen bij Mieke of Marjon. In tegenstelling tot andere scholen in Bussum, zorgen wij ervoor dat er altijd een plekje gereserveerd is voor kinderen die bij ons zijn aangemeld. We werken bewust niet met wachtlijsten. Wie zich bij ons aanmeldt is (nadat we hebben onderzocht of we aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen) meteen verzekerd van een plekje.

Project duurzaamheid:  
Drie weken geleden startten we in de hele school met een project over duurzaamheid “van plastic dop tot knikkertegel”. Na drie weken sparen is de tweede bak ook al bijna helemaal vol, dat betekent dat we het maximum van 7 knikkertegels bij elkaar gespaard hebben.  

Bij de afsluiting van het project duurzaamheid krijgen alle kinderen van het schoolbestuur een oranje dopperfles. We zouden het fijn vinden als u uw kind voortaan in deze dopperfles iets te drinken wilt meegeven, i.p.v. in kleine pakjes.

Van de MR:  
Even voorstellen: Marieke van Slooten 
Ik ben Marieke van Slooten en ik zit in de MR als leerkracht. Op dit moment werk ik twee jaar op de Sint Vitusschool en door zitting te nemen in de MR leer ik de school snel kennen. Ik wil graag een bijdrage leveren voor de school om de kwaliteit te waarborgen. Het is prettig om samen met ouders en teamleden in de MR te discussiëren over de verschillende onderwerpen en tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

Op mijn vorige school heb ik ook al in de MR gezeten en ook op de school van mijn drie kinderen. Het is een mooie aanvulling voor mij buiten het lesgeven en Remedial Teaching. 

Van het team:  
Herhaalde oproep voor boeken:  
We vinden het belangrijk dat de leerlingen van de Sint Vitusschool leuke boeken hebben om te lezen en we hebben samen een mooie bibliotheek ontworpen voor de school. Hieronder ziet u alvast een impressie hiervan. Na de meivakantie zullen alle kasten en het overige meubilair er staan en hopen we alle nieuwe kasten te kunnen vullen. 

Om alle nieuwe kasten te vullen hebben we natuurlijk nog veel meer boeken nodig. Voordat we nieuwe boeken gaan bestellen, willen we aan u vragen of u nog mooie kinderboeken heeft die u aan de school zou willen schenken.  U kunt ze afgeven bij Mieke, Marjon of Mohamed.

Ook willen we een zwerfboekenkraam in de school zetten met boeken die mee naar huis genomen mogen worden, zodat leerlingen thuis ook fijn kunnen oefenen en genieten van lezen. Het is fijn om de boeken die uitgelezen zijn, hier weer terug te zetten, zodat andere leerlingen er ook weer gebruik van kunnen maken. Natuurlijk hebben we hier ook boeken voor nodig. Uw boeken zijn dus van harte welkom! U kunt de boeken neerzetten in de aula van de school.

Van JGGV (Jeugd Gezondheid Gooi en Vechtstreek): 
Een lezenswaardig artikel over verlies dat u beslist moet lezen. Omdat ieder kind nu eenmaal te maken krijgt met verlies, bijvoorbeeld bij een verhuizing, een scheiding, ziekte of dood. Klik hier om het artikel te lezen.

Van Versa Welzijn: 
In de nieuwsbrief van Versa Welzijn is weer veel te lezen over bv koken voor kinderen en wat er allemaal wordt georganiseerd in de kernen van Gooise Meren. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Bijzondere dagen:   
08-4: De gespaarde doppen worden opgehaald om stoeptegels van te maken. 
08-4: De groepen 3 en 4 gaan naar het verzorgingshuis om Palmpasenstokken te brengen 
11-4: Marjon jarig 
11-4: Praktisch verkeersexamen groepen 7
12-4: Onthulling van de knikkertegels op het grote schoolplein en het kleuterplein.  
12-4: Bestuursvergadering 
13-4: Paasviering met alle groepen van de school 
14-4: Studiedag waarin we als team onze visie op onderwijs uitwerken. Alle groepen vrij.  
15-4: Goede Vrijdag, alle groepen vrij  
18-4: Tweede Paasdag, alle groepen vrij, Marjolein Bausch jarig 
19-4: Nieuwsbrief 16 komt uit
19-4: Eindcito groep 8 
20-4: Eindcito groep 8 
21-4: Eindcito groep 8 
22-4: Koningsspelen, meer informatie volgt later via de Parro app 
22-4: Herdenkingsviering door groep 8 voor de nabestaanden van de slachtoffers uit de Vituskerk in de Tweede Wereldoorlog   
25-4: Start van de meivakantie t/m 8 mei