NUMMER 18, 13 juni 2022

Van de directie: 
Officiële opening van de bibliotheek:
Op 7 juli vindt de officiële opening van onze bibliotheek plaats. Die dag komt Tosca Menten (een inmiddels bekende kinderboekenschrijfster bij ons op school) deze officiële handeling verrichten. Zij zal een lint doorknippen en daarmee de bieb officieel openen. We zijn enorm blij met het mooie resultaat. Inmiddels is er ook een roze voorleesstoel gekomen. De eerste voorleesoma heeft zich al aangemeld, maar we kunnen zeker meer voorleesopa’s of oma’s gebruiken. Lijkt het u of uw ouders leuk om af en toe voor te lezen op school? Meld het even bij Mieke of mij. 

Save the date, 8 juli is het Zomerfeest:
We hopen dat het lukt om samen met uw hulp en die van andere ouders weer een zomerfeest te organiseren voor alle ouders en kinderen van onze school. Na een aantal jaren van afwezigheid vanwege corona komt ons jaarlijkse Zomerfeest dan weer terug. Op vrijdag 8 juli is iedereen van harte welkom. Het feest zal starten om 17.00 uur. Er zijn hele leuke activiteiten voor de kinderen die ze kunnen gaan doen met de activiteitenkaart, maar ook voor ouders is er de gelegenheid om gezellig iets te komen eten en drinken.  

Uiteraard hebben wij op deze dag heel veel hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opbouwen en afbouwen van het feest. Maar ook tijdens het feest bij de activiteiten en kraampjes voor het eten en drinken is uw hulp zeer welkom. Binnenkort kunt u zich hiervoor inschrijven in de Parro app, dus houdt u deze in de gaten. 

Klassenverdeling:
Vorige week ontving u in de Parro app een bericht over welke leerkracht uw kind volgend jaar krijgt. 12 juli is er een wenmoment van 13-14 uur waarop alle kinderen vast kennis kunnen maken met hun nieuwe leerkracht(en) en klasgenootjes. 

Vertrek 2 leerkrachten:

  • Juf Carolina heeft op de Godelindeschool een uitbreiding gekregen van haar uren. Daarom werkt ze volgend jaar niet meer bij ons. Gelukkig wilde meester Ranny wel wat meer uren gymles geven. Hij gaat volgend jaar daarom minimaal 1x per week, op maandag en vrijdag aan alle groepen 3 t/m 8 lesgeven. 
  • Ook juf Jenny heeft vanaf 1 augustus gekozen voor een nieuwe uitdaging op een school waar tweetalig onderwijs gegeven wordt. Dit past precies bij haar plannen om over enkele jaren te gaan werken in het buitenland.  

We vinden het als team heel jammer afscheid te moeten nemen van deze twee fijne collega’s, maar wensen hun allebei uiteraard alle goeds in hun nieuwe werkkring. 

Citotoetsen:
We gaan deze week al weer de tweede week in van de Citotoetsen. Fijn dat u allemaal goed rekening hiermee houdt door doktersafspraken voor uw kind(eren) na schooltijd te plannen. Hierdoor hoeven er geen toetsen te worden ingehaald.  

De citoweken duren tot vrijdag 17 juni. 

Groep 8 heeft de uitslag van de centrale eindtoets inmiddels binnen. Dit zijn de adviezen voor het type scholen waar onze achtstejaars naar toe gaan na de vakantie. Gelukkig hebben alle kinderen inmiddels bericht gehad dat ze allemaal op de school van hun keuze zijn geplaatst.  

  • VMBO KADER        4 leerlingen
  • VBMO K/TL            6 leerlingen 
  • VMBO/TL               4 leerlingen 
  • VMBO TL/HAVO   4 leerlingen 
  • HAVO                      2 leerlingen 
  • HAVO/VWO           1 leerling 
  • VWO                        7 leerlingen 

Rapporten: 
Na de citotoetsen zullen de leerkrachten ook weer het rapport van uw kind invullen. Denkt u eraan ze tijdig mee te geven aan uw kind(eren)? In het rapport van groep 3 t/m 8 staat ook een overzicht van de toetsgegevens, zodat u precies weet wat uw kind gescoord heeft bij elk vakgebied. Bij dit tweede rapport vindt in de regel geen gesprek plaats met de leerkracht, tenzij de leerkracht hier aanleiding toe heeft en u graag wil spreken. Uiteraard kan indien gewenst ook op initiatief van u een kort gesprek plaatsvinden. Geeft u dit tijdig aan bij de leerkracht? De ouders van de kinderen uit groep 7 hebben wel een gesprek i.v.m. het voorlopige advies dat hun kind krijgt. 

Avondvierdaagse: 
We hadden dit jaar meer dan 100 inschrijvingen voor de avondvierdaagse! Op de foto ziet u “de drinkstop”.

Sint Vitusschool op Instagram en Facebook:
Er is de afgelopen weken hard gewerkt om onze school ook op social media zichtbaar te maken. Er is gekozen voor Instagram en Facebook.

Van het team:
Robotica project groepen 7:
De groepen 7 hebben dit schooljaar meegedaan aan het robotica project: Robotica in de klas.
De kinderen hebben tijdens het project gewerkt aan verschillende vaardigheden en doelen, o.a. de 21 eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid en het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. 
Aan het einde van het project hebben de kinderen in groepjes een robot + spel ontworpen en hier een filmpje van gemaakt. Deze zijn ingestuurd voor de Robotspelen 2022.
De filmpjes kunt u bekijken op deze website (op de 2e pagina staan de filmpjes van onze school). 
Ook hebben de kinderen een certificaat ontvangen.

Even voorstellen uit de MR: 
Ik ben Halil. Mijn zoon Selim zit in groep 3. Ik vind het heel belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs op de school van mijn zoon. Mede daarom zit ik in de medezeggenschapsraad. Ook krijg je meer mee van het reilen en zeilen van de school en ik hoop zo mijn bijdrage te leveren om wellicht het niveau op school te verbeteren. Ik vind het MR lidmaatschap een leuke en interessante ervaring. 

Van Jeugd en Gezin: 
In de nieuwsbrief van jeugd en gezin gaat het over hoe je het in de vakantie “gezellig houdt” met elkaar. U leest er hier alles over. 

Vakantierooster volgend jaar: 
In de volgende nieuwsbrief staat ook het vakantierooster voor komend schooljaar met alle studiedagen en vrije dagen. Volgende week wordt dit besproken met het bestuur en de medezeggenschapsraad. 

Bijzondere dagen: 
15-6: Cynthia jarig 
15-6: Teamuitje i.v.m. het 25-jarig jubileum van Wil, Jacqueline en Marieke 
20-6: Bestuursvergadering 
22-6: Ashley jarig 
24-6: Sponsorloop van groep 8 
27-6: Studiedag i.v.m. analyse van de citotoetsen 
28-6: Studiedag i.v.m. analyse van de citotoetsen 
28-6: MR vergadering 
30-6: Eindmusical groep 8 
01-7: BBQ voor de overblijfkrachten van onze school 
04-7 t/m 06-7: Voorlopige adviesgesprekken beide groepen 7 
06-7 t/m 08-7: Schoolkamp groep 8
07-7: Officiële opening van de nieuwe bibliotheek door Tosca Menten 
13-7: Bjorn de judomeester jarig 
15-7: 12 uur alle groepen uit en start van de zomervakantie t/m maandag 29-8 
28-7: Veronique jarig 
29-8: Studiedag van het team i.v.m. de nieuwe rekenmethode 
30-8: Eerste schooldag na de zomervakantie.