hier bent u:  Informatie » Activiteiten

Activiteiten

Tijdens het hele jaar vinden in alle groepen twee soorten activiteiten plaats.
Binnenschoolse activiteiten zijn activiteiten die worden georganiseerd binnen schooltijd. Voorbeelden zijn: sportdag, jaarlijks terugkerende feesten, excursies, schoolreisje of buitendag, kamp groep 8 etc. 
Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: sporttoernooien (bijv. voetbal, handbal) en de avondvierdaagse. 

U wordt van deze activiteiten tijdig op de hoogte gesteld. Om deze activiteiten in goede banen te leiden is de hulp van ouders onontbeerlijk. De regels voor de ondersteunende activiteiten van ouders, zullen per activiteit verschillen. Deze regels worden door de betreffende werkgroep opgesteld en u meegedeeld door een lid van de werkgroep of de verantwoordelijke leerkracht. Bij het uitvoeren van bovenstaande activiteiten vallen de meewerkende ouders onder de WA-verzekering van de school. Er zal regelmatig een beroep worden gedaan op uw medewerking. Veel is uiteraard in het belang van uw eigen kind!
zoek