hier bent u:  Informatie » BSO

BSO (Buitenschoolse opvang )

Vanaf 1 augustus 2007 zijn alle basisscholen bij wet verplicht buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daarom vragen. Met deze verplichting beoogt de wet een betere afstemming tussen school en buitenschoolse opvang te bereiken. Hierdoor is het voor werkende ouders makkelijker om zorg en arbeid te combineren. Buitenschoolse opvang omvat opvang vóór en na schooltijd, alsook tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen ( o.a. studiedagen). De wet verplicht de scholen niet om ieder individueel kind op te (laten) vangen, maar verlangt wel een duidelijke inzet van de school om voldoende opvangcapaciteit mee te werken. 

Het bestuur en directie hebben op basis van uw reactie besloten om de buitenschoolse opvang uit te besteden. Hiertoe is met SKBNM een convenant afgesloten. Voor verdere informatie zie: www.skbnm.nl. Daarnaast hebben we sinds 2011 een samenwerking met kinderopvangorganisatie Philippo. Philippo heeft de voormalige pastorie naast de St. Vituskerk gekocht met als doel hele dagopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden aan kinderen tot en met 12 jaar. Voor verdere informatie zie: www.kinderopvangphilippo.nl
 

Wat betekent dit voor u?

Als u dit schooljaar om buitenschoolse opvang vraagt, verwijst de school u naar de SKBNM of naar Philippo. U regelt zelf de inschrijving van uw kind(eren). Is uw kind al ingeschreven, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Ouders moeten de kosten van de opvang zelf betalen, maar kunnen via de Belastingdienst een tegemoetkoming hierin aanvragen. Een aantal kinderen van de school maakt gebruik van de naschoolse opvang.
 

Adressen voor de naschoolse opvang zijn:

Philippo
Brinklaan 117
1404 GB Bussum
tel. 035-6984851

Tiens (vanaf 10,5 jaar)
Herenstraat 6a
1404 HD Bussum
tel. 035-6981229

Sport BSO de Kuil (vanaf 7,5 jaar)
Abr. Kuyperlaan 7
1402 SB Bussum
tel. 035-7200720

Bommelburcht
Abr. Kuyperlaan18a
1402 SC Bussum
tel.035-6936759

Talamander
Minister Talmalaan 2
1402 RW Bussum
tel. 035-6926699

Koningskinderen
Lambertus Hortensiuslaan 15
1412 PV Naarden
tel. 035-6910300
zoek