hier bent u:  Informatie » Schoolregels

De schoolregels

Er mag met zachte ballen gevoetbald worden op het plein. De kinderen mogen niet over het hek. Het is verboden te fietsen op de speelplaats. De fietsjes van de kinderen van de groepen 1/2 krijgen een veilig plaatsje bij het voormalige broederhuis. De fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden in de fietsenstalling gezet achter op de speelplaats. De regels over het naar binnen gaan worden in de klas met de leerlingen besproken. Ouders krijgen die te horen tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Er staan verschillende prullenbakken over de speelplaats verspreid waar al het afval in moet. Er mag dus niets op de speelplaats terecht komen. Aan het eind van de schooldag horen de kapstokken leeg te zijn. Jassen, gymtassen, overblijftassen etc. moeten dan mee naar huis. Help uw kind hierbij door het hierop te attenderen. Onze voorraad gevonden voorwerpen groeit gestaag.
 

Mobiele telefoons

De mobiele telefoon in niet meer uit onze samenleving weg te denken. In de afgelopen jaren is het mobieltje ook onze St. Vitusschool binnegeslopen. Dit vraagt om beleid en afspraken. Mobiele telefoons mogen onder schooltijd en in de pauzes niet worden gebruikt. Kinderen mogen pas om 12.00 uur of om 15.00 uur als zij het schoolplein verlaten bellen/appen/sms-en. Onder schooltijd, in de pauzes en tijdens de overblijf, is het gebruik van de mobiele telefoon zonder toestemming van de leerkracht en/of overblijfkracht niet toegestaan.
 

Foto's en filmen

Wij maken veelvuldig foto's van schoolactiviteiten. Deze worden ook op de website geplaatst. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw kind wordt gefotografeerd of gefilmd wordt, kunt u dit aangeven op het AVG-formulier. Ouders die willen filmen in de klas moeten daarvoor toestemming vragen aan de leerkracht.
 

Sociale veiligheid

Wij besteden op school aandacht aan sociale veiligheid, onder andere door rust te creĆ«ren en door op een juiste manier met elkaar om te gaan. 
Dit gaan we doen door een aantal afspraken in te voeren. Deze afspraken worden gekozen door de leerlingen en leerkrachten. Onze school heeft namelijk een leerlingenraad. Die bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
De leerlingenraad o.l.v. Linda Hendriks komen samen om te spreken over zaken die in school en op het schoolplein voor verbetering vatbaar zijn. Vervolgens worden dan verbeterpunten met de leerlingen en de leerkrachten besproken. 

De eerste gezamenlijk gekozen afspraak is: op de gang fluister ik en doe ik rustig.Deze afspraak geldt voor iedereen tussen 8.45-12.00 uur en 13.10-15.00 uur. Dus leerlingen, leerkrachten en ouders zijn op die momenten rustig, waardoor er in de school fijn en goed gewerkt kan worden.

De tweede gezamenlijk gekozen afspraak is: Ik ben zuinig op de spullen van mijzelf en van een ander.Deze afspraak houdt in dat we zuinig zijn op bijvoorbeeld onze schoolspullen, ons buitenspeelmateriaal, eigen spullen van de kinderen, maar ook zuinig zijn op het milieu. Dit proberen wij door het papierverbruik te verminderen en het scheiden van afval.
zoek