hier bent u:  Informatie » Schooltijden

De schooltijden

Voor de groepen 1/2 gelden de volgende schooltijden:
Ochtend:
Inloop: 08.20 tot 08.30 uur.
Start lessen: 08.30 uur tot 12.00 uur
De woensdagochtend: 08.30 uur tot 12.15 uur

Middag:
Inloop: 12.50 tot 13.00 uur.
Start lessen: 13.00 uur tot 15.00 uur
Vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij.

Voor de groepen 3 tot en met groep 8 gelden de volgende schooltijden:
Ochtend:
Inloop: 08.20 tot 08.30 uur.
Start lessen: 08.30 uur tot 12.00 uur
De woensdagochtend: 08.30 uur tot 12.15 uur

Middag:
Inloop: 12.50 tot 13.00 uur.
Start lessen: 13.00 uur tot 15.00 uur

Het speelkwartier voor de groepen 3 t/m 8 valt tussen 10.15 uur en 10.45 uur. De kinderen van de groepen 1/2 hebben naast de gebruikelijke woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij. Met deze indeling wordt de verplichte onderwijstijd behaald. Het is van groot belang voor het onderwijs aan de kinderen en de rust in de school, dat alle kinderen op tijd op school komen. Voor alle kinderen is er van 08.20 uur tot 08.30 uur een inlooptijd. Dat betekent dat u de kinderen vanaf 8.20 uur naar school en in de klas kunt brengen. Er is vanaf dan ook toezicht in de klas.

Bij feesten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Witte Donderdag hanteert de school soms een andere eindtijd. Kijkt u daarvoor goed op de kalender. U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim voor 8.20 uur telefonisch door te geven. Vanaf 8.00 uur is de school telefonisch bereikbaar. De leerkrachten beginnen ’s morgens en ’s middags op tijd. Het werkt storend als kinderen te laat komen. In de onderbouw worden de ouders aangesproken op het te laat komen, in de bovenbouw worden de kinderen zelf aangesproken.
zoek