hier bent u:  Informatie » Gescheiden ouders

Gescheiden ouders

Het is van belang dat de school op de hoogte is van een scheiding. Inzake scheiding van ouders stelt de school zich neutraal op. Ouders die gescheiden zijn, hebben in principe recht op dezelfde informatie. We gaan er van uit dat de ouder die belast is met de zorg de andere ouder informeert. In dat geval kunnen zij beiden naar informatieavonden, ouderavonden, rapportgesprekken e.d. komen.
Schoolgids, kalender en nieuwsbrieven staan ook op onze website. Er wordt geen informatie verstrekt als de school meent dat dit strijdig is met het belang van het kind.
zoek