hier bent u:  Informatie » Inzameling oud-papier en plastic

Inzameling oud-papier en plastic

Elke schooldag kan oud papier gedeponeerd worden in de daartoe bestemde blauwe rolcontainers. Het plastic afval wordt samen met de kinderen gescheiden ingezameld.
zoek