hier bent u:  Informatie » Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek (JGGV)

Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek (JGGV)

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Juegd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst.
 

Groep 2

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de doktersassistente. Zij weegt en meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of een kind extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.
 

Groep 7

Ook in groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien en horen. Wanneer er naar aanleiding van dit onderzoek extra aandacht nodig is voor een kind, kan een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen.
 

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij Juegd en Gezin terecht.
 

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.
 

Opvoedadvies

Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij de Jeugd en Gezin. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden, Opvoeden zo hou je het leuk en Comminuceren met je puber.
 

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht. Ook kinderen uit andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
 

Bereikbaarheid

Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 6926350. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl
Meer informatie is ook te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl
zoek