hier bent u:  Informatie » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ook de St.Vitusschool kent kosten die niet door de overheid worden vergoed. Met name geldt dit voor de bovengenoemde activiteiten. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De St.Vitusschool streeft ernaar om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden.

De minimumbijdrage wordt elk jaar door u bepaald op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging.

Voor het schooljaar 2018-2019 geldt het volgende bedrag:
Per kind: €45,00

Het verzoek tot betaling wordt in het begin van het schooljaar toegestuurd: rekeningnummer NL24INGB0008330433 t.n.v. Ouderraad St. Vitusschool, Bussum. 

Tevens is er de mogelijkheid om extra geld over te maken. Deze extra inkomsten zullen worden gebruikt om speciale wensen te kunnen realiseren, zoals het aanschaffen van extra buitenspelmateriaal en dergelijke. Tijdens de jaarvergadering wordt u op de hoogte gesteld van de inkomsten en uitgaven.
zoek