hier bent u:  Informatie » Oudercontacten

Oudercontacten

Ouders vertrouwen de zorg van hun kinderen aan de leerkrachten toe. Samen zijn en voelen wij ons verantwoordelijk. Dit vraagt om overleg. Goede contacten tussen ouders en leerkrachten zijn dus erg belangrijk. Leerkrachten zijn daarom een kwartier voor schooltijd op school aanwezig.

Daarnaast organiseert iedere groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van zijn of haar groep. Voor de nieuwe ouders van de leerlingen in groep 1 is er in januari nog een informatieavond.
Doel van deze avonden is o.a.:
  • het kennismaken met de groepsleerkracht en andere ouders
  • het geven van informatie over de leerstof
  • het doornemen van praktische zaken

Ook wordt u op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Deze verschijnt 1x per twee weken en wordt per mail verstuurd. U vindt de nieuwbrieven ook op de website.
zoek