hier bent u:  Informatie » Vakanties/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakantieregeling

In verband met de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s. In elk van deze regio’s begint en eindigt de zomervakantie op een verschillende datum. Deze datum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De overige vakanties mag elke school na overleg met de Medezeggenschapsraad zelf vaststellen. Onze school in ingedeeld in regio Noord. Voor het schooljaar 2019/2020 ziet het vakantierooster van onze school er als volgt uit:
 
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie:  15 februari t/m 23 februari
Meivakantie: 25 april t/m 10 mei
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus
 
De studiedagen en andere vrije dagen komend schooljaar zijn:
 
20-12: Middag vrij voor de Kerstvakantie
14-02: Studiedag team
09-04: Studiedag, alle kinderen de hele dag vrij
10-04: Goede Vrijdag
13-04: Tweede Paasdag
27-04: Koningsdag
05-05: Bevrijdingsdag
21-05: Hemelvaartsdag 
22-05: Vrije dag na Hemelvaartsdag
01-06: Tweede Pinksterdag
22-06: Studiedag, alle kinderen de hele dag vrij
 

Verlofregeling

De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Extra vrije dagen buiten de gebruikelijke dagen voor jubilea, bruiloften en begafenissen, kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven de school buiten de vakanties te verzuimen. Indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient dit minimaal zes weken van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. Verlof is in ieder geval niet toegestaan in de laatste week voor de zomervakantie en in de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. We vragen u bezoeken aan dokter en tandart buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Elk verzuim wordt door de school geregistreerd!
zoek