hier bent u:  Informatie » TSO

TSO

Het overblijven op school - Tussenschoolse Opvang (TSO)

Vier dagen per week kunnen leerlingen van onze school gebruik maken van de TSO. Groep 1 en 2 op maandag, dinsdag en donderdag. En groep 3 tot en met 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De school heeft kinderopvang Philippo ingehuurd om de TSO te coördineren. Een professionele coördinator van Philippo is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de TSO en geeft leiding aan een overblijfteam van ongeveer 20 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen ouders van school die regelmatig getraind worden en waarvan een aantal een EHBO certificaat heeft. Met een professionele leiding, goed opgeleide vrijwilligers en duidelijke regels bieden wij een veilige en gezellige tussenschoolse opvang.
Alle kinderen lunchen in de klas onder begeleiding van de getrainde TSO-vrijwilligers. De kinderen uit groep 1 en 2 spelen tijdens het overblijven op het achterplein. De groepen 3 tot en met 8 spelen op het schoolplein.
Om 12:50 uur gaan alle kinderen weer naar binnen. Op dit tijdstip neemt het schoolteam het toezicht over en mogen ook de kinderen die thuis zijn gaan eten weer op het schoolplein komen. Als er binnen gespeeld wordt vanwege het slechte weer, zijn er per groep diverse materialen beschikbaar om de kinderen te vermaken. Het gaat hierbij om o.a. knutselmateriaal, boeken/tijdschriften, spelletjes en activiteiten in de speelzaal.

Inschrijven, aan- en afmelden
Iedere leerling die wil overblijven moet zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

1.  Overblijven op vaste dagen - €2,50 per keer.
Als u hiervoor kiest is per week duidelijk wanneer uw kind aan de TSO deelneemt. Bij uw aanmelding geeft u aan op welke dagen u van de TSO gebruik wilt maken. U betaalt dan iedere maand standaard het bedrag conform het aantal dagen van uw contract. Wijzigingen in het contract zijn alleen per maand mogelijk, per e-mail gestuurd naar tso@kinderopvangphilippo.nl Ook als uw kind een keer niet kan komen naar de TSO, kunt u naar dit adres een email sturen. Afmelden heeft geen gevolg voor de hoogte van de factuur. Maakt u in een maand incidenteel gebruik van een extra dag, dan betaalt u het incidentele tarief voor die extra dag.
 
 2. Incidenteel overblijven - €3,50 per keer, mits één dag van tevoren uiterlijk 17:00 uur aangemeld via de mail.
Als u uw kind niet op vaste dagen aan de TSO wilt laten deelnemen, maar wel af en toe gebruik wilt maken van de TSO, kunt u voor deze mogelijkheid kiezen. U dient uw kind minimaal 1 dag van te voren, voor 17:00 uur aan te melden via tso@kinderopvangphilippo.nl
 
3. Last minute overblijven - €5,- per keer, als een kind pas wordt aangemeld op de dag dat hij/zij overblijft.

Als u uw kind op het laatste moment wilt laten overblijven is dit wel mogelijk, maar wordt een ander tarief gehanteerd. Als er op het laatste moment extra inschrijvingen zijn voor de TSO moeten er meer mensen ingezet worden. Omdat het dan meestal om professionele krachten van Philippo gaat zijn de kosten hiervoor hoger. Last minute aanmelden kan via tso@kinderopvangphilippo.nl. Wanneer een kind helemaal niet van tevoren via mail wordt aangemeld geldt tevens dit tarief. 

Uw factuur ontvangt u per maand. Er zijn twee betalingsmogelijkheden:
1. U machtigt de school om de kosten automatisch af te schrijven van uw rekening (de school heeft hier een voorkeur voor).
2. U betaalt aan de hand van de toegezonden factuur; er wordt dan wel €1,- in rekening gebracht per factuur voor administratie- en bankkosten.

Als uw kind ziek is, belt u dat door aan de school en meldt u het aan de TSO door een mail te sturen naar: tso@kinderopvangphilippo.nl.

Is uw kind al ingeschreven bij de TSO in het vorige schooljaar, dan hoeft u voor het nieuwe schooljaar niet opnieuw in te schrijven. De TSO neemt de nieuwe groepsindeling met de bijbehorende namen van de leerlingen over van de school. Wilt u wijzigingen aanbrengen in persoonlijke gegevens, bankrekeninggegevens bij automatische incasso of de keuzemogelijkheid ‘vast’ of ‘incidenteel’, dan is het invullen van een mutatieformulier noodzakelijk. Dit formulier kunt u samen met het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier op de website van de St. Vitusschool (http://www.stvitusschool.nl/overig/downloads) vinden.
Het is mogelijk om TSO-vrijwilliger te worden op de St. Vitusschool. U ontvangt hiervoor €10,- per keer, met een maximum van €150,- per maand belasting vrij (maximaal €1500,- per jaar conform de wettelijke regels).
Voor meer informatie over het overblijven op de St. Vitusschool kunt u contact opnemen met Philippo: 035-6984851.
zoek