hier bent u:  Informatie » Verlengde schooldag

Verlengde schooldag

Ook dit schooljaar zullen er in het kader van de verlengde schooldag een aantal activiteiten worden opgezet voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Bij aanvang van een nieuwe periode van activiteiten zullen betreffende leerlingen de nodige informatie ontvangen van de Stichting Versa, die voor de uitvoering van het project zorgt.
zoek