Nieuwsbrief 14 juli 2017
Zomerfeest
 

Nieuws van het schoolbestuur


In de media en de berichten van het team over de prikactie heeft u kunnen lezen dat het basisonderwijs de laatste jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Er wordt steeds meer van leerkrachten verwacht om goed onderwijs te kunnen blijven bieden maar de middelen om dat te doen zijn gelijk gebleven. Als bestuur ondersteunen wij dan ook de prikactie en een eventueel vervolg als het nieuwe kabinet hier onvoldoende aandacht aan geeft. Toch willen we als bestuur ook benadrukken dat de St. Vitusschool een goed schooljaar achter de rug heeft! Zo hebben we in samenwerking met Unita voor passend onderwijs extra begeleiding kunnen realiseren voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben en was er ook ruimte voor kinderen die juist wat meer uitdaging aankunnen. We hebben geen klassen naar huis hoeven sturen i.v.m. zieke leerkrachten door de inzet van een enorm flexibel team. Iets wat weinig scholen in de randstad nog lukt helaas.  
Ook het onderhoud van de school is aangepakt. De frisse nieuwe keuken is vast opgevallen en daarnaast is het klimaatsysteem in de school verbeterd. Er zijn al wat aanpassingen gedaan en in het nieuwe schooljaar zullen we hier zeker mee doorgaan. Dit jaar zal de jaarrekening voor het eerst op de website staan. We zijn hiertoe niet verplicht maar we zijn trots op onze financieel gezonde school en willen dat graag met u delen. We danken de directie, onze leerkrachten, stagiaires en andere medewerkers, de kinderen en alle ouders voor het gezellige schooljaar en jullie betrokkenheid bij alle activiteiten. Het bestuur wenst iedereen een heel fijne vakantie en volgend jaar maken we er met z'n allen weer een leerzaam maar vooral leuk en goed jaar van!
Meer informatie over het schoolbestuur vindt u op: https://www.stvitusschool.nl/organisatie/bestuur
 

Nieuws van de directie

 

Juf Myrthe.

Zoals u weet is er bij onze collega Myrthe Vunderink kanker geconstateerd. Dat was voor haar (en voor ons) een hard en onverwacht bericht. Zij ondergaat nu een intensief behandeltraject waarvan het op dit moment niet bekend is of het aanslaat en wat het vervolg zal zijn. Prognoses zijn op dit moment ook niet bekend.
Het is dus voor Myrthe een heel zwaar proces. Zij deelt dit in kleine kring met haar partner en naaste familie. Dat is ook de reden waarom wij u niet meer konden meedelen. Wij kunnen niets anders doen dan vanaf deze plaats haar heel veel sterkte toe te wensen. Zodra wij meer kunnen meedelen zullen wij dat uiteraard doen.
 

Dag Sanne!

Woensdag is de laatste werkdag van de kinderfysiotherapeute mevrouw Sanne van der Kamp.
Zij heeft in de afgelopen jaren vele kinderen begeleid bij het oefenen en verbeteren van de (schrijf)motoriek. Ook leerkrachten kregen van haar les om kinderen goed te observeren m.b.t. de schrijfmotoriek. Sanne heeft een nieuwe baan in haar eigen woonplaats. Wij bedanken haar en wensen haar veel succes in de nieuwe werkomgeving. Medio september hopen wij haar opvolger/ster te mogen begroeten.
 

Vakantierooster.

We herhalen nog eens het vakantierooster dat voor volgend schooljaar is vastgesteld.
 
Herfst 23-10 t/m 27-10
Kerst 25-12 t/m 05-01
Voorjaar 26-02 t/m 02-03
Pasen 30-03 t/m 02-04
Meivakantie 23-04 t/m 04-05
Hemelvaart 10-5   t/m 11-05
Pinksteren 21-05
Extra lang weekend    14-06 t/m 15-06
Zomer 23-07 t/m 31-08

Toelichting.
Omdat de periode van de meivakantie tot de zomervakantie erg lang is, hebben we een extra ‘vakantietje’ gepland half juni. Dit om te voorkomen dat kinderen en leerkrachten erg vermoeid de zomervakantie in gaan.
 

Musical groep 8.

Gisteravond hebben de kinderen van groep 8 de musical Monsterhit opgevoerd. Het was een musical vol spanning, humor, dans, zang en toneelspel. Na de musical hebben we terug geblikt naar vroeger, waarbij veel gelach te horen was van de kinderen. De leerkrachten zongen daarna de kinderen toe met een afscheidslied. Ook de ouders voerden nog 'Ik hou van Vitus' op. Het was een mooie avond. Foto's van deze avond kunt u op de website bekijken: https://www.stvitusschool.nl/fotos/musical-2017

Beste Marek, Carsten, Monica, Chen Yi, Anastacia, Justin, Kika, Jivani, Lorenzo, Alice, Emma, Seppe, Romy, Maciek, Nina, Nate, Romy, Maaike, Zara, Rayyan, Chanel, Morris, Teddie, Kars, Mees, Janis Mae, Sep, Nina, Sophie, Veerle, Tirsa, Fleur, Merel, Mauricio, Milo, Dirkje, Sam, Emma, Mette en Dorian, we wensen jullie heel veel succes op de middelbare school.

 

Zomerfeest.

Een lange rij tot ver in de St. Vitustraat! 
Iedereen wilde graag op het zomerfeest zijn! Het werd, ook door het mooie weer, een groot succes. Dit kan uiteraard alleen maar met dank aan de vele ouders die meehielpen en/of hapjes maakten. De teamleden en de diverse groepen die leuke liederen vertolkten. Uiteraard ook dank aan de band van meneer Ad. Onze grootste dank gaat uit naar de ouderraad voor de totale organisatie. De voorzitster van de ouderraad, mevrouw Danielle Jansen, heeft enorm veel werk verricht maar kon tot haar grote spijt die avond niet aanwezig zijn. Nogmaals, allemaal dank voor dit geslaagde feest! Voor meer foto’s verwijzen wij naar de website!

 

Nieuws van het team

 

Gevonden voorwerpen.

Aan het einde van het schooljaar is er altijd weer die enorme hoeveelheid gevonden voorwerpen! Je vraagt je soms wel af: ”Worden deze spullen dan niet gemist?”
Spullen die op de laatste schooldag niet zijn opgehaald gaan naar de kringloop!


Map art.

Kinderen van groep 8 maakten op landkaarten van defensie als ondergrond mooie creatieve werkstukken.
Dat werd beloond met het bezichtigen van een prachtige stoere wagen van de landmacht!
 

Digitaal...

Een tuintafel, een map met schaduwrapporten die worden overgeschreven in een rapport dat aan de kinderen wordt uitgereikt. Dit tafereel behoort in het komende schooljaar tot het verleden! Alle rapporten worden in de toekomst in de computer ingevoerd.
De kinderen krijgen nog wel een papieren uitdraai. Deze wordt dan bewaard in een map die tot en met groep 8 gebruikt wordt. Vaarwel handgeschreven rapport... Een laptop op de tuintafel!
(Meneer Wim: wen er maar vast aan)
 
Groetjes Meneer Wim.


 

Nieuws van de ouderraad


Het zomerfeest was een groot succes. Bedankt voor alle hulp. We kijken met tevredenheid terug op dit geslaagde feest.

 

Wij feliciteren: 

 
15 juli Sienna Schippers groep 2My
16 juli Kiero Hogendoorn groep 6L/J
17 juli juf Marian Smits  
17 juli Luke Hodges groep 7M/R
19 juli Tjibbe Spring in ’t Veld groep 3M/C
21 juli Hidde Wegter groep 1D
22 juli Juf Manon Fleuren  
22 juli Sara Knop groep 4M/K
23 juli Jivani Jesuthas groep 8R/N
24 juli Roy Bronsgeest groep 5E/J
24 juli Heidi Sorensen groep 4M/K
27 juli Roan van Benten groep 4M/K
28 juli Demi Buitenweg groep 5E/J
29 juli Romy Brama groep 7M/R
29 juli Alicia Trinanda groep 2M/A
29 juli Fabienne Taling groep 2D
31 juli Yacob Yibark Tesfamichael groep 2My
 
 

Agenda.

21 juli Aanvang zomervakantie, de school sluit om 12.00 uur.