Nieuwsbrief 6 oktober 2017


Project Griezelen
 

Nieuws van de directie

 

Staking 4 oktober

Ook binnen ons team was de stakingsbereidheid groot. Met veel collega’s vertrokken we gisteren dan ook richting Den Haag. En u heeft het vast wel gehoord, maar er waren werkelijk tienduizenden leerkrachten naar Den Haag gekomen. Dat geeft aan hoe hoog de nood is. Samen met al onze collega’s hebben we een duidelijk signaal gegeven aan de politiek. We willen dat daadwerkelijk de werkdruk naar beneden gaat, dat we geen overvolle klassen meer hebben en dat er voldoende geld komt voor extra ondersteuning.
En uiteraard: de leerkrachten die dagelijks voor uw kinderen aan het werken zijn, verdienen daarvoor een fatsoenlijk salaris te ontvangen.
We willen alle ouders bedanken voor hun steun en begrip en we hopen dat het nieuwe kabinet het onderwijs een warm hart toedraagt.

 

Open ochtend

Weet u nog ouders die op zoek zijn naar een school, dan zijn ze van harte welkom om op 17 oktober onze school ’s ochtends te bezoeken. We houden een open ochtend zodat nieuwe ouders een goede indruk krijgen van onze school. 
 

Dag van de leraar

In het kader van de dag van de leraar werden alle collega’s vanmorgen door het bestuur getrakteerd op bloemen en een cadeaubon. Uiteraard werd ook onze gewaardeerde conciërge meneer Mohamed hartelijk bedankt voor zijn grote inzet.

 
 

Nieuws van het team

 

Boekenmarkt:

In diverse groepen (vanaf groep 3) is er op dinsdag 10 oktober gelegenheid om eigen kinderboeken te verkopen en te kopen. 
Van 8.30 tot 9.00 uur zijn ook ouders hartelijk welkom om samen met hun kind(eren) boeken te kopen.
 

Schoolproject en dansdag

Zoals u weet, is de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema 'griezelen' op woensdag 4 oktober gestart. Het project wordt donderdag 19 oktober met een DANSDAG voor en door alle leerlingen afgesloten.
De dansers van Stichting Dans in School verzorgen deze dag. Zij zullen met elke groep een spoken-, spinnen-, weerwolven-, monster-, reuzen- of krokodillendans instuderen met bijpassende muziek.
In de middagpauze blijven alle kinderen op school lunchen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en in de vroege middag nog hun generale repetitie te kunnen houden.
Vanaf 13.45 uur vertrekken alle groepen per auto, of fiets (de oudsten) naar Sportcentrum de Lunet, Amersfoortsestraatweg 16, in Naarden waar ze hun griezeldansvoorstelling aan elkaar én aan de ouders en andere belangstellenden laten zien.
Een hele organisatie die alleen kans van slagen heeft met veel (groot)ouderhulp bij het brengen om 13.45 uur en halen om 15.30 uur van de kinderen naar en van het sportcomplex. Als dank zitten al die chauffeurs/fietsbegeleiders natuurlijk wel op de eerste rang bij deze dansvoorstelling van hun (klein) kind(eren). Dus houd donderdagmiddag vrij om te komen kijken en vooral: geef u op als chauffeur/begeleider. Intekenlijsten voor autohulp hangen op de deuren van de klaslokalen van de betreffende groepen. 
De eindtijd zal die dag dus ook iets later zijn: we verwachten zo rond 15.30 uur. Kinderen worden dan teruggebracht en zullen rond 16.00 uur op school zijn. Wij brengen de na-schoolse opvang hiervan op de hoogte, maar wilt u dat zelf voor de zekerheid ook nog doen?
We hopen er met elkaar een onvergetelijke dag van te maken!
 

Bezoek aan de bibliotheek

In het kader van het griezelproject brengen de groepen 5 en 6 een extra bezoek aan de bibliotheek. Daar kregen ze een speciale griezelles.

 

Herinneringsdag

Op 2 november (dus niet 1 november zoals abusievelijk op de kalender staat) vieren de katholieken Allerzielen. Dat is de dag waarop mensen hun dierbaren herdenken. Graven worden extra onderhouden, en er zijn vieringen waarin de overleden dierbaren herdacht worden. Ook in andere geloven kent men deze dagen.
Twee jaar geleden zijn wij begonnen om de herinnering aan dierbare overleden mensen ook op school een plek te geven. Dit bleek, ook uit de reacties van ouders, zeker voor herhaling vatbaar. Middels verhalen, prentenboeken, gedichten, herinneringen van kinderen etc. proberen wij deze dag vorm en inhoud te geven. De resultaten zijn daarna enkele dagen in school zichtbaar o.a. middels gedachtenishoeken.
Wij hopen dat deze dag, naast de vieringen rond de Christelijke feestdagen, een eigen plaats krijgt binnen onze school. 
Voor vragen kunt u bij de groepsleerkrachten terecht. 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad                  

 

VERKIEZINGEN!

Belangstellende ouders die lid willen worden van de MR kunnen zich nog tot 12 oktober aanmelden. Voor meer info kijkt u op onze site: https://www.stvitusschool.nl/nieuws/mr-verkiezingen

 

Nieuws van de ouderraad 

Woensdag 1 november houden wij onze jaarvergadering. Tijdens deze avond leggen wij verantwoording af voor de besteding van de gelden en vertellen wij over onze activiteiten. Er is ook een gastspreker, maar daar zijn wij nog druk mee bezig. Noteert u 1 november 2017 20.00 uur alvast in uw agenda! De ouderraad is nog altijd op zoek naar nieuwe leden! Lees daarvoor de posters in de school.

 

Wij feliciteren: 

1 oktober Jara Bosch groep 6W/I
1 oktober Lorenzo Della Vedova groep 2A
1 oktober James Vrakking groep 2E/M
2 oktober Owen Rademaker groep 2D
3 oktober Gaian Legrand groep 1M/A
3 oktober Cyro Westerveld groep 8A
10 oktober Leonie Horst groep 2M/A
11 oktober Jeroen Leijenhorst groep 6R/J
13 oktober Juf Jacqueline groep 5L/J
14 oktober Milou van Grondelle groep 7M/R
14 oktober Lotte Kreuning groep 3P
14 oktober Dylan van Leeuwen groep 3M/C
14 oktober Aleksia Selimollari groep 7R/J
15 oktober Daniël Henselmans groep 5L/J
17 oktober Ajivan Jesuthas groep 6W/I
19 oktober Esmée Paape groep 4M/K
 

Agenda

 
4-19 oktober Schoolproject Griezelen
10 oktober Boekenmarkt
17 oktober Open ochtend voor nieuwe ouders
19 oktober Afsluiting schoolproject met een dansdag. Optreden ’s middags in de Lunet in Naarden, eindtijd 16.00 uur.
23-27 oktober Herfstvakantie