Nieuwsbrief 8 december 2017 
Van Sint naar Kerst 2017

Nieuws van de directie

 

Mijn vertrek.

In de nieuwsbrief van het bestuur heeft u kunnen lezen dat ik de school na ruim 10 jaar ga verlaten. Per 1 maart 2018 ga ik werken op de Trappenberg in Huizen. Ik word daar teamleider van de afdeling Speciaal Onderwijs en de afdeling voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap. Een hele andere werkomgeving dan de St Vitusschool. Voor mij erg interessant omdat ik altijd al belangstelling had voor deze vorm van onderwijs en zorg. 
Mijn besluit om te vertrekken heb ik niet makkelijk genomen. De St. Vitusschool is namelijk een hele fijn school om te werken en te leren. De onderlinge sfeer met collega’s en de prettige contacten met ouders en kinderen, zijn naar mijn mening kenmerkend voor onze school. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat ook mijn opvolger samen met het team hier verder aan blijft bouwen.
Toon Smits
 

Acties in het basisonderwijs.

Op dinsdag 12 december is onze school gesloten in verband met de landelijke staking. Zoals u weet hebben wij en vele andere scholen op 5 oktober ook gestaakt. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de eisen van de bonden om meer geld aan het basisonderwijs uit te geven door het nieuwe kabinet zijn gehonoreerd.
We zijn ons ervan bewust dat we, door de schooldeuren te sluiten, ouders opzadelen met een probleem. Dat doen we niet graag en is ook uniek in het onderwijs. Maar de nood is echt hoog. Als er niet extra wordt geïnvesteerd in het onderwijs komt er een groot tekort aan leerkrachten. Door de hoge werkdruk en het magere salaris kiezen jonge mensen straks niet meer voor dit mooie beroep. 
We hopen dan ook dat ouders deze actie ondersteunen.
 

Nieuws van het team

 

Sinterklaas bezocht onze school.

Afgelopen dinsdag bezocht Sinterklaas de kinderen van de St. Vitusschool. En zijn entree was weer spectaculair. In een klassieke brandweerauto kwam de Goedheiligman aanrijden. Honderden kinderen verwelkomden de Sint en zijn Pieten. Maar wat bleek, één Piet was afwezig. Na enig zoekwerk bleek deze Piet op het dak van Philippo te zitten. Gelukkig kenden alle kinderen van de school het Pietenlied “Kom van het dak af”, zodat ook deze verdwaalde Piet zich al snel bij de Sint kon melden. 
Ook in de verschillende klassen was de ontvangst hartelijk. Van jong tot oud, Sint werd mooi toegezongen en getrakteerd op dansjes, muziek, acrobatiek en tekeningen.
De foto’s van deze gezellige dag staan op onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/sinterklaas-2017 

Schoolfruit

Voor volgende week staat op het programma:


 

 

Bussum op IJs

 
Vorig jaar ging het helaas niet door omdat het gemeentehuis werd verbouwd, maar dit jaar doen we met de groepen 3 t/m 8 weer mee aan Bussum op ijs.
 
Uw kind mag eigen kunstschaatsen meenemen (geen Noren!) Maar er zijn uiteraard ook schaatsen in bruikleen.  
Belangrijk is dat de kinderen op deze ochtend passende kleding dragen.
Het dragen van handschoenen is verplicht!! (Niet vanwege de kou maar dit verkleint het risico op snijwonden bij evt. valpartijen.)
 
Het rooster voor het schaatsen is als volgt:
 
Maandag 11 december:
08.45-09.30 uur: groepen 6/7 en 7.
09.30-10.15 uur: groep 8
10.15-11.00 uur: groepen 3
 
Dinsdag 19 december
12.00-12.45 uur: groepen 5 en 6 (alle kinderen blijven dus over)
 
Woensdag 20 december:
8.45-9.30 uur: groepen 4 (kinderen graag om 8.25 uur op school om op tijd te kunnen vertrekken) 

Pas op met vuurwerk!

Vuurwerk is mooi maar, als je niet goed oplet, ook gevaarlijk. De Brandweer Gooi- en Vechtstreek geeft hierover voorlichting aan basisscholen door heel het land. 
De brandweervrouw die deze les gaf herkennen wij uiteraard. Zonder uniform is zij bij ons weer gewoon juf Nicole. 

Kerst op de St. Vitusschool.

Ons goede doel dit jaar zijn de ouderen in onze samenleving. In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds gaan we in de klas aan de slag met kerstkaarten. Elk kind op school maakt een kerstkaart met daarin een boodschap.
De kaarten zullen dan door het Nationaal Ouderenfonds verspreid worden.
 

Kerstdiner op woensdag 20 december

Vanaf maandag 18 december kunnen de kinderen een bord, beker en bestek voorzien van naam in een plastic tas mee naar school nemen. Op woensdag 20 december om 17.30 uur zijn de kinderen welkom voor het kerstdiner. 
Om 18.45 uur is het diner afgelopen. 
Voor het kerstdiner hebben wij uw hulp nodig. U vindt intekenlijsten op de deuren van de klaslokalen en/of klassenouders zullen u aanspreken over hoe u een bijdrage kunt leveren. Hapjes kunnen vanaf 17.15 uur in de groep gezet worden, kinderen blijven dan nog buiten. Wilt u zo vriendelijk zijn om meteen de schalen, borden, taartvormen (voorzien van naam is altijd handig!) enz. mee naar huis te nemen. 

Wij sparen lege, schone glazen potjes om het plein tijdens het kerstdiner sfeervol te verlichten. Helpt u ons mee sparen? Er staat een inzameldoos op de banken bij de trappen.  

Alle hulpouders, alvast hartelijk bedankt!
Nadere mededelingen over Kerst op onze school worden via de leerkracht gecommuniceerd. Ook valt e.e.a. terug te lezen op onze website.
 

Kerstviering donderdag 21 december

Op donderdag 21 december gaan we naar de Jozefkerk voor de kerstviering, waarin een kerstverhaal wordt gespeeld. Alle klassen zijn bij deze viering aanwezig. Wilt u erbij zijn? U bent om 9.30 uur hartelijk welkom in de Jozefkerk. Achterin de kerk zijn er plaatsen gereserveerd voor ouders. De kinderen zitten vooraan in de kerk. Om onnodig geloop en afleidend flitslicht te voorkomen hebben we één fotograaf in de kerk. De foto’s worden op de website van de school gepubliceerd.  Omdat we met zo’n grote groep zijn, verwachten we dat iedereen er aan meewerkt om deze viering rustig en soepel te laten verlopen.
 

Opruimen op vrijdag 22 december

Wij zijn op zoek naar ouders die op vrijdagochtend 23 december van 9.00 tot 10.00 uur kunnen helpen om alle kerstspullen en versieringen in de school weer op te ruimen.
 

Gezocht Study Buddy

Op school gebruiken we zgn. Study Buddy’s voor kinderen die het soms lastig vinden om zich goed te kunnen concentreren. Door deze op je tafel te zetten ben je minder snel afgeleid door andere kinderen. Vader van een oud leerling heeft er destijds een paar voor de school gemaakt. Is er een handige ouder die een paar van deze Study Buddy’s voor school kan maken? Uiteraard worden de materiaalkosten door de school vergoed. Op deze foto ziet u een voorbeeld. 

Techniekmiddag groep 6/7 R/J.

De kinderen uit groep 6/7 hebben een aantal technieklessen gehad. Eén les was toch wel heel bijzonder: de kinderen mochten zelf een lamp maken. Albert van Benten (de vader van Tygo) heeft namens zijn bedrijf Unica Installaties de materialen geleverd en meegeholpen met het in elkaar zetten. Het was een leerzame en geslaagde middag. Allen die hebben meegeholpen: bedankt! Voor foto’s zie de website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/techniekmiddag-groep-6-7-r-2017 

Wij feliciteren: 

9 december Ronja Nijhof groep 2E/M
9 december Juliette Robelus groep 3M/C
10 december Levina Vermeulen groep 4E/N
12 december Andrea Fleuren groep 5L/J
12 december Badr Mariami groep 3P
19 december Juf Annemarie v Woensel groep 1/2M/A
19 december Elly-May Shogbesan groep 2M/A
21 december Frans Hesseling groep 2M/A
23 december Juf Maaike Louter groep 3M/C
23 december Mike Abbou groep 2E/M
23 december Fay Bradwolff groep 2M/A
26 december Francesca Thomas groep 7M/R
27 december Eren Sayan groep 1E/M
28 december Aiden Nebbeling groep 6W/I
31 december Pien van Essen groep 3P
 

Agenda. 

8 december Gastles over fairtrade producten voor groep 6/7
11 december Schaatsen groepen 3, 6/7, 7 en 8
19 december Schaatsen groepen 5 en 6
20 december Schaatsen groepen 4
20 december Kerstdiner (17.30-18.45 uur)
21 december Kerstviering in de Jozefkerk (9.30 uur)
22 december Start kerstvakantie, eindtijd 12.00 uur