Nieuwsbrief 22 juni 2018
sportdag!Nieuws van de directie

 

Groepsindeling volgend jaar:

Het ei is gelegd, we hebben de bezetting rond voor volgend schooljaar. Er komen drie i.p.v. vier kleutergroepen. Juf Marjolijn gaat volgend schooljaar groep 3 doen. Daarom is besloten dat de negen kinderen uit haar groep verdeeld worden over de andere drie kleutergroepen. De ouders van deze kinderen zijn hierover woensdag al door Marjon geïnformeerd en weten naar welke groep hun kind volgend jaar gaat. Hieronder ziet u welke leerkracht(en) uw kind volgend jaar krijgt.
 
Groep: Leerkracht(en) Was groep:
1/2 Juf Dunja huidige groep, aangevuld met kinderen uit 1 M/A
1/2 Juf Ashley huidige groep, aangevuld met kinderen uit 1 M/A
1/2 Juf Eveline
Juf Marian
huidige groep, aangevuld met kinderen uit 1 M/A
3 Juf Marjolijn
Juf Annemarie
Gr. 2 D en 2 E/M
3 Juf Priscilla Gr. 2 A en 2 M/A
4 Meneer Kees / juf Annemarie
Juf Marjolein
Gr. 3 M/C
4 Juf Maaike
Juf Cynthia
Gr. 3 P
5 Juf Jasmijn
Meneer Ronald (17x)
Gr. 4 E/N
5 Juf Esther
Juf Linda 
Gr. 4 M/K
6 Meneer Wim
Juf Ivonne
Gr. 5 L/J
7 Juf Mieke
Juf Jacqueline
Gr. 6 W/I
7/8 Meneer Ronald
Juf Nicole
Gr. 6/7 R/J
8 Meneer Ad
Meneer Ronald (23x)
Gr. 7 M/R
 

Ouderverklaring alsnog invullen bij het aanmeldformulier:

Omdat de opleiding van ouders belangrijk is voor de bepaling van de bekostiging van alle kinderen in het onderwijs, wil ik de komende maand deze ouderverklaringen alsnog even laten invullen door ouders die hun opleiding in het buitenland hebben genoten. Onze schoolsoorten in Nederland (VMBO, MAVO, HAVO en VWO) heten namelijk anders in het buitenland. Deze ouderverklaring is opgesteld in de taal van het land van herkomst en de opleidingen worden daarin precies zo genoemd als in hun geboorteland.
 

Communicatie met ouders:

De communicatie met ouders verloopt niet in alle groepen op dezelfde manier. De ene leerkracht stuurt de ouders een mail, de ander geeft liever een briefje mee. Dat verschil in communiceren ervaren ouders als niet prettig. Dat willen we daarom beter doen. Het kan ook anders, anno 2018. Ook van andere scholen hoorden we over positieve ervaringen met de Parro-app. Wij hebben deze app aangevraagd en besteld en krijgen als team op de studiedag van 4 juli uitleg over hoe het werkt. In de toekomst krijgt u dan alle berichtjes van de leerkrachten van uw kind via de app. De app kunt u zowel op de computer als op uw telefoon lezen.
Ook de rapportgesprekken kunt u in de toekomst zelf via de app inplannen. Geen gedoe meer met briefjes. U leest hier de komende tijd vast nog meer over via de nieuwsbrieven.
 

Privacywetgeving:

In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd. Voor een aantal zaken die wij op school doen in het kader van privacy, moeten wij expliciet toestemming van u krijgen. U krijgt daarom vandaag via de leerkracht van uw kind hierover een brief mee naar huis. U kunt de brief ook vinden via de volgende link: /userfiles/files/Toestemmingsformulier%20AVG.pdf
Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 29 juni inleveren bij de leerkracht van uw kind?
 

Nieuws van het team

Sportdag:

Zoals u aan de foto’s kunt zien was de sportdag dit jaar wederom een groot succes! De kinderen van groep 1/2  waren rond de school actief en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op het terrein van H.C.A.W. Na een kleine bui rond 9.00 uur werd het echt mooi “sportdagweer”. Heel veel dank aan alle ouders die kwamen helpen en de leden van de ouderraad voor de prima verzorging! 

Dag van de schoonmaker:

15 juni was de landelijke dag van de schoonmaker! Dus voor ons een goede aanleiding om onze schoonmaker, de heer John Koel, in het zonnetje te zetten. Juf Esther hield een toespraak die door John erg werd gewaardeerd. Omdat wij op 15 juni van onze korte vakantie genoten, gebeurde dit al op dinsdag 12 juni. Wij zijn erg trots op onze John en hopen dat hij nog heel lang zijn werkzaamheden op onze school kan blijven verrichten.


Digitale schoolkrant:

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we een schoolkrant gemaakt. Elke groep heeft één of meerdere pagina’s aangeleverd. Het thema van de krant was gebaseerd op het schoolproject  'Zee'. Elke groep heeft één papieren exemplaar in de klas liggen. De digitale versie geeft iedereen de ruimte om zelf te kiezen waar, hoe en op welke manier er gelezen wordt. Veel leesplezier. (Wij zijn benieuwd naar de reacties).
https://www.stvitusschool.nl/nieuws/schoolkrant-project-zee
 

Clinics groep 6/7 en de groepen 3:

Donderdag 7 juni hebben de kinderen uit groep 6/7 sport- en spelclinics gegeven aan de kinderen uit de groepen 3. De kinderen uit groep 6/7 zijn een aantal weken bezig geweest met de voorbereiding. In een groepje hebben ze een sport of spel bedacht dat ze aan de kinderen van groep 3 wilden aanleren. Ze moesten een echte lesvoorbereiding maken die bestond uit een opwarming, een middenspel en een afsluiting. De uitvoering was een groot succes voor zowel groep 6/7 als de groepen 3. Ontzettend leuk om te zien hoe goed de kinderen uit groep 6/7 hun spel konden uitleggen en een groepje konden begeleiden. Ook was het leuk om te zien dat de kinderen uit de groepen 3 enorm veel plezier hadden en goed luisterden naar de kinderen uit groep 6/7. De kinderen uit groep 6/7 hebben de uitvoering ook geëvalueerd. Hieruit kwamen tops (wat ging er goed) en tips (wat kon er beter). Het was een zeer geslaagde en leerzame middag! Voor foto’s, zie onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/clinics-groep-6-7-en-groepen-3-2018
 

Circuit groep 6-7

Groep 6/7 werkt af en toe in een circuit. Hierbij rouleren de kinderen in groepjes van onderdeel. Elk tafel groepje heeft een eigen onderwerp, bijvoorbeeld: chromebooks, smartgames, rekenspelletjes, taalspelletjes, enz. Om de 15 minuten wisselen de kinderen van tafelgroepje, waardoor ze uiteindelijk alle onderdelen gehad hebben. Het is een leuke manier van werken. De kinderen vinden het behalve leuk, ook leerzaam. Voor foto’s, zie onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/circuit-groep-6-7-2018
 

Veilig internetgebruik:

Politie op school…Bureau Halt… Maar gelukkig ging het hier om een voorlichting aan de kinderen van groep 8 over veilig internet- en telefoongebruik. Dit zijn in deze tijd zaken waar kinderen bewust mee om moeten leren gaan. Gelukkig kregen de kinderen veel leerzame tips en informatie.


 

Nieuws van de ouderraad

U heeft woensdag een brief ontvangen over het zomerfeest. Denkt u er aan op te geven waar u bij helpt? U kunt de brief ook vinden via de volgende link: /userfiles/files/Zomerfeest%202018.pdf
 

Belangrijke data tot de vakantie:

 
23-06: uitvoering door de blokfluitleerlingen van juf Marjan Banis van 15.30-16.30 uur op school
25-06: bestuursvergadering
28-06: MR-vergadering
28-06: buitendag groep 5 t/m 7 en groep 8
04-07: studiedag voor het team. Alle groepen zijn vrij deze dag
04-07: ouderrraadvergadering
06-07: zomerfeest
06-07: de volgende nieuwsbrief komt uit
08-07: juf Marjolijn jarig
10-07: bestuursvergadering
12-07: musical groep 8
12-07: wenuurtje in de groep van volgend schooljaar (11:00 uur tot 12:00 uur)
17-07: juf Marian jarig
20-07: om 12.00 uur aanvang van de zomervakantie