Nieuwsbrief 6 juli 2018Buitendag!
 


Nieuws van de directie:

 

Zomerfeest:

Vandaag is de dag van het zomerfeest. Het is een goede traditie dat ouders, kinderen en leerkrachten het einde van het schooljaar samen vieren. Gelukkig maakt het weer ons feest dit jaar tot écht zomerfeest. Wij wensen iedereen veel plezier. Nu alvast heel veel dank aan de leden van de ouderraad en alle vrijwilligers die mee willen helpen om het feest te doen slagen!
 

De studiedag op woensdag 4 juli:


We hadden woensdag een zeer geslaagde studiedag met alle teamleden. Een kleine greep uit alle zaken die wij samen besproken hebben:  

Taalmethode voor onderwijs op maat:

We zijn heel blij u te kunnen melden dat we afgelopen woensdag als team unaniem hebben gekozen voor een nieuwe taalmethode: Staal.
Het is een geïntegreerde methode voor taal, spelling, grammatica en woordenschatonderwijs. De methode wordt in één keer in alle groepen 4-8 ingevoerd, waardoor we naar verwachting een enorme kwaliteitsimpuls aan ons taalonderwijs kunnen geven.
Halverwege het schooljaar (na 6 maanden leesonderwijs) gaat ook groep 3 met deze methode aan de slag. De methode biedt alle kansen om ons onderwijs op 3 niveaus te kunnen geven. In elke klas zijn er voldoende uitgewerkte mogelijkheden om instructie te geven aan de basisgroep, de verlengde instructiegroep en de verkorte instructiegroep. Zo kunnen we straks alle kinderen nog beter bedienen. Er wordt in deze methode en de handleiding voor leerkrachten al goed rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen.
 

Drie nieuwe collega’s:

 

Lokalenverdeling volgend schooljaar:

Er gaat volgend schooljaar het een en ander veranderen in de lokaalverdeling. We hebben dit gedaan omdat we de parallelklassen dicht bij elkaar wilden plaatsen. Daardoor is het ook handig dat je gemakkelijk even binnenloopt bij je collega van een parallelklas voor (maatjes-)overleg.
De groep 6 van meneer Wim verhuist naar de benedenetage. Zijn kinderen komen in het lokaal van de Poezenmand. Juf Ashley verhuist dan met haar groep één deur verder naar het lokaal van de Schaapskooi.
 

Rapporten en Cito-uitdraai:

Voorgaande jaren kreeg u als ouder de mogelijkheid om de citoresultaten in te zien. Vanaf dit jaar vindt u een uitdraai hiervan in het rapport, zodat u alle informatie van uw kind in één overzicht in het rapport bij elkaar hebt. Het rapport wordt gedurende het hele jaar thuis bewaard. In februari en juni moet u het rapport weer meegeven aan uw kind, zodat we de nieuwe uitdraaien er in kunnen stoppen.


Gelijke beginschooltijden volgend jaar:

Alle kinderen van groep 1-8 gaan volgend jaar om 8.30 uur met hun lessen beginnen. Om 8.20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. De inloop in groep 1 t/m 4 wordt daarmee dus ook vervroegd naar 8.20 uur. Elke leerkracht ontvangt zijn kinderen vanaf 8.20 uur in de klas. Ook in de hogere klassen is hierdoor de mogelijkheid voor ouders ontstaan om indien nodig even iets aan de leerkracht te kunnen vragen.
 

Kleuters vrij laatste schooldag:

Omdat we een grote interne verhuizing krijgen (groep 6 van meneer Wim naar beneden en juf Ashley verhuist naar één deur verderop) zijn alle kleuters de laatste vrijdag de hele dag vrij. Donderdag 19 juli is hun laatste schooldag dus. Hierdoor kunnen de kleuterleerkrachten er samen voor zorgen dat alle materialen uit de groep van juf Marjolijn worden verdeeld over de 3 kleutergroepen en de groepen drie die we volgend jaar hebben.
Uiteraard is er een mogelijkheid voor ouders die écht geen opvang kunnen regelen dat hun kleuter wordt opgevangen deze laatste schoolochtend. Geeft u het even door aan de juf van uw kind als u zelf geen opvang kunt regelen?

 

Nieuws van het schoolteam:

 

Buitendagen:

De buitendagen voor de groepen 3 t/m 8 op donderdag 28 juni en dinsdag 3 juli waren een groot succes. De groepen 3 en 4 gingen naar de speeltuin in Hilversum. De groepen 5 t/m 7 gingen naar Jeugdland Almere, waar kinderen naar hartenlust konden bouwen, broodjes bakken en spelen. Groep 8 verkende met roeiboten de Loosdrechtse Vuntusplas.
Dit alles met dank aan alle ouders die geholpen hebben, de ouderraad en de overvloedig schijnende zon! Foto's van de buitendagen zijn te vinden op onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos
 

Schoolfotograaf:

Dinsdag 11 en woensdag 12 juli komt de schoolfotograaf op school.
De mogelijkheid om foto’s van broers en zussen die nog niet (of niet meer) op onze school zitten is dinsdag om 12.00 uur.
 

Wenuurtje in nieuwe groep:

Op donderdag 12 juli gaan alle kinderen kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) waar ze volgend jaar bij in de klas komen. We doen dit van 11:00 tot 12:00 uur. Ook de nieuwe kinderen die in de maand september jarig zijn en bij ons instromen worden hiervoor uitgenodigd.
 

Klimwand:

Op vrijdag 13 juli wordt er een klimwand op ons schoolplein geplaatst. Een van onze achtstegroepers heeft namelijk de finalewedstrijd, uitgeschreven door Rock Steady, gewonnen en daarmee deze prijs gewonnen voor alle kinderen van de Vitusschool van 6-12 jaar. De klimmuur wordt op 13 juli geplaatst. Dan kunnen alle kinderen van 6-12 jaar er van 9-13 uur op klimmen. 

Eerste communie:

Hoewel het nog even duurt voordat het zover is, zijn ouders benieuwd naar het voorbereidingstraject en de datum van de Eerste Communie. Welnu, de viering van de Eerste Communie vindt plaats op zondag 26 mei 2019 om 10:00 uur in de Mariakerk. Aan het Eerste Communieproject kunnen kinderen deelnemen die tenminste in groep 4 zitten. Het project bestaat uit tien bijeenkomsten. De voorbereidingen vinden plaats op zondagmorgen van 09:45 tot 11:00 uur, een overzicht van de juiste data ontvangt u op de ouderavond. Voor geïnteresseerde ouders houden wij een informatieavond op: Woensdag 12 september 2018 om 20:00 uur in De Sloep (naast de Mariakerk). Op deze avond gaan wij in op de betekenis van de Eerste Communie voor ouders en kinderen, geven wij uitleg over het project en praten we met elkaar over de rol van ouders bij de voorbereiding op die Eerste Communie. Aan het eind van de avond kunnen ouders, aan de hand van de gegeven informatie, beslissen of zij hun kind willen inschrijven. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. Heeft u belangstelling dan zien wij u graag op de ouderavond. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd even bellen.  
Namens de werkgroep, Karin Veen, Roos Veen en Ans Baaij, tel.: 035- 6931591
 

Afscheid groep 8

Donderdagavond 12 juni nemen wij afscheid van de kinderen uit groep 8.
De kinderen voeren dan hun musical op waarvoor in de afgelopen periode hard is gerepeteerd. Donderdagmiddag gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 naar de musical kijken. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen een voorstelling op school. Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes met hun bijzondere voorstelling!
 

Schoolkamp groep 8 (door meneer Ad)

Op woensdagmorgen 6 juni stonden alle 30 8e groepers vol spanning op het schoolplein te wachten op het vertreksein: schoolkamp 2018 op de Paasheuvel in Vierhouten. Eindelijk, even na 9.00 uur vertrokken we, uitgezwaaid door de hele school, ouders enz. enz. Bij het kamphuis aangekomen werden de fietsen die de avond tevoren gebracht waren, opgehaald.
Rond 11.00 uur stapten we op de fiets richting Emst, een prachtige tocht door bos en langs hei! Onderweg een bezoek gebracht aan ‘Het verscholen dorp’, een gerestaureerde onderduikplek uit de Tweede Wereldoorlog (dat sloot mooi aan bij de door groep 8 verzorgde 4 mei viering). Het weer was fantastisch! Vervolgens naar de kaarsenmakerij, de forellenkwekerij én de speeltuin. Eerst de kaarsenmakerij: na een x aantal keren de 2 lontjes in de hete was gedompeld te hebben, ontstonden er mooie kaarsen. Nog even een vorm geven, een kleurtje bepalen, dompelen in koud water en klaar … Mooi niet, eerst langs de souvenirwinkel. Dan naar de ‘forellenbakken’, maar niemand kreeg er echt één te pakken. En toen eindelijk …naar de speeltuin! Die waterglijbaan is echt cool! Maar ook de kano’s! Terug naar het kamphuis: eten!!! Een perfect diner, barbecue, verzorgd door een fantastische keukenbrigade van 4 ‘kampvaders’. Juf Mieke en juf Marjon kwamen ons samen bezoeken. Na het eten wachtte ons een zware taak: vliegeren! Er moest heel wat gerend worden om dat ding de lucht in te krijgen. Daarna terug richting het kamphuis, waar we in het bos twee pittige potjes levend stratego speelden. Om bij te komen van de inspanningen van deze dag gingen we bij het kampvuur zitten. Vreemde verhalen over een ouwe sok in een pan, liedjes zingen met gitaar erbij en lekker marshmallows maken aan lange stokken! De eerste nacht bleef het nog even onrustig in ons kamphuis! (en wat passen er toch véél kinderen in een 4 persoonskamer …)
De volgende morgen een stevig ontbijt, ook weer fantastisch verzorgd door de keukenbrigade, met o.a. gekookte en gebakken eieren. Fantastisch fietsweer, lekker survival weer. Dus om 9.45 uur op de fiets via Nunspeet en Elburg naar het survivalkamp, da’s toch een fietstocht van zo’n 31 km! Om 12.15 uur waren we er, moe maar voldaan. Na de lunch een pittige survival; het ploeteren door grote modderplassen was wel het hoogtepunt. Terug in het kamphuis, we werden met de auto teruggebracht, hadden we wel honger van al die inspanningen. Een fantastische hoeveelheid pannenkoeken, ook weer verzorgd door de keukenbrigade, loste dat probleem op. Na de eterij denk je dat je even rustig aan mag doen, maar nee: nu was het Expeditie Vierhouten-tijd; ren-je rot, touwtrekken enz. De avond werd besloten met een vrolijke disco. De volgende morgen: ontbijten, kamer opruimen (!!!), en het vervolg van Expeditie Vierhouten; een smaakproef, een voelproef, wie is de mol enz. Rond 14.00 uur vertrokken de kinderen weer naar huis, een geweldige belevenis rijker! Heel veel leuke dingen gedaan en rond de 60 km gefietst! Een fantastisch kamp van een fantastische groep!
Dank aan juf Marjolein, juf Nicole, meneer Ronald, Marcel de Groot, Paul Hodges, Remco Pronk en Berend Robelus. Mede onder hun leiding kon dit schoolkamp zo fantastisch verlopen!
Meer foto's van het kamp kunt u vinden via de volgende link: https://www.stvitusschool.nl/fotos/kamp-groep-8-2018
 Jarigen juli:

 
Wij feliciteren alle jarigen van de maand juli! Op het prikbord in hal kunt u deze foto en de kalender met daarop alle verjaardagen van deze maand vinden.


Bijzondere dagen:

06-07: zomerfeest
08-07: juf Marjolijn jarig
10-07: bestuursvergadering
10-07: schoolfotograaf
11-07: schoolfotograaf
12-07: musical groep 8
17-07: juf Marian jarig
20-07: alle kleuters zijn vrij, om 12.00 uur begint de zomervakantie ook voor alle andere groepen.