Nieuwsbrief 11 januari 2019 
Wat is het allemaal weer snel voorbij gegaan!

Nieuws van de directie:


Personeel:

Juf Selma: ik ben blij u te kunnen melden dat we na een uitgebreide sollicitatieprocedure juf Selma hebben kunnen benoemen als onderwijsassistent in de groepen 1-2. Juf Selma is geen onbekende voor onze school. Zij was ongeveer drie jaar geleden ook al stagiaire bij ons. Wij wensen haar een fijne tijd op de Vitusschool.

Juf Dunja: in de kerstvakantie heeft het zoontje van juf Dunja zijn bovenbeen gebroken. Daarom heeft zij vanaf 7 januari zorgverlof opgenomen voor twee dagen per week. Jammer genoeg is het niet gelukt om één vaste invaller te vinden voor haar groep. Gelukkig zijn veel collega’s bereid om de komende week in te springen.  

Vervanging RT: we wensen juf Annemarie en juf Ashley veel succes in het werken met de kinderen die voorheen RT kregen van juf Loes.Overblijfouders gevraagd

Voor onze overblijf zijn we op zoek naar twee nieuwe overblijfkrachten. Lijkt het u leuk om 4 dagen per week een groep te begeleiden tijdens de overblijf, of wilt u meer weten over wat het inhoudt? Meld u dan aan bij Maaike onze overblijfcoördinator of Marjon Dries.
 

Studiedag woensdag 9 januari

Afgelopen woensdag hadden we een studiedag met het team. Deze dag stond in het teken van communicatie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: elkaar feedback geven en de LSD gesprekstechnieken (LSD staat voor luisteren, samenvatten en doorvragen).
 

Studiedag vrijdag 11 januari van de onderbouw

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben vandaag een nascholing gehad om te werken met de themaplanner. In de themaplanner worden alle doelen weggezet voor groep 1 en groep 2 voor de periode waarin we aan een thema werken.
NB: Wat ontzettend fijn overigens dat het iedereen gelukt is zelf opvang te vinden voor uw kind deze ochtend.
 

Verkeersveiligheid:


Op het plein niet fietsen:
Zoals iedereen vast wel weet mag er op het plein niet gefietst worden i.v.m. de veiligheid van alle kinderen. Toch gebeurt het nog wel eens “als er even niemand kijkt”. Wilt u ons helpen door kinderen die toch fietsen hierop aan te spreken?

Fiets parkeren:
Als u uw fiets parkeert doe dat dan s.v.p. in de fietsenrekken, maar niet op de plek van de bakfietsen.
 

Nieuws vanuit het team:

 

Wat is het allemaal weer snel voorbij gegaan!

Wij kijken nog even terug op een zeer geslaagde kerstperiode op onze school.
Bussum op ijs, het kerstdiner op school, de kerstactie, waar naast een mooi geldbedrag ook ruim 150 cadeaus zijn geschonken en de kerstviering in de voormalige Jozefkerk.
Bijzondere momenten waar wij, ook dankzij de hulp van vele ouders, dankbaar op terugkijken.
Wij wensen alle ouders en kinderen een goed en gezond 2019 en nog vele mooie momenten op onze St. Vitusschool!Ouderavond voor ouders van groep 1:

A.s. maandag 14 januari is er een ouderavond voor alle ouders van nieuwe kleuters. We beginnen om 19.30 uur en starten gezamenlijk in de aula van de school. Er is een openingswoord van de directie en daarna gaat u met de leerkrachten naar de groep van uw kind.
 

Citotoetsweken:

Van 21 januari t/m 7 februari worden de Citotoetsen voor het leerlingvolgsysteem afgenomen. In alle groepen worden alle kinderen getoetst. Het is dan ook niet mogelijk om vrij te geven. Mocht u toch een doktersbezoek o.i.d. moeten inplannen, overlegt u dan eerst met de groepsleerkracht.
 

Techniek:

U heeft in de Parro app al een bericht ontvangen over de technieklessen. Wij willen samen met de kinderen robots maken.
Maar om de kinderen te kunnen laten knutselen aan hun "robot" hebben we materiaal nodig.
Kunt u wat materiaal meegeven aan uw zoon of dochter?
Te denken valt aan: wc rollen, "Pringelsbussen", kleine doosjes, klein (oud) speelgoed tot max 30 cm en alles waarvan u denkt dat dat leuk is om mee te werken. Mits niet gevaarlijk!
Dit materiaal kan worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Wij hopen op een grote opbrengst! (graag zo snel mogelijk)

Vriendelijke groet namens de techniekcommissie, Ronald Schoonderbeek. 

Oproepje van de overblijf:

Voor de overblijf zijn we op zoek naar lange broeken en onderbroeken in maat 104 t/m 128.
NB: Denkt u er aan als uw kind een ongelukje heeft gehad, de geleende spullen z.s.m. te wassen en weer mee terug te geven naar school?
 

Van harte gefeliciteerdWe feliciteren alle jarigen van de maand januari. U ziet deze foto ook uitvergroot in de hal van de school op het prikbord hangen.
 

Belangrijke data:

12-1: juf Priscilla jarig
14-1: informatieavond groep 1. Ook ouders van nieuwe kinderen of geïnteresseerden zijn van harte welkom te komen
14-1: juf Femke jarig
21-1 t/m 7-2: Citotoetsweken. In deze periode kan geen vrij gegeven worden.
26-1: winterconcert van de kinderen van de blokfluitgroep van juf Marian Banis
28-1 t/m 30-1: adviesgesprekken met de ouders en kinderen uit groep 8