Nieuwsbrief 25 januari 2019 
Sneeuwpret!
 

Nieuws van de directie:

 

Op tijd beginnen:

Helaas hebben we geconstateerd dat het bij de kleutergroepen te vaak niet lukt om om half negen te starten met de les. We wijzen u er op dat de deur tien minuten voor half negen opengaat en dat u dan uw kind naar de klas kunt brengen. Om half negen willen we echt beginnen met de les. We rekenen op uw medewerking!
 

Vrije middagen dit jaar:

Een aantal vrije momenten is nog niet opgenomen in de schoolgids/jaarkalender. Het gaat om de volgende tijden en dagen:
Vrijdagmiddag 1 maart: ‘s Middags vrij nadat we ’s ochtends carnaval hebben gevierd
Vrijdag 8 maart: studiedag team over het verbeteren van groepsplannen
Witte Donderdag 18 april: ’s Middags vrij (tevens begin van de meivakantie)  
Noteert u deze data in de agenda en informeert u ook tijdig de naschoolse opvang?
 

Marjon afwezig:

Van 11 t/m 16 februari is Marjon Dries afwezig. Zij neemt dan haar bapoverlof aaneengesloten op. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot Kees Mensink, onze adjunct directeur.


Overblijfouders gevraagd:

Voor onze overblijf zijn we op zoek naar twee nieuwe overblijfkrachten. Lijkt het u leuk om 1 tot 4 dagen per week een groep te begeleiden tijdens de overblijf, of wilt u meer weten over wat het inhoudt? Meld u dan aan bij Maaike onze overblijfcoördinator of Marjon Dries. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10 per keer. Kinderen van ouders die de overblijf verzorgen mogen gratis overblijven.

 

Nieuws van het schoolteam

 

Sneeuwpret:

De sneeuw werd dinsdag jl. tijdens de lessen al met gejuich ontvangen. De kinderen konden de pauze bijna niet afwachten. Uiteraard werd er ‘s middags ook even buiten gespeeld. Wij hopen dat dit  soort winters niet tot de verleden tijd gaan behoren. Natuurlijk wel goed opletten en je aan de afspraken houden m.b.t. het gooien van sneeuwballen.
 

Citotoetsen:

Tot 7 februari zijn de toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Vrij vragen blijft in deze periode altijd lastig. Mocht het nodig zijn overlegt u dan even met de groepsleerkracht.
Het is natuurlijk altijd wel even spannend, maar we hoeven het ook niet groter te maken dan het is. Gelukkig doen wij op school meer dan alleen rekenen, taal en lezen. Kanjerlessen, creativiteit, muziek en bewegen, techniek, wereldoriëntatie, zelfstandig werken, catechese, samenwerken/spelen en nog véél meer! (Veel onderdelen vindt u wel op het rapport dat u in maart ontvangt.) 

Techniek en Robots:

In de komende periode is er iedere maand een techniekles gepland voor alle bouwen/groepen in dezelfde week. In die weken hopen wij dat de school “bruist” van de techniek.
De aftrap van het project is deze week gestart met het maken van een robot door alle kinderen. Deze robots lopen/trillen over de tafels en duwen de andere robots weg.
In iedere groep organiseren wij onderlinge wedstrijden. De groepswinnaar komt in de finale.
Deze wordt gespeeld op maandagmiddag 4 februari in de aula van onze school. Ieder kind heeft gelijke kansen…dus spannend! Op de foto’s ziet u hoe kinderen al enthousiast bezig zijn. Diverse groepen gaan komende week aan de slag. 

Reservekleding gezocht:

We zijn op zoek naar lange broeken in de maat 104 t/m 122. Wellicht heeft u nog iets liggen waar uw kind uitgegroeid is en dat u kunt missen?
NB: Denkt u er aan als uw kind een ongelukje heeft gehad, de geleende spullen z.s.m. te wassen en weer mee terug te geven naar school? Op dit moment zijn er namelijk geen reservebroeken meer aanwezig op school.
 

Alaaf:

Vrijdag 1 maart vieren we carnaval! Alle kinderen mogen verkleed op school komen in hun mooiste, engste, kleurrijkste en beste verkleedoutfit!
Het feest begint om 8.20 uur met muziek op het plein, alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Een 10 uurtje hoeft niet mee. Dit wordt verzorgd door de ouderraad. 

Van Sander van der Hoek onze judomeester:

Ik ben Sander van der Hoek en geef inmiddels voor het tweede jaar met veel plezier elke week judolessen op de St. Vitusschool. U heeft mij vast en zeker al eens zien rondlopen in de school met matten om in de speelzaal te leggen.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar mocht ik, samen met mijn broer Christiaan, van onze ouders al naar judo. We hadden een geweldige leermeester, waardoor we nu na ruim 20 jaar nog steeds elke dag op de judomat staan. Sinds enkele jaren hebben wij onze eigen judoschool, waarmee we proberen heel veel kinderen enthousiast te maken voor sport en in het bijzonder voor judo!

Judo is voor ons belangrijk; het heeft ons veel geleerd. Respect voor elkaar, discipline, fysieke vaardigheden. Wat op de Vitusschool ook onderdeel is van de Kanjerlessen en sociale vaardigheden. Wij hebben geleerd hoe fijn het is om te bewegen.
Door jong te beginnen met judo op de St. Vitusschool hopen wij dat wij deze vaardigheden en het plezier in bewegen ook over kunnen brengen op de
leerlingen.
Dit is het tweede jaar dat wij judo hebben op school.
De kinderen, leerkrachten en ik zijn erg enthousiast. En net zoals vorig jaar wil ik u uitnodigen om te kijken naar de judoles van uw kind.

Woensdag 6 februari in de gymzaal op de Dr. Schaepmanlaan
08:30-09:30 8 Ad
09:30-10:15 7 Ronald/Nicole
10:15-11:00 7 Mieke/Jacqueline
11:00-11:45 6 Wim/Ivonne

Woensdag 13 februari in de gymzaal op de Dr. Schaepmanlaan
08:30-09:30 4 M/K
09:30-10:15 4 C/M
10:15-11:00 5 E/L
11:00-11:45 5 J

Woensdag 13 februari in de speelzaal op school
08:45-09:15 3 Priscilla
09:15-09:45 1/2 Vossenhol
09:45-10:15 1/2 Eendenvijver
10:15-10:45 1/2 Poezenmand
10:45-11:15 3 Marjolijn/ Annemarie
 
Misschien heeft uw kind zoveel plezier tijdens de judo op school en wil het blijven judoën bij ons. Dat kan vanzelfsprekend. Op onze website ( http://www.judoschoolvanderhoek.nl ) kunt u meer informatie vinden over onze judoschool. Wij vinden het heel leuk als u eens komt kennismaken, uw zoon of dochter een proefles bij ons laat volgen. Of misschien wilt u zelf tijdens de les voor volwassenen uw vaardigheden bijschaven. U bent bij ons van harte welkom op de judomat! 

Schoolvoetbal:

De wedstrijddata en de indeling van de teams vindt u op onze website: https://www.stvitusschool.nl/nieuws/indeling-schoolvoetbaltoernooi-2019 

Nieuws van de ouderraad

 

De schoolreisjes:

Donderdag 16 mei gaan de klassen 3 t/m 8 op schoolreisje. Dit jaar doen we Apeldoorn en Biddinghuizen aan. Groep 3 t/m 5 gaat namelijk naar Julianatoren, groep 6 t/m 8 gaat naar Walibi!  Binnenkort zal er meer informatie volgen middels een brief die aan de kinderen wordt meegegeven. Op dit moment kunnen we ons vast gaan verheugen op 16 mei!
NB: Op de schoolkalender die iedereen aan het begin van dit schooljaar heeft ontvangen staat het schoolreisje nog een week gepland. Noteert u 16 mei dus in de kalender/agenda?
 

Nieuws van het Centrum voor jeugd en gezin:

‘Mijn kind vindt nieuwe situaties spannend, hoe kan ik hem helpen?’

Heb jij  een kind dat het moeilijk vindt om nieuwe situaties aan te gaan? Dat het liefst stevig tegen je aangeplakt blijft zitten, stilletjes in een hoekje kruipt of heel hard moet huilen als het iets spannend vindt? Dan heb jij waarschijnlijk een ‘kat uit de boomkijker’ in huis.

Omdat kinderen nog veel van het leven niet begrijpen zijn ze sneller angstig dan volwassenen. Ze voelen veel aan maar kunnen het nog niet goed plaatsten. Een nieuwe situatie maakt een kind daarom soms bang en onzeker. Dat kan per kind verschillen, ook bij kinderen binnen hetzelfde gezin. Het ene kind is gevoeliger voor spanningen dat het andere kind. Deze angst heeft een  functie. Het is een waarschuwing tegen mogelijk gevaar. We hebben deze emotie nodig om te overleven. Het is daarom belangrijk dat  je kind leert luisteren naar dit gevoel. Je kan je kind hierbij helpen door het gevoel te benoemen te erkennen. Dus bijvoorbeeld: “jij vind het spannend om naar zwemles te gaan, dat snap ik best”

Angst staat tegenover vertrouwen. Als je kind ergens bang voor is heeft het ergens geen vertrouwen in. Je kind kan dan proberen nieuwe situaties  te vermijden omdat ze hem onzeker maken. Bijvoorbeeld door alleen maar op schoot te willen zitten tijdens een verjaardag. Als je hierin mee gaat dan zal de angst alleen maar groter worden. Door niet mee te gaan in het gedrag en het te begrenzen werk je aan het zelfvertrouwen van je kind. ‘’Je mag nog 5 minuutjes bij me blijven zitten en dan is het tijd om …”  Doe dit op een  liefdevolle, zachte manier en niet vanuit boosheid. Doe je het wel vanuit boosheid omdat je je ergert aan het gedrag dan zal je kind alleen maar meer in verzet gaan. Als je kind vervolgens de nieuwe situatie toch is aangegaan geef hem dan een compliment “wat knap dat je het toch gedaan/ geprobeerd hebt ook al vond je het spannend” Hiermee versterk je het zelfvertrouwen van je kind en is de kans groter dat je kind de volgende keer ook een spannende situatie durft aan te gaan.

Als je angstig bent bouw je spanning op. Zorg er daarom voor dat je kind zich na een spannende situatie lekker kan ontspannen. Hoe? Dat is voor elk kind anders; de één ontspant van een muziekje luisteren of  samen een boekje lezen en de ander heeft het nodig om lekker te kunnen rennen om de spanning eruit te gooien. Kijk wat je kind nodig heeft en maak daar ruimte voor.

Dus:
Wil je meer weten of heb je  een vraag. We denken graag met je mee!

Telefoonnumer: 035 – 6926350
E-mailadres: info@jggv.nl
Website: http://www.jggv.nl

 

Agenda deze maand:

 
26-1: Winterconcert van de blokfluitgroep van juf Marjan Banis
28-1 t/m 30-1: Adviesgesprekken met de ouders en hun kinderen uit de groepen 8
01-2: Klassenavond/feest groepen 8
07-2: Bestuursvergadering
12-2: MR vergadering
11 t/m 15 februari Marjon vrij, i.v.m. bapoverlof.
18 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij vanaf 12 uur op 18 februari
27-2: Ouderraadvergadering