Nieuwsbrief 8 februari 2019 
Robotwedstrijd op onze St Vitusschool!
 

Nieuws van de directie:

 

Juf Myrthe

Juf Myrthe is nog steeds ziek. Ze zal niet meer terugkomen als leerkracht op onze school. We bedanken haar voor alle goede zorgen namens alle kleuters die bij haar in de klas hebben gezeten. We wensen haar het allerbeste toe. Juf Ashley neemt de taken van juf Myrthe blijvend over.
 

Vervanging juf Dunja

Ik ben blij u te kunnen melden dat de vervanging voor het zwangerschapsverlof van juf Dunja rond is. Juf Marja Teunissen komt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werken in de groep. Juf Eveline (uit het Vossenhol) komt op de woensdag werken. De afgelopen week heeft juf Marja al een aantal dagdelen meegedraaid in de groep. Juf Dunja zal de komende twee weken zorgen voor een warme overdracht van al haar kinderen aan juf Marja. We wensen juf Dunja een fijne verlofperiode en een voorspoedige bevalling. Als de baby geboren is, dan leest u dat natuurlijk in de nieuwsbrief.
 

Enquête

Vlak na de voorjaarsvakantie laten we een enquête uitgaan onder alle ouders. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de mail. “Scholen met succes” is het bureau dat deze enquête verwerkt en uitzet voor ons. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de enquête invullen, zodat we goed weten wat alle ouders vinden van onze school en het onderwijs. Kunnen we op uw medewerking rekenen?
 

Extra ouderavond

We zijn druk bezig met de uitvoering ons verbeterplan. In het tweede kwartaal willen we u als bestuur graag uitnodigen voor een algemene ouderavond. We zullen u dan samen met Marjon onze directeur, informeren over alle zaken waar het bestuur en waar het team dit schooljaar van september tot april aan heeft gewerkt.
 

Consequenties AVG (privacy formulier)

We hebben van alle kinderen op onze school het ingevulde AVG formulier ontvangen. Als u heeft ingevuld dat uw kind niet gefotografeerd mag worden, dan heeft dit als consequentie dat uw kind: Vertelt u uw kind zelf ook duidelijk dat hij/zij niet gefotografeerd mag worden?

Mocht u zich willen bedenken na het lezen van deze consequenties, dan kunt u het formulier uiteraard altijd wijzigen of opnieuw invullen. Neemt u dan even contact op met Marjon Dries.
 

Reminder extra vrije middagen:

Omdat de kinderen dit schooljaar meer uren maken dan hoeft, zijn de volgende extra vrije middagen vastgesteld i.o.m. de MR en het bestuur: Wij hebben uiteraard zelf de kinderopvangorganisaties waar we een convenant mee hebben hierover geïnformeerd. Doet u dat zelf voor de zekerheid ook nog even?
 

Stakingsdag 15 maart:

We hebben besloten als school niet mee te doen aan de stakingsdag op 15 maart 2019. Dit is mede op advies van de vakbond CNV en de AVS. Deze bonden zijn nl. nog in overleg en vinden het dan niet goed om een staking als pressiemiddel in te zetten. Het kan zijn dat een individuele leerkracht op persoonlijke titel toch staakt. In dat geval zullen we de betreffende klas samen opvangen.
 

Nieuws van het team:

 

Robots in de St Vitusschool

U heeft het stukje over de robotwedstrijd i.h.k.v. ons techniekproject vast gelezen in de Gooi en Eemlander. Het was een bijzondere dag, waar meneer Ronald de rol van Koning Willem Alexander voortreffelijk speelde. Verder bedanken we de techniek werkgroep en de ouderraad voor het sponsoren van de melkopschuimers die de robots aandreven.
Het maken van robots was een groot succes! De kinderen genoten van het maken en de onderlinge wedstrijden werd in de groepen met spanning gevolgd. Op maandag 4 februari waren de grote finales. Twee keer in de aula en het eindspel buiten op de speelplaats zodat iedereen het kon zien. Fenna Hendriksen uit groep 6 en Dilano Bakker uit groep 7 streden uiteindelijk om het schoolkampioenschap. Na een spannende “battle” won de robot van Dilano. Ook de pers was bij de finales aanwezig. De wedstrijd werd dinsdag groots weergegeven. 

Schaaktoernooi:

Onze school is voor het eerst met twee teams vertegenwoordigd op het jaarlijkse schoolschaaktoernooi.
Zondag 10 februari
Aanvang: 13.00 uur
Prijsuitreiking: omstreeks 17.00 uur
Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6, Bussum
 
Team 1 Team 2
Begeleider: Begeleider:
Mevr. Woldhuis Dhr. Henselmans
Thera Woldhuis (8A) Bjorn Borger (8A)
Daan Paape (7R/N) Justin Maas (6W)
Joshua van der Spek (7M) Daniël Henselmans (6W)
Marnik Woldhuis (5J) Finn Hermans (5L/F)
             
Reserves:
Cynthia Balm (7R/N)  
Max Henselmans (5J)
Merlinde Borgstede (5L/F)

Wij wensen iedereen veel succes en schaakplezier! Bedenk dat u in de omgeving van de Nieuwe Englaan vrijwel niet mag parkeren!
 

Klassenavond groepen 8

Onze klassenavond, op vrijdag 1 februari was echt super leuk! Iedereen was leuk gekleed. Het eten en drinken was hééél lekker. Iedereen had een bijzondere act. De ene was grappig, de andere prachtig….Er waren vier commissies: de versiercommissie, de technische commissie, de eet- en drinkcommissie en de programmacommissie. Die hebben het heel goed gedaan! Groetjes van de kinderen van groep 8. 

Rapporten en gespreksavonden:

Behalve de twee rapportavonden in de kalender op 5 en 6 maart, is er een extra gespreksavond op maandag 11 maart. Op maandag 25 februari kunnen de ouders met 2 of meer kinderen op onze school als eerste (vanaf 17.00 uur) intekenen via de Parro-app. De volgende dag (dinsdag 26 februari) kunnen ook de andere ouders vanaf 09.00 uur intekenen voor een gesprek met de leerkracht.

Wilt u de rapportmap voor de kinderen van groep 3 t/m 8 uiterlijk 25 februari weer op school inleveren of aan uw kind meegeven?
 

Project WaterSpaarders:

WaterSpaarders is een initiatief van kinderen, leerkrachten samen met het Wereld Natuur Fonds en vele andere organisaties. Samen willen deze organisaties alle kinderen in Nederland helpen om iedereen in Nederland minder warm water te laten gebruiken. Kinderen zijn zeer begaan met de natuur en willen iets concreets doen voor de aarde. Door minder warm water te gebruiken, verspillen we minder energie, wat de uitstoot van CO2 verlaagt. De kinderen (vanaf groep 5) krijgen een douchekaart mee naar huis waarop genoteerd kan worden hoelang een douchebeurt duurt.
In de klas is er divers lesmateriaal waaronder een werkboekje met veel informatie en leuke “weetjes” 

Gezocht: Smartgames en/of rekenspelletjes.

Heeft u thuis nog Smartgames of rekenspelletjes liggen die niet meer worden gebruikt? Wij zouden er op school heel blij van worden. Dan kunnen we onze rekenspellen uitbreiden.
U mag ze bij juf Jasmijn (5J) brengen. Bij voorbaat hartelijk dank! 

Herhaalde oproep handige ouder:

Voor het vieren van de verjaardagen van de kleuters maken wij al vele jaren gebruik van een verjaardagsstoel en verjaardagstaart. Er zijn inmiddels al zoveel verjaardagen mee gevierd, dat deze allebei wel aan vervanging toe zijn. Is er een handige (groot)ouder die een nieuwe stoel en/of een nieuwe taart voor ons kan maken? U kunt zich melden bij juf Dunja.Voorleeswedstrijd 2018-2019

Zaterdag 2 februari heeft Merel Hegeman onze school vertegenwoordigd bij de Nationale voorleeswedstrijd. Merel heeft haar best gedaan om kampioen van de provincie Noord-Holland te worden. Deze wedstrijd vond plaats in de bibliotheek van Muiden. Merel heeft een stukje voorgedragen uit het boek: ”Achtstegroepers huilen niet.” van Jacques Vriens. Ondanks haar goede voordracht is Merel helaas niet op de eerste plaats geëindigd.

Merel, top gedaan!  En bedankt, dat je de Sint Vitusschool wilde vertegenwoordigen. 

Gevonden voorwerpen:

Het verbaast ons iedere keer weer hoeveel gevonden voorwerpen in en op de kast liggen.
U kunt tot donderdag 13 februari komen kijken. Daarna gaan de spullen naar de kringloopwinkel. 

Nieuws van de ouderraad:

 

School T-shirts:

Afgelopen week zijn de school T-shirts uitgedeeld aan de nieuwe leerlingen van de St. Vitusschool. Iedereen die nieuw op onze school komt krijgt zijn eerst T-shirt van de ouderraad cadeau.

Het T-shirt dient verplicht te worden gedragen bij activiteiten buiten de school, dus ook bij het aanstaande schoolreisje, de sportdag enzovoorts. Mocht uw zoon/dochter inmiddels uit het T-shirt gegroeid zijn, dan is een nieuw shirt te bestellen via de webshop. Ga naar https://www.stvitusschool.nl daar vindt u rechtsboven aan de pagina de ronde shopbutton. Bestel op tijd!
 

Onze jarigen in de maand februari:
Deze foto, met namen en verjaardagsdagen, vindt u ook in de hal van de school.
 

Belangrijke data:

12-2: MR vergadering
08-2 t/m 15-2: Marjon vrij, i.v.m. bapoverlof. Meneer Kees, onze adjunct-directeur, vervangt haar deze week
15-2: middag vrij
18 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
27-2: Ouderraadvergadering
01-3: Carnavalsfeest op school, om 12 uur alle groepen vrij!
04-3: bestuursvergadering
05-3: rapportgesprekken
06-3: rapportgesprekken
08-3: Studiedag voor het team, alle kinderen vrij
11-3: extra bestuursvergadering, extra rapportgespreksavond
15-3: meneer Mohamed jarig