Nieuwsbrief 30 augustus 2019


Wij zijn weer begonnen!
 
 

Nieuws van de directie

 

We zijn weer begonnen:

Vorige week waren alle collega’s al op school, maar afgelopen maandag was het voor de kinderen weer de eerste schooldag. En dat is natuurlijk altijd een beetje spannend.  Hoe is de nieuwe meester of juf, zijn er nog nieuwe kinderen in de klas, wordt er meteen al vanaf dag een hard gewerkt? En nog heel veel andere vragen zullen die maandagochtend door de hoofden van de kinderen zijn gegaan. En het is logisch dat iedereen (ook de meesters en juffen) weer even moest wennen, maar het is ook gewoon leuk om iedereen weer (terug) te zien: gegroeid, gebruind en vol enthousiaste verhalen over de zomervakantie. 
Wij hopen dat we er samen met U weer een goed schooljaar van mogen maken. Waarbij plezier in leren, respect voor elkaar en saamhorigheid belangrijke kenmerken van onze school zijn en blijven.
 

Naar bericht:

In de laatste week voor de vakantie begon kregen we het afschuwelijke bericht dat Tom, de man van Eveline ernstig ziek was. Ze heeft die week daarom niet meer gewerkt om bij hem te kunnen zijn. Ze zouden samen de komende jaren van hun vroegpensioen genieten.......
In de vakantie werd Tom opgenomen in het AVL, maar 2 weken geleden bleek hij niet verder behandeld te kunnen worden. Hij mocht naar huis om daar te sterven. Vorige week is hij gecremeerd.
 

40 jaar in het onderwijs.

Volgende week zullen we als team tijdens ons teamuitje op feestelijke wijze aandacht besteden aan het 40-jarig onderwijsjubileum van onze collega’s meneer Kees en juf Marjolein.  Met elkaar hebben ze 80 jaar onderwijservaring. Dat is een hele prestatie, vooral als je ziet met hoeveel enthousiasme deze collega’s nog voor de klas staan. We hopen dat we als school nog veel jaren kunnen profiteren van deze twee ervaren leerkrachten. 
 

Managementteam:

Meneer Kees heeft in goed overleg m.i.v. het nieuwe schooljaar besloten een stapje terug te doen en heeft daarom zijn adjunctfunctie neergelegd. Juf Mieke is nu lid van het managementteam. Ze zit in het oude kamertje van meneer Kees en draagt zorg voor de kwaliteit. Ook juf Cynthia, is lid van het managementteam. Als IB-er is ze eindverantwoordelijk voor de leerlingzorg.
 

Onderwijsassistent:

We zijn blij te kunnen melden dat we er in geslaagd zijn een onderwijsassistent te benoemen voor groep 3. Van de vier kandidaten die we uitgenodigd hebben voor een gesprek, sprong Maaike van Laarhoven er voor ons uit. We kennen haar allemaal als de coordinator van de overblijf en zijn blij dat ze de overstap wil maken. 1 Oktober gaat ze beginnen. Haar werkdagen zijn maandag en dinsdag de hele dag en woensdag t/m vrijdag de ochtenden. We wensen Maaike veel werkplezier!
 

Afscheid juf Helene:

Afgelopen woensdag namen we met het team afscheid van juf Helene. Ze heeft 17 jaar bij ons op school gewerkt. Eerst als leerkracht en later als IB-er. Ze vertelde ons dat ze sinds deze week een nieuwe baan heeft aanvaard als bovenschools IB-er voor de AT-scholengroep. Daarbij gaat ze IB-ers helpen/coachen bij de voorbereiding van inspectiebezoeken.
 

Parro-app:

We zullen dit jaar de Parro-app vooral gebruiken voor mededelingen die alleen de klas betreffen. In de nieuwsbrief komen dan alleen berichten die alle ouders aangaan. 
 

Muziekjuf:

M.i.v. 3 september geeft juf Annelies van Gorp de muzieklessen in alle groepen. Er is een A en een B rooster. Alle groepen krijgen 18x muziekles per jaar.
 

Trakteren met verjaardagen gaat anders dit jaar:

Als een kind jarig is mag het uiteraard trakteren op school. De kinderen geven hun klasgenootjes dan een (gezonde) traktatie.  Daarnaast mogen de jarigen ook “de klassen rondgaan” en de andere leerkrachten trakteren. Die schrijven dan ook een wens op de verjaardagskaart.
Het klassen rond gaan duurt vaak erg lang. Ook wordt het groepsproces er geregeld door verstoord, bv als een leerkracht bezig is met een instructie te geven.
Daarom hebben we als team afgesproken dat er vanaf dit jaar alleen nog in de kleine pauze (duurt een kwartier) gelegenheid voor gegeven wordt om te trakteren. De kinderen gaan dan alleen nog naar de andere leerkrachten uit hun bouw en dus niet meer naar álle leerkrachten. 
 
De school is verdeeld in 3 bouwen: de onderbouw (groep 1-2), de middenbouw (groep 3,4 en 5) en de bovenbouw (groep 6,7 en 8). Kleuters trakteren alleen in de vier groepen 1-2, Kinderen uit groep 3,4 en 5 trakteren alleen in de vijf middenbouwgroepen en kinderen uit groep 6,7 en 8 trakteren alleen nog in de vijf bovenbouwgroepen. 
 
Verder mogen kinderen die dat willen ook met hun verjaardagskaart langskomen bij meneer Mohamed en bij juf Marjon.
U hoeft dus niet meer voor het hele team een traktatie te verzorgen, maar alleen voor de leerkrachten uit de bouw van uw kind.
 

Waterschade in de kelder:

Helaas is de waterschade nog niet verholpen in de kelder.
De ruimte zelf is aardig droog nadat er drie weken ventilatoren hebben staan draaien, maar de ondervloer is nog steeds nat. Daarom zijn er gisteren gaten in de vloer geboord, waar nu hete lucht in geblazen wordt. Als de luchtvochtigheid 30 % is, dan pas kan er nieuw zeil gelegd worden en kunnen we de ruimte weer gaan inrichten. Naar verwachting is dat over 3-5 weken het geval. 
 

Ruimtes anders ingericht:

In de zomervakantie zijn twee algemene ruimtes anders ingericht. Dit is gedaan om meer gebruik te kunnen maken van de ruimtes met soms kleine, soms grotere en soms hele groepen. Beneden is een zelfstandig werkruimte met aan de kant rustige werkplekken met schotjes. Ook is er een hoekje afgescheiden en als werkplek ingericht voor Ronald Kron, onze fysiotherapeut/motorisch remedial teacher.
 
Op de tussenetage is ook het nodige veranderd. Er staat een podium, er is een “leesboomhoekje” en er staan werktafels. Helaas is nog niet alles klaar, er moet qua aankleding nog het een en ander gebeuren. We hopen dat dit voor de herfstvakantie gelukt is.
 

Nieuws van het team

 

Regels ‘Beter één eendje dan geen-eentje!’ 

Elke groep heeft zijn eigen toilet en één badeendje dat ’s ochtends op een vaste plek staat. De eerste die naar de wc gaat pakt het eendje en zet het op zijn/haar tafel. Ook als hij/zij naar de wc geweest is blijft het eendje daar staan.
De volgende die naar het toilet gaat pakt het eendje dus van de tafel van de laatste toiletbezoeker. Mocht het toilet niet schoon zijn, dan komt hij/zij direct terug naar de leerkracht die dan, samen met het kind dat daarvoor naar het toilet ging, kijkt wat er aan te doen is.
 
Deze maatregel is tijdens de eerste schoolweek voor alle kinderen herhaald. Kinderen, leerkrachten en de schoonmaker zijn tot nu toe zeer tevreden. De school blijft een stuk schoner en er zijn nu vrijwel geen klachten. Het feit dat de klas en de kinderen nu ook zelf verantwoordelijk zijn voor het toiletgebruik blijkt dus te werken. We hopen dat iedereen dit volhoudt. Jongens wordt ook geleerd om zittend te plassen! Dat is misschien ook een handige tip voor thuis.  

 

Reservekleding:

Het gebeurt geregeld dat kinderen een ongelukje hebben. Daarom zijn we op zoek naar reservekleding in de maten 122 t/m 146. Onderbroeken, korte broeken en sokken zijn meer dan welkom. U kunt ze inleveren bij de leerkrachten van groep 1,2 en 3.
 

School en veiligheid:

Veiligheid en weerbaarheid is voor elk kind van groot belang. Wij willen dat ieder kind zich op onze school veilig voelt, maar ook dat hij zich weerbaar leert opstellen. Dat leren de kinderen allereerst in de Kanjerlessen. (We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit maar ook niemand blijft zielig!). Om dit principe te ondersteunen krijgen alle kinderen van onze school 1x per maand judoles. Judo is een contactsport. Kinderen leren elkaar aan te raken maar leren er ook op te vertrouwen dat ze met respect elkaar blijven benaderen. Daarom verzorgt  meester Sander van der Hoek ook dit jaar weer de judolessen, om kinderen kennis te laten maken met deze leuke sport.

 

Nieuws van de ouderraad 

 
De ouderraad zoekt altijd nieuwe enthousiaste mensen
Lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten mede te organiseren? Dan nodigen wij je uit om ons als ouderraad te komen versterken.
De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders en 2 leerkrachten; Mieke Last neemt als managementteamlid deel namens de directie en Marian Smits namens het team. 
 
De ouderraad vergadert zo’n 11x per schooljaar, op woensdagavond. De ouderraad ondersteunt het team met het voorbereiden, organiseren en het uitvoeren van verschillende activiteiten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, schoolreizen, groep 8 activiteiten zoals de musicalavond, buitendagen, avondvierdaagse, het zomerfeest etc. Ook innen en beheren wij de jaarlijkse ouderbijdragen. Deze worden besteed aan de hierboven genoemde activiteiten, ondersteunende schoolactiviteiten en waar mogelijk extra leermiddelen. 
 
Als lid van de ouderraad ben je een enthousiaste ouder die het leuk vindt om een actieve bijdrage te leveren aan het (mede) organiseren van activiteiten en daarin wil meedenken met de school. Er altijd vanuit gaande dat je dit een langere periode (vier jaar) doet. Je voelt je betrokken bij school en vindt het belangrijk dat er leuke dingen voor de kinderen georganiseerd worden. Ieder lid moet zijn aandeel leveren in de ouderraad.
 
Als je interesse hebt in één van deze vacatures stuur dan je reactie aan: Nanda Kreuning (Penningmeester) per e-mail: nanda@raos.nl Graag incl. je motivatie en in welke klas je kind(eren) zit(ten). Wij kijken uit naar je reactie, want wij kunnen je hulp goed gebruiken!
 

Wij feliciteren:

Op de foto ziet u de jarigen van deze maand. 

 

Agenda tot de herfstvakantie.

 
28-8: informatieavond groep 3 (is al geweest)
02-9: juf Mieke jarig, bestuursvergadering
03-9: informatieavond groepen 8, juf Jacqueline W jarig
04-9: ouderraadvergadering
09-9: juf Jasmijn jarig
10-9: informatieavond van de groepen 5, 5-6, 6 en 7
14-9: meneer Kees jarig
17-9: informatieavond alle groepen 1-2
19-9: informatieavond alle groepen 4
25-9: start kinderpostzegelactie
28-9: juf Linda jarig
02-10: start Kinderboekenweek
08-10: bestuursvergadering
13-10: juf Jacqueline D jarig
19-10: start van de herfstvakantie