hier bent u:  Onderwijs » Catechese

Catechese

Vanuit de ervaringswereld van de kinderen krijgen het omzien in verwondering, het geloof als een persoonlijke levenshouding, het respect hebben voor anderen, de religieuze dimensies, het bijbelgebruik en het kerkelijk jaar meer betekenis voor hen. Wij maken gebruik van de methode Trefwoord. Bij deze methode hoort een dagkalender. Iedere dag is er kort aandacht voor de thematiek van elk projectdeel. Ook vinden er vier keer per jaar catechesevieringen plaats.
Rond 2 november houden wij op school een herinneringsdag.
zoek