hier bent u:  Onderwijs » Compacten en verrijken van de rekenles

Compacten en verrijken van de rekenles

Begaafde leerlingen hebben doorgaans minder uitleg, oefening en herhaling nodig dan de reken- en wiskundemethode aanbiedt. Voor hen kan het reguliere aanbod wel ingedikt of gecompact worden. Daarnaast hebben deze kinderen behoefte aan reken- en wiskundeproblemen die meer bij hun eigen vaardigheid aansluiten. Er vindt een verrijking van het aanbod plaats. Deze verrijkingsopdrachten moeten betekenisvol zijn en het leren moet centraal staan. Begaafde leerlingen hebben niet alleen een hoge intelligentie, maar ook een grote creativiteit in denken en een sterke motivatie tot leren. Ze zijn sneller van begrip en leren niet altijd netjes in opeenvolgende stapjes, maar met sprongen, bijvoorbeeld door inzicht in verbanden en het actief en creatief benutten van voorkennis. 

Als doelgroep kiezen we voor de leerling met een 1-score bij de Citotoetsen rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. Het programma wordt begeleid door de intern begeleider van onze school, Cynthia Klumper, en de rekenco√∂rdinator Mieke last. 
zoek