hier bent u:  Onderwijs » Groep 1/2

Groep 1/2

Spelen is werken

Over onderwijs aan kleuters bestaat vaak het idee dat er maar wat gespeeld wordt. Niets is minder waar!
Een kleuter die speelt is hard bezig de wereld te ontdekken. Hij leert van anderen. En hij leert door te doen, veel te herhalen en erover te praten.
Dat vinden we terug in het onderwijs aan kleuters. Kinderen krijgen er volop de mogelijkheid om te spelen en ontdekkend te leren. Een kind functioneert als geheel, reageert zoals hij is. Het groeit en kan steeds meer. Ook al is het soms moeilijk te zien, toch kunnen we verschillende aspecten onderscheiden aan de ontwikkeling van een kind:
  • de motorische ontwikkeling
  • de taalontwikkeling
  • de sociale en emotionele ontwikkeling
  • muzikale vorming
  • creatieve ontwikkeling
  • denkontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie
Door lesjes en gerichte activiteiten wordt systematisch aan de ontwikkeling gewerkt. De leerkrachten weten hoe ver een kind is in z’n ontwikkeling en wat de volgende stap moet zijn. Zij observeren steeds weer hoe de kinderen functioneren en geven opdrachten afgestemd op het ontwikkelingsniveau van elk kind. De leerlingen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep om van elkaar te leren en elkaar te leren helpen. Elke leeftijd geeft een eigen positie in de groep en het is goed om die fases door te maken. De dag begint meestal in de kring, er wordt niet alleen gepraat, maar ook gezongen, spelletjes gedaan en voorgelezen. De kring is het echte gezamenlijke moment. Na de kring wordt er gewerkt in de klas.
In de kieskasten vinden we het ontwikkelingsmateriaal waar de kinderen zelf mee kunnen werken en waar ze ook lesjes of opdrachten mee krijgen. De hoeken zien er uitnodigend uit. Er is een huishoek, een bouwhoek, een zand/watertafel, werkwanden etc.
Na het spelen en het werken is het tijd om even te pauzeren en iets te eten of te drinken. Daarna wordt er bij goed weer buiten gespeeld of bewegingsles gegeven in het speellokaal.
zoek