hier bent u:  Onderwijs » Kanjertraining

Kanjertraining

In het omgaan met elkaar maken we gebruik van kanjerlessen. De basisafspraken hierbij zijn:

• we vertrouwen elkaar
• we helpen elkaar
• niemand speelt de baas
• niemand lacht uit
• niemand blijft zielig

Doelstelling van de Kanjerlessen is verdieping door individueel inzicht in eigen en andermans gedrag. Het is gericht op het groepsproces; kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en leren elkaar met respect aan te spreken. De lessen bestaan uit een verhaal, werkbladen maken, maar ook veel oefeningen doen om elkaar te leren vertrouwen.

Het hele team heeft een driedaagse Kanjercursus gevolgd. Ook medewerkers van de tussen schoolse opvang hebben een Kanjertraining gevolgd.
zoek