hier bent u:  Onderwijs » Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van het actief burgerschap en sociale integratie. Zij besteedt in dat kader aandacht aan de volgende elementen:
  • vrijheid van meningsuiting
  • gelijkwaardigheid
  • begrip (voor anderen)
  • verdraagzaamheid (tolerantie)
  • afwijzen van onverdraagzaamheid
  • afwijzen van discriminatie
De school is een oefenplaats en brengt actief burgerschap en sociale integratie in de praktijk. Bovengenoemde zaken komen tijdens het werken met de methode Trefwoord, de Kanjertraining, de zaakvakken en in diverse gesprekssituaties uitgebreid aan bod. Daarnaast krijgen alle kinderen één keer per maand judo les, om hun weerbaarheid te vergroten.
zoek