hier bent u:  Onze school » De resultaten van het onderwijs

De resultaten van het onderwijs

Belangrijker dan toetsuitslagen is naar onze mening de zorg om voor elke leerling een goede aansluiting op een school voor voortgezet onderwijs te garanderen. Met name gaat het dan om een type van voortgezet onderwijs dat past bij de vermogens van de leerling. Daarin ligt de waarde van ons onderwijs. Om tegemoet te komen aan de vraag naar informatie over de resultaten van ons onderwijs worden gedurende de hele schoolperiode de resultaten van de leerlingen getoetst en bijgehouden middels het leerlingvolgsysteem van het Cito. In groep 8 van de St. Vitusschool wordt jaarlijks de Centrale eindtoets Primair Onderwijs afgenomen. Toetsing vindt plaats op onderdelen van de vakgebieden Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, wereldoriƫntatie en informatieverwerking. Uit de gegevens van de afgelopen jaren blijkt dat de gemiddelde prestaties van de leerlingen op onze school boven het niveau liggen van de gemiddelde prestaties van scholen met een vergelijkbaare leerlingpopulatie elders in het land. De individuele standaardscores van de eindtoets van het Cito gaan van 500 tot en met 550. Hieronder vindt u de gemiddelde standaardscores van de afgelopen jaren met daarbij de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

De gemiddelde score in 2016 was 536,5
De uitstroom VMBO: 17, VMBO/HAVO: 5, HAVO: 11, VWO: 7.

De gemiddelde score in 2017 was 537
De uitstroom VMBO: 16, VMBO/HAVO: 4, HAVO: 10, HAVO/VWO: 2, VWO: 8.

De gemiddelde score in 2018 was 537,9
De uitstroom VMBO: 15, VMBO/HAVO:2, HAVO/VWO: 13

De gemiddelde score in 2019 was 540,2
De uitstroom VMBO: 20, VMBO/HAVO: 7, HAVO/VWO: 14
zoek