hier bent u:  Overig » Waardering ouders

Ouderenquête

De ouderenquête is in maart afgenomen onder de ouders van de kinderen die op de St. Vitusschool zitten. De enquête is door 143 ouders ingevuld. Dit laat zien dat de betrokkenheid hoog is. Bij het vorige ouderonderzoek in 2011 hadden 136 ouders gereageerd.

Uit het onderzoek blijkt dat veel zaken goed geregeld zijn op de St. Vitusschool.
  • Het overall rapportcijfer is een zeer ruime voldoende: 7,9 (2011: 7,8)
  • Alle thema’s scoren voldoende tot ruim voldoende.
  • Over het algemeen is de tevredenheid licht toegenomen ten opzichte van 2011

Het is een uitdaging om dit hoge niveau vast te houden.
 

Gemiddelde score per vraag

gemiddelde score 2015

gemiddelde score 2011

Gemiddelde score 2008

Hoe tevreden bent u over ...      
De sfeer en inrichting van het gebouw? 7,8 8 8,8
De hygiëne en netheid binnen de school? 6,9 6,5 6,8
Het uiterlijk (de uitstraling) van het gebouw? 7,8 7,9 8,6
De speelmogelijkheden op het plein? 6,9 7,3 6,4
De veiligheid op het plein? 6,4 6 6,7
De verkeersveiligheid van de weg naar school? 3,2 2,8 3,5
De begeleiding van leerlingen met problemen? 6,8 6,6 6,9
De extra mogelijkheden voor goede leerlingen? 7,1 6,5 5,3
Hoe de leerkrachten met de kinderen omgaan? 7,7 7,9 7,9
De sfeer in de klassen? 7,6 7,5 7,9
De rust en orde in de klassen? 7 7,2 7,7
De omgang van de kinderen met elkaar? 7,1 6,7 7,6
De aandacht voor rekenen? 7,6 7,2 7,1
De aandacht voor taal (lezen en schrijven)? 7,7 7,5 7,6
De aandacht voor wereldoriëntatie? 7,4 7,1 7,5
De aandacht voor werken met de computer? 6,9 6,8 7,1
De aandacht voor het halen van goede prestaties? 7,1 7 7,5
De aandacht voor creatieve vakken? 7,3 6,9 6,6
De aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing? 7,1 7 7,1
De aandacht voor gymnastiek? 7,6 7,6 7,2
De aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling? 7,1 7,3 7,4
De aandacht voor uitstapjes en excursies? 7,6 7,2 8,2
De huidige schooltijden? 6,5 6,3 7,0
Het overblijven tussen de middag? 5,7 5,3 7,2
De opvang bij afwezigheid van de leerkracht? 7,6 7,5 8,0
De duidelijkheid van de schoolregels? 7,5 7,2 7,4
De duidelijkheid van de klassenregels? 7,7    
Hoe de leerkrachten naar ouders luisteren? 7,3 7,3 7,4
De vakbekwaamheid van de leerkrachten? 7,6 7,8 7,7
De inzet en motivatie van de leerkrachten? 7,7 8,0 8,0
De website van de school? 7,8 6,6 6,7
De informatie die u krijgt over uw kind? 6,9 6,5 7,1
De informatie over wat er op school gebeurt? 7,3 7,1 7,4
De nieuwsbrief? 7,9 7,5  
De informatieavonden in de klas? 7,4 7,3 7,6
De algemene ouderavonden? 7,6 7,2 7,4
De bereikbaarheid van de directie Vervallen 7,7 7,9
De directie? 7,6    
Het bestuur? 7,5    
De ouderraad? 7,5    
De Medezeggenschapsraad (MR)? 7,2    
De wijze waarop de school met klachten om gaat? 6,4 6,3 7,3
Welk rapportcijfer geeft u aan de St. Vitusschool? 7,9 7,8 8,0
zoek