Waardering ouders

Ouderenquête

De ouderenquête is afgenomen onder de ouders van de kinderen die op de St. Vitusschool zitten. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel zaken goed geregeld zijn op de St. Vitusschool.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

Resultaten

 

 

 

Referentie

Pluspunten

St. Vitusschool

 

Alle scholen

1. De informatie die u krijgt via de Parro app van de leerkracht en/of directie

96%

 

92%

2. Mogelijkheid om zelf via de Parro-app in te tekenen voor een oudergesprek

95%

 

91%

3. Omgang leerkracht met de leerlingen

90%

 

94%

4. Inzet en enthousiasme leerkracht

88%

 

94%

5. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert

87%

 

92%

6. Aandacht voor gymnastiek

87%

 

90%

7. Deskundigheid leerkracht

85%

 

92%

8. Sfeer in de klas

83%

 

87%

9. Website

81%

 

70%

10. Duidelijkheid van de schoolregels

81%

 

88%