Waardering ouders

Ouderenquête

De ouderenquête is afgenomen onder de ouders van de kinderen die op de St. Vitusschool zitten. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel zaken goed geregeld zijn op de St. Vitusschool.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

Resultaten

 

 

 

Referentie

Pluspunten

St. Vitusschool

 

Alle scholen

1. Sfeer en inrichting schoolgebouw

96%

 

91%

2. Veiligheid binnen gebouw

95%

 

89%

3. Aandacht voor gymnastiek

93%

 

89%

4. Informatie die u krijgt via de Parro app van de leerkracht en/of directie

92%

 

Eigen vraag

5. Mogelijkheid om zelf via de Parro-app in te tekenen voor een oudergesprek

91%

 

Eigen vraag

6. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert

90%

 

92%

7. Deskundigheid leerkracht

89%

 

92%

8. Hygiëne en netheid binnen de school

89%

 

75%

9. Inzet en enthousiasme leerkracht

88%

 

93%

10. Rust en orde op school

88%

 

85%