hier bent u:  Onze school

Onze school

Waar onze school voor staat:

De St.Vitusschool is een stabiele en dynamische kwaliteitsschool waar leerlingen aantoonbaar goede resultaten halen.
 

De stabiliteit blijkt uit:

Het feit dat we een team hebben met veel ervaring, bestaande uit een goede mix van jonge en oudere leerkrachten. Wij zijn een van de weinige scholen met een redelijk evenwichtige verdeling van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. Er is relatief weinig verloop onder het personeel en weinig lesuitval. Ook qua leerlingenaantal zijn we redelijk stabiel. De leerresultaten van de leerlingen bevinden zich consequent boven het landelijk gemiddelde.
 

De dynamiek blijkt uit:

Dat we een open oog en oor hebben voor wat er in de samenleving gebeurt en hier waar nodig en mogelijk actief op inspelen. Wij vieren de jaarfeesten, openingen en/of afsluitingen van projecten en onze successen. Wij leunen niet tevreden achterover maar nemen ons functioneren serieus en streven altijd naar kwaliteitsverbetering. De school staat midden in de samenleving en het team heeft goede contacten met ouders en externe organisaties.


Op vier manieren werkt onze school aan verdere kwaliteitsverbetering:

 • het aantrekken en behouden van goed personeel dat gestimuleerd wordt haar kennis up to date te houden
 • werken met goede en eigentijdse methoden en leermiddelen
 • het goed volgen van de resultaten van de leerlingen en adequaat plannen van passend onderwijs
 • het regelmatig peilen van meningen en wensen van leerlingen, ouders en leerkrachten middels enquĂȘtes met als doel verdere kwaliteitsverbeteringen te realiseren.


Visie:

Voor een eigen resultaat in een stimulerend schoolklimaat.
 

De St.Vitusschool:

 • laat leerlingen zich veelzijdig ontplooien en biedt een goede voedingsbodem voor cognitieve, culturele, creatieve, motorische en sociale groei
 • heeft betrokken leerkrachten en stimuleert de betrokkenheid van kinderen en ouders
 • maakt gebruik van elkaars kwaliteiten
 • werkt aan optimale leeropbrengsten
 • biedt een plezierige, veilige en uitdagende omgeving - integreert op functionele wijze ICT in haar onderwijs - zorgt voor harmonie in hoofd, hart en handen
 • werkt aan een optimale ontwikkeling
 • bevordert de zelfstandigheid van haar leerlingen
 • stimuleert de samenwerking tussen leerlingen
 • streeft naar een gevarieerde schoolbevolking
zoek