Waardering leerlingen/ouders

Leerlingenquête

De leerlingenquête is afgenomen onder kinderen van groep 6 t/m 8 die op de St. Vitusschool zitten. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel kinderen tevreden zijn over de St. Vitusschool. Zij geven de school een gemiddeld cijfer van 8,1. 

Meer informatie over de verschillende vragen en onderdelen kunt u teruglezen op de website van Scholenopdekaart.nl.

Ouderenquête

 De ouderenquête is afgenomen onder de ouders van de kinderen die op de St. Vitusschool zitten. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel zaken goed geregeld zijn op de St. Vitusschool. Wat betreft de tevredenheid komt de school gemiddeld op een 8,0 uit door ouders.

Via de website van Scholenopdekaart.nl kunt u de verschillende onderdelen uit de ouderenquête bekijken.