NUMMER 1, 5 september 2023

Van de directie: 
De eerste schooldag zit erop. Alle kinderen hebben kennisgemaakt met hun nieuwe leerkracht en met alle kinderen uit hun klas. Wat was het fijn iedereen na 6 weken vakantie weer gezond en wel terug te zien op het plein.  

We vinden het belangrijk om elke dag op tijd te beginnen. De deur gaat daarom altijd 10 minuten voor aanvang van de school open (om 8.20 uur en om 12.50 uur) en dan mogen de kinderen samen met hun ouders direct doorlopen naar de klas. Om 8.30 uur willen we echt van start met de lessen en moeten de ouders de school verlaten.   

Als u een vraag heeft aan de leerkracht, dan gaat dat het makkelijkst via de Parro app. U mag natuurlijk ook even mee naar binnen lopen met uw kind om een korte vraag vóór schooltijd stellen aan de leerkracht.  

Informatieavonden:  
Volgende week vinden de kennismakings- en informatieavonden in alle groepen plaats. Doel hiervan is allereerst dat u als ouders elkaar en de leerkracht beter leert kennen. Daarnaast zal de leerkracht u op deze avond informeren over de belangrijke zaken van dit schooljaar in de groep van uw kind. U vindt de data terug in de Parrokalender en in de Parro-appgroep van uw kind. Noteert u ze in uw agenda? 

Parro-agenda:
In de Parro-agenda vindt u het overzicht van alle vakanties, studiedagen en vrije dagen. 

Startgesprekken: 
Na de informatieavonden zullen de startgesprekken plaatsvinden. Hierin maakt u verder kennis met de leerkracht en vertelt u meer over de achtergronden van uw kind en wat uw kind nodig heeft van de leerkracht.   

Personeel:   

  • Juf Marloes is onze nieuwe collega in groep 1-2 (de Poezenmand). Zij werkt van dinsdag t/m vrijdag. 
  • Juf Ellen Ruijter is onze nieuwe onderwijsassistent voor groep 4 t/m 6. Ze werkt van woensdag t/m vrijdag. 
  • Juf Charmayne is onze onderwijsassistent in groep 7-8, zij ondersteunt op maandag- , dinsdag- en donderdagochtend in  groep 7-8. In augustus heeft zij haar diploma gehaald. 

Veilig naar school: 
Om te zorgen dat alle kinderen en ouders veilig de school bereiken doen we u het vriendelijke maar dringende verzoek uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets te brengen. Zo voorkomen we dat het te druk is met auto’s in de smalle Sint Vitusstraat. U kunt uw fiets in de fietsenrekken zetten en de bakfietsen rechts naar het hek op de stoep. Daar staat een bordje.   

Nieuwsbrief 1x maand, weekberichten 1x week: 
Dit jaar verschijnt de nieuwsbrief altijd op de eerste maandag van de maand. In de Parro-app ontvangt u een linkje hiervoor. De nieuwsbrief staat ook op de website, bij het blauwe kopje OUDERS> NIEUWSBRIEVEN. De andere informatie over de klas van uw kind ontvangt u op vrijdag van de leerkracht via de Parro-app.   

E-mailadres: 
Voor een goed werkende Parro-app hebben we van beide ouders een eigen emailadres nodig (dus niet beide hetzelfde emailadres). Geeft u deze a.u.b. even door middels een mailtje aan Riet Langeweg, onze administratrice? Haar adres is: rietlangeweg@stvitusschool.nl 

Privacyvoorkeuren: 
U kunt tot 30 september in de Parro-app aangeven of er foto’s van uw kind gedeeld mogen worden in de Parro-app, op de website, in de nieuwsbrief en op social media.  

Gevonden voorwerpen en serviesgoed: 

  • In de hal op de begane grond hangen de gevonden voorwerpen van vorig jaar. Tot vrijdag kunt u deze ophalen. Daarna brengen wij ze naar de weggeefwinkel. 
  • Bij het Zomerfeest hebben ouders lekkere dingen gemaakt. Helaas heeft niet iedereen zijn borden en schalen mee teruggenomen. U kunt hiervoor tot a.s. vrijdag terecht bij Mohamed om alles uit het keukentje op te halen. Daarna brengen we de spullen die niet zijn opgehaald naar de kringloopwinkel. 

Overblijfouders gezocht: 
I.v.m. vakanties en uitval van een aantal vaste overblijfkrachten zijn we op zoek naar extra overblijfouders. U ontvangt hiervoor per keer een vrijwilligersvergoeding van €10. U kunt zich hiervoor opgeven en aanmelden bij Marjon Dries.  

Luizencontrole: 
We willen u vragen om uw kind geregeld te controleren op hoofdluis en het aan de leerkracht te melden als uw kind luizen heeft. We doen dan een extra berichtje uit naar de klas ter voorkoming van een grote uitbraak.  

VAN JEUGD EN GEZIN:
De vraag van de maand september is: Hoe help ik mijn kind vriendjes te maken op school?’ 

Nu de zomervakantie voorbij is gaan we weer naar school. Voor iedereen is een nieuw schooljaar weer even wennen. Je hoopt als ouder dat je kind aansluiting vindt bij andere kinderen. Hoe je je kind kunt ondersteunen in het aangaan van vriendschappen lees je in dit artikel. 

Belangrijke data: (U vindt deze ook in de Parrokalender) 
05-09: eerste judoles voor de groepen 6V, 7-8J en 8N/L. 
06-09: kennismakings- en informatieavond groep 3  
09-09: juf Jasmijn jarig 
14-09: kennismakings- en informatieavond groepen 1-2, 5, 7-8 en 8 
12-09: kennismakings- en informatieavond groep 4 en groep 6  
20-09: bestuursvergadering  
27-09: start Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8 
28-09: juf Linda jarig,  
04-10: start Kinderboekenweek, dierendag 
04-10: laatste verkoopdag Kinderpostzegelactie groepen 7en 8 
13-10: juf Jacqueline jarig
17-10: algemene ouderavond i.h.k.v. taal en rekenen (de basisvaardigheden). Meer info volgt later. 
18-10: ouderavond groep 7 en 8 over roken, drank en drugs 
19-10: studiedag, alle kinderen vrij 
20-10: studiedag, alle kinderen vrij  
21-10: herfstvakantie t/m 29-10 
30-10: schoolfotograaf  
31-10: schoolfotograaf