NUMMER 2, 2 oktober 2023

VAN DE DIRECTIE:

Ouders en Co:
A.s. woensdag komt onze burgemeester het nieuwe schooljaar “Ouders en Co” openen. Eerst wordt er een boekje voorgelezen door de burgemeester in het thema van de Kinderboekenweek. Daarna volgt de “ouder- en kindactiviteit”, waarbij u samen met uw peuter (2-4 jaar) met blokken een huis gaat bouwen. We beginnen om half negen. Juf Marjolijn Weiler en oma Mary begeleiden net als vorig jaar dit gezellige uurtje. Ook Danilla van de bibliotheek Bussum is er bij. U komt toch ook met uw peuter? Zie ook de folder bovenaan deze nieuwsbrief. U kunt ook uw buren of kennissen meevragen. Want…… hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Tussenschoolse opvang/overblijf:
Gelukkig zijn er weer voldoende mensen om te helpen bij de TSO, dankzij de oproep in de vorige nieuwsbrief. De inning van het geld is helaas nog niet gelukt. Dit komt omdat Heldenopvang dit niet meer voor ons gaat doen (Philippo deed dit altijd voor ons). We gaan dit als school voortaan zelf regelen. Maar daar komt heel wat bij kijken. Het goede nieuws is dat de kosten gelijk blijven. U zult binnenkort via schoolkassa een link ontvangen om de betaling te doen. U geeft daarin ook aan op welke dag(en) uw kind moet overblijven. Als u vragen heeft kom dan even bij mij (Marjon) langs.

Informatieavonden/startgesprekken:
De afgelopen weken heeft u als ouders kennis kunnen maken met de leerkracht van uw kind en kon de leerkracht kennismaken met u als ouder. We hopen dat er zo een goede basis is gelegd tussen u als ouders en de school. 

Algemene ouderavond op 17 oktober:
Deze ouderavond staat volledig in het teken van de basisvaardigheden taal en rekenen. De school heeft subsidie gekregen om de basisvaardigheden te verbeteren. Daarvoor is er een plan geschreven door IB en directie. Dat activiteitenplan is de leidraad voor alle taal, lees en rekenactiviteiten op school. Op de ouderavond hoort u hier meer over.

Ook zullen we u informeren over het zogenaamde barekamuurtje bij rekenen.

Deze avond doen we met alle ouders het grote Vitusdictee en leggen we uit waarom woorden op een bepaalde manier worden geschreven.

Start Kinderboekenweek: voor ouders en kinderen samen
A.s. donderdag start de Kinderboekenweek met een openingsspel. Dit duurt van 8.30 uur -9.00 uur op het schoolplein. Het zou fijn zijn als alle ouders er samen met hun kind zijn. Meer info leest u morgen in de Parro app.

Tel mee met Taal:
Afgelopen woensdag was de eerste bijeenkomst “Tel mee met taal”. Een cursus speciaal voor ouders van de Vitusschool i.s.m. Versa welzijn. Kort gezegd is het voor ouders die taal of lezen in het Nederlands lastig vinden, waardoor het soms lastig is om je kind met schoolse zaken te helpen. Er was veel animo voor. Liefst 11 ouders waren bij de eerste bijeenkomst. Was u niet in de gelegenheid, maar wilt u ook graag meedoen? Dat kan. Elke vrijdagochtend van 8.30-10 uur in de teamkamer. Hierbij nogmaals de folder.

Helden Opvang:
Helden Opvang, voorheen Philippo biedt momenteel dagopvang, BSO en helpt bij de TSO. Er zijn plannen om een peuterspeelzaal te starten in school. U kunt uw kind hiervoor nu vast aanmelden. Hoe dat moet? U leest er hier meer over.

VAN JEUGD EN GEZIN:
De vraag van de maand oktober is: ‘Hoe maken we van ons huis een thuis?’. Begin oktober start de Kinderboekenweek! Het thema dit jaar is ‘Bij mij thuis’. Thuis betekent voor iedereen iets anders. Wat betekent het voor jouw kind? En wat maakt thuis voor jouw kind nu echt een thuis? Deze maand helpen wij jou dat te onderzoeken! Klik hier om er meer over te lezen.

Belangrijke data: (U vindt deze ook in de Parro agenda)
03-10: bestuursvergadering
04-10: start Kinderboekenweek, dierendag
04-10: laatste verkoopdag Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8
05-10: Opening Kinderboekenweek op het schoolplein 08.30-09.00 uur.
12-10: MR vergadering
13-10: juf Jacqueline jarig
17-10: algemene ouderavond i.h.k.v. taal en rekenen (de basisvaardigheden). Meer info volgt later.
18-10: Afsluitingsavond RDD (roken, drinken, drugs) 19.00-21.30 uur groepen 8
19-10: studiedag, alle kinderen vrij
20-10: studiedag, alle kinderen vrij 
21-10: herfstvakantie t/m 29-10
30-10: schoolfotograaf 
31-10: schoolfotograaf