NUMMER 10, 3 juni 2024

Van de directie:
Meisjesvoetbalteam in de finale:
Vorige week donderdag kwamen de 10 speelsters alle groepen langs, om de vier gewonnen bekers te laten zien. Ze pasten bijna niet met z’n allen in mijn kantoortje en in eerste instantie pasten ze ook niet op één foto. Daarom heb ik deze panoramafoto gemaakt. Meer informatie leest u onder het kopje “van de activiteitencoördinator”.

Personeel:
Helaas nemen we aan het einde van dit schooljaar afscheid van twee collega’s.

  • Maaike v.d. Hamer gaat na ruim 17 jaar bij ons te hebben gewerkt in juli verhuizen en een nieuwe start maken in Maarssen samen met haar vriend. Ze heeft een baan aanvaard op een school vlakbij haar nieuwe huis.
  • Hetty gaat na 4 jaar een nieuwe uitdaging aan als leerkracht op het Heuvelrugcollege. Ze verwacht zelf dat ze in het speciaal onderwijs (nog) meer op haar plek is dan in het reguliere onderwijs.

Bij dezen wil ik Maaike en Hetty bedanken voor hun inzet en enthousiasme om aan heel veel Vituskinderen goed onderwijs te geven. We zullen ze echt missen!

Zowel Hetty als Maaike zouden het erg waarderen als u in de laatste schoolweek nog even persoonlijk afscheid wilt komen nemen voor of na schooltijd.

De afgelopen weken waren er sollicitatiegesprekken en ik ben blij te kunnen vertellen dat we alle openstaande vacatures hebben kunnen vervullen voor komend jaar. In de Parro-app en de volgende nieuwsbrief valt hierover meer te lezen en zullen zij zichzelf voorstellen.

Toetsweken:
De komende 2 weken zullen de Citotoetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 7. In deze periode is het extra belangrijk dat uw kind elke dag op tijd en goed uitgerust op school komt. Ik wil u dringend verzoeken evt. afspraken met de huisarts of tandarts buiten schooltijd te plannen. Dit omdat alle kinderen tegelijkertijd de toetsen moeten maken.

Vakantieweek 24 juni en studiedagen voor het team:
Alle kinderen zijn van 24 juni t/m 30 juni een week vrij, zodat het team voldoende tijd heeft om de gemaakte toetsen te analyseren en de rapporten te schrijven. Op maandag bespreekt Cynthia (de IB-er) eerst met ons alle schoolresultaten.

Ook worden op de studie 3-daagse alle acties uit ons jaarplan (onderdeel van het schoolplan) geëvalueerd a.d.h.v. de input van de werkgroepen ICT, Taal en Rekenen. Ook zullen we samen de acties voor volgend schooljaar gaan opstellen, zodat we ook voor komend jaar een duidelijk werkplan hebben als team.

Verder gaan de leerkrachten voor hun eigen groep alle gemaakte toetsen analyseren, zodat ze precies weten waar nog aan gewerkt moet worden in de laatste schoolweken en bij de start van het nieuwe jaar. Na het analyseren worden de resultaten verwerkt in de rapporten. Vanaf donderdag hebben de teamleden dan ook een lang weekend vrij.

Samenwerking St. Vitusschool en Helden Opvang:
Zoals u weet werken we dit jaar nauw samen met Helden opvang. Deze samenwerking willen we komend jaar intensiveren. Zo krijgen ouders waarvan hun kinderen op de St. Vitusschool zitten voorrang op een plaatsje bij de buitenschoolse opvang (BSO).

Andersom geldt dit ook voor peuters die de dagopvang bezoeken bij Helden. Zij krijgen voorrang op een plaatsje op de basisschool.

We willen samen onderzoeken of er komend schooljaar ook behoefte is aan halve dagopvang. Daarbij kunnen peuters in de ochtenden naar de opvang/peuterspeelzaal. Heeft u hierin interesse, stuur dan een mail aan marcella@heldenopvang.nl

Van de activiteitencoördinator:
Ouders & Co:
Woensdag 5 juni is er weer een Ouders & Co. De kinderen gaan deze ochtend gymmen in het speellokaal met Minou, onze gymjuf. Er wordt deze keer daarom niet voorgelezen, zoals de andere keren. U bent van harte uitgenodigd om met uw peuter (2-4 jaar) te komen. We beginnen om half negen in het speellokaal. De buitenschoenen moeten uit, de peuters mogen gymmen op blote voeten of gympjes.

Avondvierdaagse:
Dit jaar liepen ruim 95 kinderen van onze school mee met de avondvierdaagse. Behalve collega’s die meeliepen, stonden er elke avond ook collega’s bij een rustpost met iets lekkers voor alle lopers. Op de laatste avond konden we hierbij ook op de hulp van 2 oud-collega’s rekenen. U herkent ze vast, het waren juf Ivonne en juf Marjolein. Superfijn!

Landelijke finale schoolvoetbal:
Op woensdag 12 juni spelen de meisjes van groep 7/8 de landelijke KNVB schoolvoetbalfinale op de KNVB Campus in Zeist. Wat een prestatie! Wij wensen ze heel veel plezier en vooral veel succes! Voor deze speciale gelegenheid is er een “spelersbus” geboekt bij Wijdemeren-tours. Zij waren bereid daarvoor het meisjesteam te sponsoren en de bus “voordeliger” te laten rijden. Zo kunnen de ouders en broertjes en zusjes gezellig samen mee in de bus. Om 8.15 uur zal de bus vertrekken vanaf school. Het zou leuk zijn als er veel mensen zijn om ze uit te zwaaien.

Zomerfeest:
Vrijdag 5 juli is er weer het welbekende Zomerfeest voor alle kinderen, broertjes/zusjes, ouders en opa’s/oma’s van onze school. Het feest is van 17:00 uur tot 19:30 uur.
Om het feest weer tot een succes te maken hebben wij jullie hulp nodig. Dus houdt de Parro-app deze week in de gaten en schrijf je in om een handje te helpen. Inschrijven kan namelijk zowel op de lijsten bij de klas van uw kind, of via de Parro-app.

Van Jeugd en gezin:
De vraag van de Maand juni 2024 gaat over ‘hoe je een goede band opbouwt met je kind’. In dit artikel lees je enkele tips om de band met je kind te versterken.

Belangrijke dagen in juni en juli:
02-6: Maaike van Laarhoven jarig
04-6: Hetty jarig
05-6: Ouders en Co voor peuters, ze gaan gymmen in het speellokaal met Minou
05-6: Geen gymlessen in de gymzaal,  i.v.m. de Europese verkiezingen t/m 07-6
13-6: Schoolreisje groepen 1 t/m 5
14-6: Schoolreisje groepen 6 t/m 8
15-6: Cynthia jarig
16-6: Vaderdag
19-6: Kamp groep 8 t/m 21-6
19-6: Bestuursvergadering
24-6: Vrije week voor alle kinderen t/m 30 juni
01-7: Nieuwsbrief 11 komt uit met alle vakanties en bijzondere dagen voor het nieuwe schooljaar.
01-7: Start oudergesprekken
02-7: Mr-vergadering
04-7: BBQ voor alle TSO medewerkers
05-7: Zomerfeest van 17.00-19.30 uur
11-7: Musical groepen 8
16-7: Wenuurtje met de nieuwe leerkracht(en) en kinderen van 13-14 uur.
18-7: Laatste schooldag (15.00 uur uit)
18-7: Uitzwaaimoment groepen 8 11.30-11.45 uur
19-7: Start van de zomervakantie, teamuitje