NUMMER 19, 12 juli 2022

Van de directie:
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar blik ik graag met u terug op het afgelopen jaar. Wat is er veel gebeurd in één jaar tijd.

  • Eerst hebben we gekozen voor een ta(a)lrijke school als profiel. Op de algemene ouderavond bent u hierover als ouders geïnformeerd. Wij vertelden wat we daaronder verstaan als team. U heeft ons op deze ouderavond verteld wat u belangrijk zou vinden dat in een taalrijke school zou moeten gebeuren. De werkgroep taal gaat die ideeën komend jaar verder uitwerken.
  • Hierna was er gedurende een langere periode een lockdown. Gelukkig mochten we daarna weer alle kinderen en ouders in school ontvangen.
  • Toen is er een prachtige bieb gekomen met heel veel mooie nieuwe boeken. Deze werd op 7 juli geopend door Tosca Menten (zie ook Bussums Nieuws van afgelopen maandag 11 juli).
  • Voor komend schooljaar gaan we ons taalprofiel verder uitwerken en zijn er nieuwe werkgroepen samengesteld in het team: Als 3 speerpunten die vallen onder de “taalrijke-school-paraplu” vallen: ouderbetrokkenheid, burgerschap en ICT.
  • Afgelopen vrijdag vierden we samen het zomerfeest, na twee jaren afwezigheid i.v.m. corona. En vanaf a.s. vrijdag gaan we allemaal genieten van een welverdiende zomervakantie.

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen volgend jaar:
Veel ouders gaven aan te willen weten wat volgend jaar de vrije dagen en vakanties zijn. Omdat we een nieuwe rekenmethode hebben aangeschaft én om alle leerkrachten hiermee goed van start te kunnen laten gaan, krijgen we een teamscholing op de eerste schooldag in het nieuwe jaar op 29 augustus. Helaas was het niet mogelijk dit in de laatste week van de vakantie te organiseren. Vandaar dus dat we beginnen met een studiedag in het nieuwe schooljaar. Het is vlg. jaar een langer schooljaar, omdat we als regio noord als laatste vakantie krijgen.

16-07: Zomervakantie: 16 juli t/m 29 augustus 2022
13-10: Studie tweedaagse t/m 14-10
17-10: Herfstvakantie t/m 23-10
22-12: Studiedag
23-12: Kerstvakantie t/m 8-1
23-02: Studie tweedaagse t/m 24-2
27-02: voorjaarsvakantie t/m 5-3
07-04: Goede Vrijdag vrij
10-04: Tweede Paasdag
24-04: Meivakantie t/m 7-5
18-05: Hemelvaartvakantie t/m 21-5
29-05: Tweede Pinksterdag
26-06: Vakantieweek (met een studie driedaagse en 2 vrije dagen) t/m 30-6
21-07: Start van de zomervakantie 2023 

Opening bibliotheek:
Donderdag was het zover en kwam Tosca Menten om als kinderboekenschrijfster twee gastlessen te geven aan groep 5-6 en 6. Tosca is bekend van de boeken: Dummie de mummie, Knor, de chocoladetandarts, de gouden kokosnoot, oom onkruid en  juffrouw Pots. U heeft het er vast al van alles over gelezen in het Bussums Nieuws. Daar werd een heel artikel aan de opening van de bieb door Tosca Menten gewijd.

Zelftesten:
Nu het coronavirus weer wat vaker opduikt, leek het ons handig om alle kinderen uit de groepen 5-8 een zelftest mee te geven. Het zou fijn zijn als u uw kind vóórdat het dinsdag 30 augustus voor het eerst naar school komt, even testen wilt. We hopen dat u hieraan wilt meewerken. Uiteraard mogen ook ouders uit groep 1-4 een zelftest ophalen bij Mohamed.

Zomerfeest:
Afgelopen vrijdag was het zover, na 2 jaar konden we samen met alle ouders en kinderen genieten van het zomerfeest. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor Mieke en Charmayne, die samen alle hulpouders en activiteiten voor dit fantastische feest georganiseerd hebben. Uiteraard had dit grote feest zonder alle vrijwilligers niet door kunnen gaan. Daarom wil ik ook graag alle ouders die zich belangeloos hebben ingezet hiervoor van harte bedanken.

Wenmiddag:
Dinsdagmiddag 12 juli was het moment dat alle kinderen mochten kennismaken met hun nieuwe leerkracht(en) en de kinderen waar ze volgend jaar bij in de klas komen. Het was leuk te zien hoe snel iedereen zijn weg had gevonden naar het nieuwe lokaal. De collega’s waren na afloop in ieder geval heel enthousiast. Uw kind hopelijk ook…..

Judopakken:
Even een reminder dat alle judopakken (groep 5-8) voor de vakantie (apart) gewassen moeten worden en op school ingeleverd moeten worden bij de leerkracht van uw kind. Vast bedankt!

We hebben de stichting kinderen in nood geholpen:
Vorige week donderdag hebben we ons overtollige meubilair geschonken aan de stichting kinderen in nood. Zij zamelen spullen in voor kinderen in o.a. Roemenië. We zijn blij dat we een andere school hiermee hebben kunnen helpen.

Personeel:

  • Ik ben er bijzonder trots op dat wij bij de 40% scholen horen waar de formatie voor volgend jaar helemaal rond is. U heeft het vast ook in de media gelezen dat er heel veel scholen zijn die volgend jaar voor één of meer groepen geen leerkracht hebben. Voor ons, maar zeker ook voor u als ouders een fijne gedachte lijkt me……
  • Donderdag 7 juli namen we afscheid van juf Jet, de muziekjuf. Zij gaat volgend jaar o.a. lesgeven op het conservatorium. Gelukkig hebben we ook voor juf Jet een opvolger gevonden. Meester Harry heeft van de week al even kennisgemaakt in alle klassen. Hij start in september met de muzieklessen.
  • Charmayne Nieman zal met ingang van het nieuwe schooljaar ons team versterken als activiteitencoördinator. Ze gaat er voor zorgen dat alle ouderhulp die nodig is in het schooljaar georganiseerd wordt. Het team heeft hiervoor gekozen om dit vanuit de werkdrukmiddelen te bekostigen. Ook met PR activiteiten zal Charmayne zich volgend jaar bezighouden. Charmayne haar werkdagen zullen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Rots & Water op Maat Trainingen op de Vitusschool:
In het nieuwe schooljaar, in de week van 19 september, starten er weer Rots & Water trainingen in de gymzaal van de Vitusschool. Knoest Jeugdhulp b.v. verzorgt deze trainingen op maandag (leeftijd 10 t/m 12 jaar) en donderdag (leeftijd 7 t/m 9 jaar) van 15.30-17.00 uur.

Rots & Water is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat wereldwijd wordt aangeboden. Het is aangetoond dat de training het lichaamsbewustzijn vergroot en inzicht in je eigen kwaliteiten en uitdagingen geeft. Het geeft naast inzicht ook ‘tools’ om met die inzichten aan de slag te gaan op een manier die positief en opbouwend is. De training vergroot het zelfvertrouwen en helpt om spanning in je lijf te herkennen. Het is een psycho-fysieke training, die je helpt te voelen en vanuit zelfvertrouwen en kracht te handelen en te reageren.

Voor wie is deze training?
Deze training is voor kinderen vanaf 7 jaar die wel wat hulp kunnen gebruiken in het vergroten van zelfvertrouwen, stevig leren staan, opkomen voor zichzelf, zelfbeheersing, spanning in het lichaam leren herkennen en daarmee om leren gaan (niet meer explosief reageren).

Meer informatie over deze trainingen kunt u vinden op de website van Knoest Jeugdhulp: https://www.knoestjeugdhulp.nl/trainingen-begeleiding/rots-water/

De training gaat buiten de school om en loopt via Knoest Jeugdhulp.

Mocht u geïnteresseerd zijn voor uw zoon/dochter, reageer dan snel want wij werken met kleine groepen en vol = vol!

Bijzondere dagen:
07-7: Officiële opening van de nieuwe bibliotheek door Tosca Menten
13-7: Bjorn de judomeester jarig
15-7: Rond 11 uur zwaaien we groep 8 uit met de hele school
15-7: 12 uur alle groepen uit en start van de zomervakantie t/m maandag 29-8
28-7: Veronique jarig
29-8: Studiedag van het team i.v.m. de nieuwe rekenmethode
30-8: Eerste schooldag na de zomervakantie.