Nr. 16 – 22 april

Nr. 16 – 22 april

NUMMER 16, 22 april 2022 Van de directie: In de aprilmaand viel er veel te vieren. Het begon met de Palmpasenoptocht van de groepen 3 en 4 naar het verzorgingshuis Antoniushof. Een kleurrijke stoet trok door de wijk heen met prachtig versierde Palmpasenstokken. Een...