NUMMER 6, 6 februari 2023

Van de directie: 
Zeer geslaagde nationale voorleesweek: 
Vorige week vierden we als ta(a)lrijke school samen de nationale voorleesweek. De opening van deze week werd verzorgd door de burgemeester van Gooise Meren, die in de bibliotheek een leuk verhaal voorlas aan onze twee kleutergroepen. Verder waren er veel ouders en grootouders die in de klassen kwamen voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 8. En de kinderen uit de bovenbouw kwamen voorlezen bij de jongste groepen. Echt ontzettend fijn te zien dat er zoveel mensen bereid waren te komen voorlezen. Dank u wel hiervoor! 

Lerarentekort:
In de krant lees je geregeld over de enorme lerarentekorten die er zijn momenteel. In Amsterdam bv. zijn de tekorten aan gekwalificeerd personeel enorm en in Almere kan zelfs 27% van de vacatures niet meer worden vervuld. Daardoor staan er steeds vaker onbevoegden voor de groep of kan er slechts vier dagen lesgegeven worden. Hoe fijn toch dat dat bij ons helemaal niet speelt.  

Zelfs bij ziekte kunnen we het op de St. Vitusschool intern meestal goed oplossen. Daarnaast hebben we relatief gezien kleine groepen (Gemiddeld zitten er bij ons slechts 21 kinderen in een groep!). Allemaal redenen om trots te zijn. Bent u daarnaast ook tevreden over onze school en het ta(a)lrijke onderwijsaanbod, dan zoeken we u als ambassadeur van de Sint Vitusschool. We hebben een mooie folder die we graag onder de aandacht willen brengen van potentiële nieuwe ouders. U heeft vast vrienden of kennissen aan wie u onze school zou kunnen aanbevelen. We willen nl. graag de komende jaren groeien qua leerlingaantal. Dit doen we o.a. door binnenkort een peuterspeelzaal te openen in onze school, waarbij de peuters kunnen doorgroeien naar één van onze kleutergroepen. Mogen we op uw hulp rekenen? De folders zijn af te halen bij Mieke en Marjon. We kunnen hem desgewenst ook meegeven aan uw kind. 

Overblijf op de St. Vitusschool:
Om de kwaliteit te toetsen van de overblijf laten we deze jaarlijks controleren door een gecertificeerd keurmeester: Dhr. Ed van Veen. Eind 2022 was het zover en kregen we te horen dat de kwaliteit dik in orde was. Geroemd werd o.a. het sportieve aanbod tussen de middag o.l.v. meester Sam. Sowieso zou het dus een zilveren certificaat worden. Maar als we ook een ontruimingsoefening zouden houden tijdens de TSO, dan kon er mogelijk meer in zitten. Dat deden we op de laatste dinsdag voor de kerstvakantie. En inderdaad zat er meer in. We kregen GOUD! 

Dinsdag wordt dat gevierd met alle TSO-medewerkers om 13 uur. De keurmeester komt na de overblijf het certificaat overhandigen met een toespraakje. Zelf zorgt het TSO-bestuur (bestaande uit Harmen Dijs, Elselien Zelle en Marjon Dries) uiteraard voor koffie met gebak. Want dit moet gevierd worden. En uiteraard is er ’s middags ook voor het team iets lekkers. 

Bij zo’n geweldige club vrijwilligers wil iedereen vast wel horen. Dat kan! Want voor de overblijf zoeken we nog nieuwe hulpouders die liefst meer dagen per week kunnen helpen. Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst. De overblijf is er op alle dagen, behalve op woensdag (én op vrijdag bij de kleuters). Kent of bent u iemand die het leuk en belangrijk vindt dat de kinderen gezellig kunnen overblijven op school? Dan komen we graag in contact met u. Aanmelden kan bij Marjon Dries. 

Oudertevredenheidspeiling:
Binnenkort willen we alle ouders van onze leerlingen een korte vragenlijst laten invullen van 11 vragen. Als gezin ontvangt u daarvoor tijdens het oudergesprek een briefje met een inlogcode. De vragen invullen kan gemakkelijk op school op een Chromebook. Gescheiden ouders kunnen indien gewenst allebei een inlog ontvangen. Ouders met meerdere kinderen op school mogen de enquête ook meerdere keren invullen. In december deden we eenzelfde peiling onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. We hopen dat u als ouders nét zo tevreden bent als de kinderen. 

Van de activiteitencoördinator:
Kunstproject:
Vanaf 6 maart starten Ida en Tjakka, twee kunstenaars en tevens atelierpedagogen, met het geven van kunstlessen voor alle kinderen in de handvaardigheidkelder. Alle kinderen krijgen drie keer les waarin gewerkt wordt aan mooie kunstwerken die uiteindelijk tentoongesteld gaan worden in de school. Voor dit project zijn veel materialen nodig die de kinderen moeten verzamelen. Alle verzamelde materialen mogen gesorteerd ingeleverd worden in de dozen in de hal. Een overzicht met materialen die nodig zijn vind je 
in deze link.

Reminder HappyGym 
Vanaf vandaag starten de wekelijkse lessen (op maandag & dinsdag) van HappyGym. Aanmelden kan nog steeds via info@happygym.nl 
 
Start voorbereidingen Zomerfeest 2023: 
Het is nog vroeg maar ik wil graag weten of er ouders zijn die het leuk vinden om mee te denken over het Zomerfeest dat gepland staat op vrijdag 7 juli. Heb je leuke ideeën, suggesties of wil je graag meehelpen met het organiseren? Spreek mij dan gerust aan of stuur een mail naar: charmaynenieman@stvitusschool.nl 

De medezeggenschapsraad zoekt u:
Wilt u met een beperkte tijdsinvestering echt betrokken zijn bij bestuurlijke en onderwijskundige vraagstukken van de school, dan is zitting nemen in de MR een uitgelezen kans.    

In de MR wordt gesproken over alle zaken die belangrijk zijn op onze school. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: de vorm en methode van het onderwijs, de besteding van budgetten, veiligheid en jaar- en meerjarenplannen. Soms heeft de MR instemmingsrecht en moet ze toestemmen, wil een bepaald besluit van bijvoorbeeld het bestuur of de directie uitgevoerd mogen worden. In andere zaken heeft de MR adviesrecht. Het belangrijkste doel van de MR is het beoordelen of de verschillende belangen meegenomen zijn in de besluitvorming.   

De tijdsinvestering waar u aan moet denken zijn ongeveer 10 avonden per schooljaar en lees- en voorbereidingswerk voor de vergaderingen.    

In de komende periode vinden de verkiezingen voor het ouderdeel van de MR plaats. Dit is wettelijk geregeld. De termijn waarvoor een lid gekozen wordt is nu nog 2 jaar maar dit wordt misschien gewijzigd naar 3 jaar.  De MR bestaat uit drie teamleden die de leerkrachten vertegenwoordigen en drie ouderleden die de ouders van onze school vertegenwoordigen.  De zittingstermijn van Harmen Dijs is afgelopen en daarom deze oproep. Hij zal zich opnieuw verkiesbaar stellen. Wanneer andere ouders zich aanmelden, volgt er daarom een verkiezing.  

De procedure: Aanmelden kan schriftelijk/ mail tot en met 10 februari 2023 bij Marieke van Slooten (mariekevanslooten@stvitusschool.nl). In de week van 13 februari 2023 is de bekendmaking van de kandidaten.  Mocht een kandidaat zich melden dan volgen er verkiezingen. Hierover wordt u dan nader geïnformeerd. Wij zien uit naar uw reactie!  Met vriendelijke groet, de Medezeggenschapsraad   

Vanavond: Energiebespaarbijeenkomst in de Uitwijk:
Ben je benieuwd naar wat jij kunt doen om je energie- en gasrekening te verlagen en er tóch warm bij te zitten? Dan ben je van harte welkom op de Energie Bespaar Bijeenkomst op maandag 6 februari, van 19.30 – 20.30 uur in Wijkcentrum De Uit-wijk, Dr Schaepmanlaan 10.  
In een uur (of iets meer) geeft Wattnu praktische tips en tricks om energie te besparen. Het gaat met name om kleine isolatiemaatregelen die je gemakkelijk en tegen lage kosten zelf uitvoert. Wattnu laat je zien wát en hoé! 
Reserveer meteen een plek bij deze gratis bijeenkomst! Neem vooral je buren mee; hoe meer bewoners Wattnu kan helpen met energie besparen, hoe beter! 

Van Jeugd en Gezin: 
Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het brengt veel stress en onzekerheden met zich mee, zowel voor ouders als voor kinderen. Hoe regel je nu de opvoeding? Hoe ervaren de kinderen dit? Lukt het nog om kalm te communiceren met de andere ouder? En hoe blijf je dan nog goed voor jezelf zorgen? Spanning en conflicten kunnen (ineens) aan de orde van de dag zijn. Hoe ga je hier mee om? Je leest er hier meer over.

Belangrijke dagen: 
06-2: Energiebespaarbijeenkomst in de Uitwijk
06-2: Citotoetsweek groep 3 t/m 7
07-2: Uitreiking Gouden certificaat voor de overblijf
13-2: Inhaalweek Citotoetsen
17-2: Carnaval op school, zie voor meer info de Parro-app
18-2: Winterconcert blokfluitgroep Marjan Banis
23-2: Studiedag, alle kinderen vrij
24-2: Studiedag, alle kinderen vrij
25-2: Sterfdag van meneer Ad
25-2: Start van de voorjaarsvakantie
05-3: Einde van de voorjaarsvakantie
06-3: Weer naar school
09-3: Bestuursvergadering
13-3: Week van de rapportgesprekken, inschrijven doet u via de Parro-app
14-3: I.v.m. verkiezingen is de gymzaal gesloten t/m 16-3, dus geen gym!
14-3: MR vergadering
15-3: Meneer Mohamed jarig
16-3: Kangoeroewedstrijd (landelijke rekenwedstrijd)
20-3: Week van de lentekriebels