NUMMER 7, 6 maart 2023

Van de directie:
Studiedagen en vakantie:
Vlak voor de voorjaarsvakantie waren er twee studiedagen voor het team. Deze stonden in het teken van de schoolanalyse. Cynthia liet ons zien wat de resultaten per groep waren bij de verschillende leergebieden.

Daarna zijn alle citotoetsen per groep geanalyseerd en alle rapporten geschreven. Ook zijn de nieuwe instructiegroepen ingedeeld.

De kleuterbouw heeft aan de hand van de leerlijnen van Parnassys gekeken hoe de ontwikkeling van alle kleuters tot nu toe verloopt en welke doelen de kinderen al beheersen.

We plannen deze studiedagen bewust vóór een vakantie, zodat ouders die dat willen al eerder (en soms net wat goedkoper) op vakantie kunnen. We hopen dat u terugkijkt op een fijne vakantieweek met uw kind(eren). Voor het team was het fijn om vóór de vakantie op twee studiedagen alle groepsadministratie op orde te kunnen brengen. Een echte win-winsituatie dus.

Er stond ook een dagdeel in het teken van ouderbetrokkenheid. Dit onderdeel werd voorbereid door de werkgroep ouderbetrokkenheid en de middag werd verzorgd door Noelle Pameijer. Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers uit onze visie. Al met al twee constructieve dagen waarop hard gewerkt is door iedereen.

Ouderbijdrage:
80% van de ouders heeft inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage (deels) betaald. Daar zijn we heel blij mee. Deze week ontvangen degenen die dit nog niet gedaan hebben een herinnering. Als u de bijdrage niet kunt of niet wilt voldoen, meldt dit dan even bij Marjon. U ontvangt dan nl geen herinneringen meer dit schooljaar.

Oudertevredenheidspeiling:
Via de Parro-app heeft u op donderdag 23 februari een uitnodiging gekregen om een korte vragenlijst in te vullen van 11 vragen. Het zou fijn zijn als iedereen dit deze week wil doen. In december deden we eenzelfde peiling onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. We hopen dat u als ouders nét zo tevreden bent als de kinderen. Zodra de uitslag bekend is informeren we u via de Parro-app.

De medezeggenschapsraad:
Omdat er geen nieuwe aanmeldingen zijn gekomen op de oproep om zitting te nemen in de MR, is Harmen Dijs zijn termijn verlengd. We zijn blij dat Harmen wilde bijtekenen voor de komende drie jaar.

Van de activiteitencoördinator:
Start schoolvoetbal:
Woensdag 8 maart starten de jongens D groep 7/8 gemixt, jongens D groep 7 en jongens D groep 7/8 met het schoolvoetbaltoernooi. Voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen die meedoen een brief ontvangen met daarin wat informatie en het speelschema. Het speelschema en de uitslagen zijn terug te vinden op www.tournify.nl/live/gmbeweegt

Kinderen die deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi krijgen een schoolshirt in bruikleen. Het is de bedoeling dat u dit shirt na elke speeldag zelf wast en de volgende dag inlevert op school. Graag het shirt wassen op 30 graden en op het hangertje laten drogen (niet drogen in de wasdroger). 

“Ouders & Co”:
Op woensdag 22 maart starten wij op school “Ouders & Co” in samenwerking met de Bibliotheek Gooi+. Deze ochtend zal Monique Vasquez “Ouders & Co” feestelijk komen openen door samen met kinderen en ouders te gaan tekenen. Ook zal zij voorlezen uit haar eigen prentenboek “de Avonturen van Marjolein”.

Tijdens “Ouders & Co” draait het om elkaar ontmoeten, samen met je peuter spelen en lezen, een kopje koffie of thee drinken met andere ouders én praten over wat jou bezighoudt als ouder/verzorger. De inloopochtenden zijn 2 keer per maand.

Inloop is vanaf 08.30 uur, als u uw oudste kind naar school heeft gebracht. We starten om 08.45 uur in het lokaal waar de Poezenmand zat en het duurt tot ongeveer 09.45 uur. Iedereen met een kind in de peuterleeftijd is van harte welkom. 

Kunstlessen:

Vanaf vandaag zijn Ida en Tjakka gestart met het geven van kunstlessen voor alle kinderen van de St. Vitusschool in de handvaardigheidskelder. Alle kinderen krijgen de komende periode drie keer les waarin gewerkt wordt aan mooie kunstwerken die uiteindelijk tentoongesteld gaan worden in de school. U heeft vooraf heel veel materialen verzameld en meegegeven naar school. We zijn benieuwd of u deze straks nog herkent in de kunstwerken die de kinderen maken.

Reminder HappyGym:
Vlak voor de vakantie startten de wekelijkse lessen (op maandag & dinsdag) van HappyGym voor kinderen van groep 1 t/m 4. Aanmelden kan nog steeds via info@happygym.nl

Start voorbereidingen Zomerfeest 2023:
Op de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben al drie mensen gereageerd en zich opgegeven om mee te denken over het Zomerfeest dat gepland staat op vrijdag 7 juli. Heb je leuke ideeën, suggesties of wil je graag meehelpen met het organiseren? Spreek mij dan gerust aan of stuur een mail naar: charmaynenieman@stvitusschool.nl

Van Jeugd en Gezin:
Week van de lentekriebels:
Februari was de maand van de liefde (14 februari was het Valentijnsdag) en van 20 t/m 24 maart is het de “Week van de Lentekriebels”. Op school besteden we hier deze week uiteraard ook aandacht aan. Misschien een goed moment om hierover ook thuis met uw kind in gesprek te gaan? Hier leest u er meer over.

Oudervoorkeur van kinderen, hoe ga je ermee om: 
Oudervoorkeur is iets waar veel ouders mee te maken krijgen. ‘Het is een fase’, is een uitspraak die je vaak hoort over gedrag van kinderen. Maar, hoe ga je hiermee om? Hier leest u er meer over.

Belangrijke dagen: 
09-3: Bestuursvergadering
13-3: Week van de rapportgesprekken, inschrijven doet u via de Parro-app
14-3: I.v.m. verkiezingen t/m 16-3 géén gymlessen!
14-3: MR vergadering
15-3: Meneer Mohamed jarig
16-3: Kangoeroewedstrijd (landelijke rekenwedstrijd)
20-3: Week van de lentekriebels
22-3: Start “Ouders en Co”, speciaal voor ouders van peuters.
31-3: Groep 3 en 4 gaan naar de Antoniushof om Palmpasenstokken te brengen.
07-4: Goede Vrijdag, alle groepen vrijdag
08-4: Juf Isabelle jarig
10-4: Tweede Paasdag, alle groepen vrij
11-4: Juf Marjon jarig
18-4: Juf Marjolein jarig
18-4: Centrale eindtoets groepen 8
19-4: Centrale eindtoets groepen 8
20-4: Centrale eindtoets groepen 8
21-4: 4 mei herdenkingsviering voor de groepen 6 t/m 8
21-4: Suikerfeest
24-4: Start van de meivakantie
07-5: Einde van de meivakantie