NUMMER 8, 4 april 2023

Van de directie:
We kijken terug op een onverwacht roerige “week van de lentekriebels”. Op sociale media waren er verontrustende filmpjes waar ouders terecht vragen over hadden. Zo was het ook niet voor iedereen duidelijk dat lentekriebels over seksuele voorlichting gaat en niet over lammetjes…… Gelukkig heb ik inmiddels veel ouders gerust weten te stellen over de inhoud van lentekriebels bij ons op school in een persoonlijk gesprek.  Wat ik ervan heb geleerd is dat het belangrijk is volgend jaar van tevoren duidelijker over de inhoud van het programma te communiceren. Dat zullen we zeker doen.

Ouderenquête:
In maart hebben we een oudertevredenheidspeiling uitgezet. Na wat opstartproblemen hebben uiteindelijk ruim 114 ouders de enquête ingevuld. Als rapportcijfer gaf u de school een 8! Dit is zelfs 1/10 punt hoger dan dat de kinderen de school waarderen. We zijn blij met zo’n hoog tevredenheidscijfer, want dat betekent dat we de goede dingen doen. U leest hier meer over de scores op de verschillende onderdelen.

Pasen:
Donderdag  6 april zullen we met alle groepen een Paasviering houden. Allereerst wordt de Paaskaars ontstoken en luisteren we naar het Paasverhaal. Daarnaast zal elke klas een bijdrage leveren aan de viering middels een liedje, opzegversje of verhaal. Rond Pasen zijn veel dagen met een bijzondere betekenis. Hier leest u meer over de betekenis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste en Tweede Paasdag.

Van de activiteitencoördinator:
Kunstproject:
De kinderen zijn al een aantal weken onderweg met het kunstproject “Kijk eens”! Er worden tijdens de kunstlessen heel mooie kunstwerken gemaakt en die worden op donderdag 20 april voor iedereen tentoongesteld.
Komt u ook samen met uw kind(eren) kijken naar de tentoonstelling op donderdag 20 april van 08:20 uur tot 08:50 uur of van 15:00 uur – 15:30 uur?  

Schoolvoetbal:
In maart zijn maar liefst 6 teams gestart met het schoolvoetbaltoernooi. De meisjesteams waren dit jaar zeer succesvol en spelen woensdag 5 april de winnaarsronde bij BFC, Meerweg 63 in Bussum. Het zou leuk zijn als er weer veel kinderen en ouders komen kijken.

Ouders en Co:
5 april is de tweede bijeenkomst van Ouders en Co. Nadat er eerst een verhaaltje is voorgelezen gaan de ouders samen met hun peuter een reuze-ei versieren. Kent of bent u iemand met een peuter van 2-4 jaar, kom dan gezellig langs! Inloop vanaf half negen, eindtijd 9.45 uur.

Er wordt elke 2 weken een voorlees- en een knutselactiviteit aangeboden voor peuters en hun ouders. We beginnen om 8.45 uur en stoppen om 9.45 uur. Heeft u vrienden met jonge kinderen, neem ze gerust mee.  Kunt u deze woensdag niet, maar wel één van de andere dagen? Gezellig! Het is op 19 april, 17 mei,31 mei,14 juni en op 12 juli. Hopelijk tot ziens!

Van Jeugd en Gezin:
Deze maand gaat het over hoe je je kind kunt helpen bij de overgang van wintertijd naar zomertijd. Je leest er hier meer over.

Belangrijke dagen: 
07-4: Goede Vrijdag, alle groepen vrijdag
08-4: Juf Isabelle jarig
10-4: Tweede Paasdag, alle groepen vrij
11-4: Juf Marjon jarig
18-4: Juf Marjolein jarig
18-4: Centrale eindtoets groepen 8
19-4: Centrale eindtoets groepen 8
20-4: Centrale eindtoets groepen 8
20-4: Tentoonstelling kunstproject van 8.20-9.00 uur en van 15-15.30 uur
21-4 Herdenkingsviering 4 mei door de groepen 8
21-4: Suikerfeest
24-4: Start van de meivakantie
07-5: Einde van de meivakantie