NUMMER 3, 6 november 2023

Van de directie:
Welkomstbord:
U heeft het vast al gezien toen u de school binnenkwam: er hangt een prachtig bord met tekeningen gemaakt door kinderen uit alle groepen van onze school. Er hangen ook tekstwolkjes bij in alle talen met daarop: WELKOM. Hopelijk voelt iedereen zich door dit bord nóg meer welkom dan daarvoor!

TSO:
Volgende week kunt u uw kind(eren) digitaal aanmelden voor de TSO (tussenschoolse opvang). Het heeft enige moeite gekost om alles opnieuw in te richten. Voorheen incasseerde Philippo de gelden voor de TSO. Dit moeten we nu zelf doen. U kunt daarvoor straks online aanmelden hoeveel vaste dagen uw kind overblijft. Vaste dagen kosten € 2,50. Ook voor incidenteel overblijven kunt u uw kind online aanmelden. Dit kost €3,50 per keer.

U kunt uw kind tot 27 november digitaal aanmelden. Lukt het aanmelden u niet, kom dan even langs op woensdagochtend nadat u uw kind heeft gebracht. Riet Langeweg van de administratie helpt u dan graag verder. Betaling van de TSO kan voortaan alleen nog via automatische incasso.
Schikt deze dag u niet en wilt u toch hulp? Laat het even weten aan Marjon Dries.

In overleg met het TSO bestuur is besloten dat u uit coulance de maanden september, oktober en november niet hoeft te betalen voor de overblijf.

Ouderbijdrage:
Vorige week heeft u een betaalverzoek ontvangen i.v.m. de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan kunnen we veel extra dingen doen voor uw kind, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, het Zomerfeest, schoolreisjes en buitendagen en de musical groep 8. Momenteel heeft na nog geen week al 35% van de ouders de ouderbijdrage voldaan. Echt superfijn!

Van het bestuur:
I.v.m. het aflopen van de zittingsperiode van één van de bestuursleden zijn we op zoek naar een ouder van school die zitting wil nemen in het schoolbestuur. Voor meer informatie over wat de functie precies inhoudt, kunt u zich wenden tot Erol Sayan, de voorzitter of Mieke Last en Marjon Dries.

Gym:
We zijn heel blij dat juf Minou vanaf 20 oktober onze gymlessen gaat verzorgen. Zij doet dat op maandag en vrijdag. Ook de kleuters krijgen op maandag les van haar.

Herinneringsdag:
2 November werd in alle groepen aandacht besteed aan Allerzielen. De dag dat we terugdenken en samen praten over degenen die we missen of die overleden zijn. Kinderen hadden foto’s en herinneringsboeken meegenomen. Aan de hand hiervan werden mooie herinneringen en verdrietige verhalen samen gedeeld.

Van de GGD:

  • Vraag van de maand van Jeugd en Gezin is: “Hoe houden we de hectische feestperiode feestelijk”? Voor veel kinderen kan deze periode overweldigend en druk zijn. Hier leest u wat je kunt doen om het zo feestelijk mogelijk te houden.
  • Op woensdag 15 november organiseert de GGD een online ouderavond over social media: ‘Kinderen, internet en opvoeden #hoedan?’ Deze ouderavond is bedoeld voor ouders van kinderen van 10-13 jaar. In de link kunt u de uitnodiging voor deze online ouderavond vinden.

Belangrijke data:
06-11: Juf Charmayne jarig
08-11: Bestuursvergadering
09-11: Juf Marieke jarig
11-11: Sint Maarten
13-11: Citoweken groepen 8 t/m 24-11
14-11: Lootjes trekken i.v.m. Sinterklaas groep 6, 7 en 8
20-11: Versieravond Sinterklaas, u helpt toch ook mee?
21-11: Juf Wil jarig
21-11: MR vergadering
21-11 t/m 23-11: i.v.m. verkiezingen geen gym en judo in de grote gymzaal Schaepmanlaan
23-11: Alle kinderen mogen hun schoen zetten
27-11: Week van de oudergesprekken, inschrijven via de Parro app
29-11: Juf Maria Teresa jarig
05-12: Sinterklaasfeest op school
06-12: Ouders en Co, speciaal voor peuters van 2-4 jaar en hun (groot)ouders
06-12: Nieuwsbrief 4 verschijnt