NUMMER 3, 31 oktober 2022

Van de directie:
Herdenkingsdag 2 november:
Woensdag 2 november is het Allerzielen, de herdenkingsdag waarop we op school samen stilstaan bij dierbare mensen (en dieren) die overleden zijn of mensen die gemist worden. In elk lokaal wordt een herinneringshoekje ingericht, waar kinderen bv een foto mogen neerzetten. In de klas zullen we ook samen praten over doodgaan en verlies. Bent u benieuwd naar wat er is meegebracht door de kinderen? Kom dan gerust 2 november even kijken in het herdenkingshoekje. Uiteraard zult u in de Parro app ook verder hierover geïnformeerd worden.

Van Jeugd en Gezin:
Dit keer een interessant artikel hoe je je kind online kunt begeleiden. Hier lees je er alles over. Op 9 november is er een online ouderavond voor ouders van kinderen van 10-13 jaar over dit onderwerp (Kinderen, internet en opvoeden #hoedan) waarvoor u hier kunt intekenen.

Tosca Menten:
Tosca was heel blij met de vele kaartjes en lieve reacties die ze kreeg van u en uw kind. Bovenaan deze nieuwsbrief staat de kaart die ze stuurde. Hieronder leest u de tekst van de kaart. Tijdens de Kinderboekenweek was Tosca bij boekhandel Los om haar boeken te signeren. In onze bieb is een echte Tosca Mentenkast met al haar boeken. We zijn heel blij dat Tosca onze school een warm hart toedraagt en dat ze ons twee dozen met boeken heeft geschonken voor in “haar kast”.

Op tijd beginnen heel belangrijk:
We willen graag op tijd beginnen. Om 8.20 uur mag u mee naar binnen om uw kind naar de klas te begeleiden en om daar een kijkje te nemen. Om 8.30 uur beginnen we graag direct met de lessen. Mocht u onverhoopt te laat aankomen, dan brengen Mieke, Mohamed of ik uw kind even naar de klas en verzoeken we u afscheid te nemen bij de deur. In groep 2 en 3 gebeurde het nl geregeld dat er niet op tijd kan worden begonnen met BOUW!. Daarbij helpen tutoren (kinderen uit groep 7 en 8) de kleuters en derdegroepers met taalspelletjes op het Chromebook in de bieb en in de benedenruimte. Kinderen die te laat komen kunnen daarom niet meer meedoen met BOUW! die dag.

Bonnen aanschaf kinderboeken in de Kinderboekenweek:
Heeft u nog bonnen van aangeschafte boeken bij LOS of BRUNA, dan kunt u ze deze week nog inleveren bij Charmayne onze activiteitencoördinator. 

Van de activiteitencoördinator:
Versieravonden Sinterklaas & Kerst
Ook dit schooljaar willen wij de kinderen weer verrassen door de school mooi te versieren voor Sinterklaas en Kerst. De versieravond voor Sinterklaas is op maandag 14 november en de versieravond voor Kerst is op donderdag 8 december. Alle hulp is welkom en we zullen starten om 19:00 uur. Je kunt je nu al inschrijven via de Parro app. 

Kerstviering:
Op woensdag 21 december willen we graag samen met alle kinderen en ouders in de Koepelkerk een Kerstviering houden. We zoeken nog ouders die een instrument bespelen en die een bijdrage willen leveren aan deze viering.

Gymmen voor kleuters en kinderen uit groep 3 en 4:
In de vorige nieuwsbrief (nr. 2) kon u lezen over HappyGym! U kunt uw kind nog steeds aanmelden hiervoor.

Van Versa:
Versa Welzijn biedt 3 leuke cursussen aan: schilderen, capoeira en muziek. Misschien iets voor uw kind? Uiterlijk inleveren woensdag 2 november bij de leerkracht.

 

Belangrijke dagen:
01-11: Schrijversbezoek Yorick Goldewijk groepen 3 t/m 8
02-11: Juf Ivonne jarig 
06-11: Charmayne jarig
09-11: Juf Marieke jarig
11-11: Sint Maarten
14-11: Sinterklaas versieravond
15-11: MR vergadering
21-11: Juf Wil jarig
28-11: Start oudergesprekken t/m 02-12
29-11: Juf Maria Teresa jarig