NUMMER 4, 6 december 2022

Van de directie:
Sinterklaas:
Sinterklaas kwam uiteraard bij ons op school op 5 december. Dit keer kwam hij halverwege de ochtend pas aan, omdat hij eerst nog naar een andere school toe moest. Gelukkig waren er om 8.15 uur al wel twee pieten naar het schoolplein gekomen. En we zagen een heel klein Sinterklaasje. Maar dat was hem natuurlijk niet. Sinterklaas nam zijn muziekpiet mee. Omdat er deze dag veel berichtjes met foto’s werden verstuurd via Parro, verschijnt deze nieuwsbrief een dag later, op dinsdag 6 december.

Kerst:
Via de Parro-app zullen we u de komende tijd verder informeren over het Kerstfeest en de Kerstviering.

  • Donderdag 8 december is de versieravond voor Kerst. U komt toch ook helpen?
  • Op dinsdagavond is er een Kerstdiner voor alle kinderen. De ouders zijn dan ook van harte welkom op het schoolplein om daar samen te genieten van een warme versnapering die u door de school wordt aangeboden.
  • Op woensdag is er van half elf tot half twaalf een Kerstviering waar behalve de kinderen ook u als ouder van harte voor bent uitgenodigd. Het wordt een muzikale viering in de Koepelkerk. Er wordt al hard geoefend door de blokfluitgroep van juf Marjan Banis en door een aantal kinderen die trompet spelen. Ook meester Harry, de muziekmeester oefent alle kerstliedjes samen met de kinderen. U komt toch ook?

Personeel:

  • Ivonne van Geelen: is deze maand voor het laatst werkzaam op onze school. Ivonne heeft bijna veertig jaar in het onderwijs gewerkt en gaat binnenkort met prepensioen. Op woensdag 14 december vieren we ’s middags met de collega’s en oud-collega’s Ivonnes afscheid. Ik ben blij te kunnen melden dat we inmiddels een waardige opvolgster hebben gevonden voor Ivonne. Ze stelt zich hieronder even aan u voor.
  • Even voorstellen: Ik wil graag met de deur in huis {school} vallen. Mijn naam is Ellen Dörr en dat spreek je uit als deur. Op 1 december ga ik met veel enthousiasme beginnen bij de St Vitusschool. Op dinsdag, woensdag en donderdag neem ik de taken van juf Ivonne over. Ik ben 53 jaar oud, getrouwd en heb twee volwassen kinderen. In mijn vrije tijd zit ik graag op de bank met een kop thee en een goed boek. Ook wandel ik graag met hond. Ik heb het afgelopen jaar lesgegeven aan Oekraïense leerlingen en daarvoor 20 jaar op een basisschool in Hilversum gewerkt in verschillende groepen. Ik kijk er naar uit om alle leerlingen, collega’s en ouders te leren kennen. 

  • Priscilla Bos: u heeft vast al gehoord of gezien dat Priscilla zwanger is. Naar verwachting gaat zij medio februari met zwangerschapsverlof. Ik ben blij te kunnen melden dat ook haar vervangster inmiddels bekend is. Ze heet Isabel van Lanschot. Momenteel werkt Isabel nog in Spanje op een Nederlandse school. Vanaf half december keert ze terug naar Nederland. Voor de kerstvakantie komt ze ook kennismaken met de collega’s en kinderen. Isabel begint direct na de kerstvakantie bij ons. Ze zal dan groep 3 draaien samen met Priscilla, maar tot het verlof van Priscilla zal Isabel ook anders worden ingezet in school.

Van de werkgroep Verkeersveiligheid:
Naar aanleiding van de week van de verkeersveiligheid en de verkeersenquête willen wij u graag informeren vanuit de werkgroep verkeer. Uit de enquête is gebleken dat een groot deel van de ouders de verkeersveiligheid rondom de school voor leerlingen als onveilig ervaart. Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat de verkeersregels onvoldoende worden opgevolgd door alle weggebruikers. De volgende vier punten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid worden het meeste aangegeven in de enquête:

1) Aanpassingen van verkeersaanduidingen: Bij de gemeente is budget vrijgekomen om in 2023 schoolzones in te richten.

2) Kennis van leerlingen vergroten: In de week van de verkeersveiligheid is in alle groepen veel aandacht besteed aan het vergroten van de kennis van leerlingen over de verkeersveiligheid. En ook de situatie rondom de school is uitgebreid besproken met de kinderen.

3) Inzetten van verkeersregelaars: De gemeente wil scholing en materiaal beschikbaar stellen om ouders op te leiden tot verkeersbrigadier. Uit de enquête is gebleken dat de bereidheid om ingezet te worden als verkeersregelaar helaas veel te laag is om dit te kunnen uitvoeren.

4) Aanpassen van de Laarderweg: De herinrichting van de Laarderweg staat voorlopig nog niet in de begroting van de gemeente. Wel zullen wij als school in de toekomst betrokken worden bij plannen voor de herinrichting. Als tussenoplossing zijn er fietsaanduidingslijnen getrokken op de Laarderweg. De Laarderweg zit in het roulatiesysteem met de snelheidsdisplay. En bij het verkeerslicht op de Laarderweg (voor de dierenwinkel) is een smileybord geplaatst met de tekst “wacht op groenlicht”.

Tijdens de week van de verkeersveiligheid hebben wij samen met de kinderen uit de bovenbouw een verkeersschouw uitgevoerd. Uit die verkeersschouw is gebleken dat wij, kinderen en ouders van school, vaak zelf de veroorzakers zijn van onveilige situaties in de St. Vitusstraat. Het stoppen voor de school om kinderen in- en uit te laten stappen en het parkeren buiten de parkeervakken zorgen vaak voor onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Wat kunnen wij zelf doen:

  • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets.
  • Ga je wel met de auto; ga dan op tijd richting school. Zo heb je de tijd om rustig te zoeken naar een parkeerplek.
  • Stop niet met de auto voor de school om kinderen in- en uit te laten stappen. Houd je aan de verkeersregels.
  • Kom je met de fiets vanaf de Laarderweg en wil je oversteken richting de St. Vitusstraat; dan is de veiligste manier om je als fietser op te stellen bij de Cereslaan zodat je vanuit daar kan oversteken om daarna de St. Vitusstraat in te fietsen.

Laten we ons allemaal aan de regels houden, zo kunnen we samen onveilige situaties voorkomen. Een goed voorbeeld doet volgen!

Van de activiteitencoördinator:
Klik hier om een belangrijk bericht over de kerstactie van dit jaar te lezen. De actie start a.s. donderdag 8 december.

Schoolschaatsen groep 3 t/m 8:
Na 2 jaar afwezigheid i.v.m. de coronapandemie zijn wij ontzettend blij dat er weer  schoolschaatsen wordt aangeboden bij Bussum op IJs. De groepen 3 t/m 8 zullen op maandag 12 december, dinsdag 13 december of vrijdag 16 december gaan schaatsen bij Bussum op IJs. In de Parro app kunt u lezen wanneer de klas van uw kind gaat schaatsen.

Reminder: donderdag 8 december is het Kerstversieravond:
Heeft u zich nog niet opgegeven via Parro? Dat kan alsnog. U mag zich ook bij Charmayne persoonlijk aanmelden.

Gezocht: Voorlees opa’s en/of oma’s.
Wij zijn opzoek naar opa’s en/of oma’s die het leuk vinden om met twee kleine groepjes kinderen wekelijks een boek te lezen. Het voorlezen is voor kinderen t/m groep 4. Tijden en dagen mogen in overleg.

Gezocht: bibliotheekhulpouders:
Wij zoeken ook hulpouders voor de bibliotheek voor de dinsdag en/of donderdag van 13:00 uur t/m 13:30 uur. Tijdens dit halfuurtje helpt u kinderen met het uitzoeken en adviseren van een boek en mogen de boeken weer worden opgeruimd in de kasten. U kunt zich aanmelden bij Marieke of Charmayne.

Van Jeugd en gezin:
In dit artikel lees je alles over hoe je met minder geld toch een leuke decembermaand kunt hebben.

Van Vijos:
Via Vijos krijgen we altijd met Sinterklaas de Pietenband op school. Dat Vijos veel meer doet dat kunt u hier lezen. En het leuke is: ze hebben nog plek voor nieuwe leden!

Belangrijke dagen:
05-12: Sinterklaas op school
08-12: Kerst versieravond vanaf 19 uur
14-12: Bestuursvergadering
15-12: Juf Chantal jarig
19-12: Juf Annemarie jarig
20-12: Kerstdiner
21-12: Kerstviering in de Koepelkerk
22-12: Studiedag, alle kinderen vrij, start van de kerstvakantie
23-12: Studiedag, alle kinderen vrij
23-12: Juf Maaike vd H jarig
08-01: Einde kerstvakantie
09-01: Start van de school
12-01: Juf Priscilla jarig